Nasze POΜNINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artyku造 Forum dyskusyjne Galerie Og這szenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dy簑ry aptek   Rozk豉d jazdy autobus闚   Plan miasta
Strona g?闚na

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / modu?y
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
 
Baza noclegowa

Nowy serwis internetowy NASZYCH PO?ONIN


Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do naszego nowego serwisu internetowego!

www.naszepo?oniny.pl

Data dodania  29 Kwietnia 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Zdrowych i weso?ych ?wi?t Wielkanocnych

Data dodania  07 Kwietnia 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

90 tys. z? dla Gminy Ustrzyki Dolne, na usuwanie skutk闚 kl?sk ?ywio?owych
Przedstawiciele 139 samorz?d闚 z Podkarpacia otrzymali z r?k Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn?trznych Stanis?awa Rakoczego kolejne promesy na usuwanie skutk闚 kl?sk ?ywio?owych. O pomoc wnioskowa?a wojewoda podkarpacki Ma?gorzata Chomycz-?migielska.

14 marca w Rzeszowie minister przekaza? zapewnienie dofinansowania jednostkom samorz?du terytorialnego na ??czn? kwot? 73 mln 830 tys. z?.
?rodki pochodz? z rezerwy celowej bud?etu pa?stwa.

  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  16 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Wystawa trofe闚 ?owieckich z sezonu ?owieckiego 2011/2012

Nadle?nictwo Ustrzyki Dolne

wraz z Ko?ami ?owieckimi:

"Jarz?bek" w Ustrzykach Dolnych, "Ry?" w Ustrzykach Dolnych, "?bik" w Ustrzykach Dolnych, "Jele?" w Wo?kowyji oraz "Gawra" w Lutowiskach

zaprasza na

wystaw? trofe闚 ?owieckich z sezonu ?owieckiego 2011/2012.

Wystawa czynna od 19 do 25 marca 2012 r. w godzinach 10.00 do 17.00
w sali konferencyjnej Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne
przy ul. Rynek 6 w Ustrzykach Dolnych.

Data dodania  15 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[2/129] So?tys Sroka z Wa?kowej wypowiedzia? wojn? gminie Olszanica
Nic nie zapowiada?o, ?e wiejskie zebranie w Wa?kowej z 24 stycznia b?dzie mia?o a? tak burzliwy charakter. Zwo?ano je w celu wyra?enia zgody na zbycie dzia?ki wiejskiej i okre?lenie na co przeznaczy? uzyskane z tej transakcji pieni?dze. Sta?o si? jednak inaczej, zebranych rozsierdzi? brak na spotkaniu w鎩ta gminy Olszanica Krzysztofa Zapa?y. Na nic zda?y si? t?umaczenia sekretarza gminy Roberta Petki, ?e w鎩t musia? wyjecha? w sprawach s?u?bowych do Rzeszowa i nie zd??y? wr鏂i?. So?tys Sroka podda? do g?osowania wniosek o zerwaniu zebrania i wyznaczeniu nowego terminu oraz zobligowaniu sekretarza do tego by w鎩t przyjecha? do Wa?kowej i przesta? lekcewa?y? jej mieszka?c闚.
Wniosek przeszed? jednog?o?nie.

Spotkanie odby?o si? 21 lutego.

  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  12 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[2/129] Jak u Pana Boga za piecem
Wszyscy zapewne znaj? ten sympatyczny serial, kt鏎ego akcja toczy si? na Podlasiu w sennym miasteczku. Bohaterami s? mi?dzy innymi policjanci z miejscowego posterunku. ?yje si? tam wolniej ni? w du?ych aglomeracjach, ale po stokro? spokojniej. Czy w Bieszczadach jest podobnie. Z rozmowy jak? przeprowadzi?em z komendantem powiatowym policji Aleksandrem Lubasem, wynika ?e chyba tak.  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  12 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[2/129] Ile kosztowali nas radni powiatowi w roku 2011?
Lista diet radnych mia?a ukaza? si? w „Naszych Po?oninach” zgodnie z wieloletni? tradycj? w marcu.
Jednak jak zauwa?yli?my na stronach internetowych gazety ju? od kilku tygodni nasi czytelnicy szukaj? tam corocznego rankingu diet radnych. W zwi?zku z tym publikujemy je ju? w numerze lutowym. Rewelacji nie ma. Rosn? o prawie 10% wyp?acone diety dla radnych powiatu leskiego. Stoj? w miejscu diety radnych powiatu bieszczadzkiego. Rok 2011 by? pierwszym pe?nym rokiem sprawowania swoich funkcji przez radnych tej kadencji, a wi?c rokiem dobrym do por闚na?.  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  12 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Koncert KaCeZet & Fundamenty | 01.04.2012
KaCeZet & Fundamenty01.04.2012 - G?si Zakr?t (Zadw鏎ze 1)
Start: 20.00 | Bilety: 25 z?
Liczba miejsc ograniczona!


Data dodania  05 Marca 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

7 urodziny USA! | 10.03.2012


Ustrzycka Scena Alternatywna
Serdecznie zaprasza na koncert z okazji 7 urodzin!


Zagraj?:

Swobodna
Szyd?owiec / www.myspace.com/swobodna

M I R
Skar?ysko Kamienna / www.myspace.com/mirpoland

O S C
Dydnia / www.myspace.com/oscdydnia

Blindfold
Ustrzyki Dolne / www.myspace.com/blindfoldpl

Burek! Dobry Pies
Nowy Zag鏎z / www.myspace.com/burekdobrypies
~ Premiera EP'ki "Polska B" ~

Absurd
Uherce Mineralne

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Miejsce:
Restauracja "My?liwska" (ul. Be?ska 26), Ustrzyki Dolne

Data:
10.03.2012
(Sobota)
Start:
19.00
Bilety:
4 PLN


Wi?cej informacji: kliknij!

Data dodania  27 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Speedriding Polish Cup - Ustrzyki Dolne - 2-3.03.2012Wi?cej informacji: kliknij!

Data dodania  27 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Zdj?cia | Wy?cigi psich zaprz?g闚 - Lutowiska
Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z Wy?cig闚 psich zaprz?g闚 w Lutowiskach - 10-12.02.2012.

» Kliknij!
Data dodania  13 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[1/128] Conrado Yanez - skromny gwiazdor ustrzyckiego fina?u WO?P
Conrado Yanez wyst?pi? w Ustrzykach za spraw? stara? Krystiana Kwolka, kt鏎y szefowa? ustrzyckiemu sztabowi WO?P.
Sam przyjazd Conrado Yaneza wzbudzi? spore zainteresowanie przed niedzielnym wyst?pem w hali sportowej szko?y podstawowej Nr 1.  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  13 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[1/128] Trudna sytuacja w leskiej s?u?bie zdrowia
Ostatnia grudniowa sesja rady powiatu leskiego po?wi?cona by?a g?闚nie fatalnej kondycji miejscowego szpitala. W trakcie burzliwej dyskusji na jaw wysz?y takie fakty jak decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o braku kontraktu na prowadzenie poradni kardiologicznej.  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  13 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

[1/128] Najwa?niejsze wydarzenia minionego roku
10 najwa?niejszych wydarze? minionego roku w powiecie bieszczadzkim.  Czytaj ca?o??    |       Komentuj

Data dodania  13 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  

Wy?cigi psich zaprz?g闚 - Lutowiska - 10-12.02.2012Wi?cej informacji: kliknij!

Data dodania  04 Lutego 2012        |        Doda  Redakcja        |          Drukuj        |          Wy郵ij  


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Ustrzyki Dolne
© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio