Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/100] Moje Pooniny
Moja przygoda z „Naszymi Pooninami” miaa sw籀j pocztek prawie osiem lat temu, kiedy to wsp籀lnie z Wiekiem Stebnickim wydawalimy lokalny periodyk Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatytuowany „Bieszczady Inaczej”.
By to typowy biuletyn wyborczy przed wyborami samorzdowymi, kt籀re odbyy si w dniach 27 pa驕dziernika i 10 listopada 2002 roku. Ukazay si cztery numery tego biuletynu a jego popularno zadecydowaa o tym, 髒e postanowilimy wydawa lokaln gazet, powoujc do 髒ycia Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne „Nasze Pooniny”. Dla mnie szczeg籀lnym bod驕cem do zao髒enia gazety byo zachowanie ustrzyckich wadz lokalnych a zwaszcza Tadeusza Szewczyka – Naczelnego Redaktora wydawanej przez Gmin Ustrzyki Dolne - „Gazety Bieszczadzkiej”. Pamitam swoj jedyn, jak do tej pory, wizyt w redakcji tej gazety i zachowanie Tadeusza Szewczyka wobec mnie, kt籀re przypominao jako 髒ywo zachowanie Marszaka Pisudskiego wobec pos籀w opozycji. Zar籀wno Tadeuszowi Szewczykowi, jak i burmistrzowi Suui trudno byo pogodzi si z faktem, 髒e kto mo髒e mie inne zdanie na temat naszego miasta a zwaszcza, 髒e pr籀buje wyra髒a te swoje spostrze髒enia za pomoc sowa drukowanego. Zostalimy obsobaczeni przez Naczelnego „Bieszczadzkiej” na amach tej gazety i co najmieszniejsze za pienidze mieszkac籀w, kt籀rzy corocznie dopacaj do tego czasopisma do sporo pienidzy. Zreszt nie tylko dla wadz gminnych bylimy przysowiow „sol w oku”, r籀wnie髒 Zarzd Powiatu Bieszczadzkiego, na czele ze swoim Starost pani Ew Sudo, 驕le znosi nasze krytyczne uwagi na sw籀j temat. Po dw籀ch artykuach na temat pani Starosty zatytuowanych i , cierpliwo pani Ewy Sudo si skoczya, przyczyni si do tego zapewne artyku Krzysztofa Potaczay „Awantura o skarbnika” zamieszczony w „Nowinach” w dniu 6 lutego 2003 roku. Pokr籀tce przypomn, 髒e dotyczyy one faktu penienia przez pani Ew Sudo funkcji skarbnika ustrzyckiego Urzdu Miejskiego w czasie zajmowania stanowiska Starosty Bieszczadzkiego. Wyprowadzona z r籀wnowagi nasz miaoci pani Starosta Ewa Sudo, zo髒ya na „Nasze Pooniny” oficjalny donos do prokuratury. Nie mogc jednak zarzuci nam pisania nieprawdy, postanowia oskar髒y nas o nielegaln dziaalno. Policja podja stosowne czynnoci, sprawdzono midzy innymi drukarni w Sanoku i wszystkie dokumenty rejestracyjne gazety. Naczelny Stebnicki zosta wezwany na policj, gdzie przedstawiono mu zarzuty i przesuchano w charakterze podejrzanego. Tylko wyjtkowej postawie 籀wczesnego Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych Stanisawa Dziedzica zawdzicza, 髒e nie pobrano od niego odcisk籀w palc籀w, jak od pospolitego przestpcy. Caa sprawa skoczya si niewielkim mandatem karnym za omykowe niezamieszczenie w gazecie numeru rejestracyjnego ISSN, co byo zreszt spowodowane moj nieuwag. Pamitam jednak doskonale, jak popularnoci cieszyy si „Nasze Pooniny” nr 4(5) datowane na dzie 6 marca 2003 roku z listem goczym i zdjciem Wieka Stebnickiego za wiziennymi kratami.


Wspomn jeszcze marcowe obrady Rady Powiatu Bieszczadzkiego, na kt籀rych miaem mo髒liwo, dziki 髒yczliwoci przewodniczcego Piotra Korczaka, zaprezentowania stanowiska redakcji w tej sprawie. Z owego zawirowania wok籀 naszej gazety na zawsze pozostanie mi w pamici sesyjna wypowied驕 pani Ewy Sudo, 髒e doniesienie o przestpstwie, jakiego dokonaa, byo wyrazem jej nienagannej postawy obywatelskiej, a tak髒e propozycja kilku czytelnik籀w powoania Komitetu Obrony Poonin o wdzicznym skr籀cie „KOP”.

Z innych wydarze mam cigle w pamici wiosn2006 roku i zawirowania wok籀 odwoania pani Aliny Buzuk ze stanowiska dyrektora Midzyszkolnej Krytej Pywalni „Delfin”. M籀j artyku by pr籀b przedstawienia czytelnikom rzeczywistego przebiegu procedury zwalniania pani Buzuk w kontekcie nieprawdziwej informacji przedstawionej w „Gazecie Bieszczadzkiej” z dnia 5 maja tego samego roku. Napisany przeze mnie materia bardzo zdenerwowa szefa „Bieszczadzkiej” Tadeusza Szewczyka, kt籀ry na amach swojej gazety (nr 12 z czerwca 2006 r.) sponiewiera zar籀wno „Nasze Pooniny” jak i mnie osobicie, nazywajc moje pisanie „pseudouczonym wywodem”. Czujc si dotknitym artykuem Tadeusza Szewczyka napisaem do „Gazety Bieszczadzkiej” list, w kt籀rym szczeg籀owo wyjaniem swoje racje, proszc r籀wnoczenie o opublikowanie mojego listu w gazecie, do czego, w myl „Prawa Prasowego”, miaem pene prawo. Niestety, do dnia dzisiejszego ani publikacji, ani odpowiedzi na m籀j list, nie doczekaem si.

Kolejn zapamitan spraw, o kt籀rej pisaem w „Naszych Pooninach” to konflikt w Lokatorsko Wasnociowej Sp籀dzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” z 2008 roku, wywoany niezgodnymi z prawem wynagrodzeniami pobieranymi przez niekt籀rych czonk籀w Rady Nadzorczej tej sp籀dzielni. Jeden z czonk籀w rady pan Andrzej Szarzewicz, o kt籀rym w swoim artykule w og籀le nie wspominaem, zarzuci mi kamstwo, zapowiadajc w imieniu swoim i 籀wczesnego przewodniczcego Rady Juliana Czarneckiego, proces sdowy o naruszenie d籀br osobistych. Na zapowiedziach si skoczyo, ale caa sprawa mo髒e mie jeszcze sw籀j dalszy cig na amach „Naszych Poonin”, bo z tego, co mi jest wiadomo, problem opisywanych nielegalnych wynagrodze nie zosta jeszcze rozwizany i w ka髒dej chwili mo髒e sta si powodem kolejnych powa髒nych perturbacji w Sp籀dzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz”. I na koniec, jeszcze jedno szczeg籀lne wspomnienie, zwizane z tragicznie zmar pani Mari Kaczysk, ma髒onk Prezydenta Rzeczpospolitej. Reprezentujc gazet miaem okazj spotka si z pani Prezydentow podczas jej wizyty u dzieci z ogarnitej wojn Gruzji, w ustrzyckim Hotelu „Laworta”. Ogromna elokwencja, wielka kultura osobista oraz wyjtkowe ciepo, to cechy tej nad wyraz skromnej kobiety, kt籀re na zawsze zapamitam.

Wspominajc moje prawie osiem lat z „Naszymi Pooninami”, najbardziej fascynuj mnie zmiany, jakie w postrzeganiu naszej gazety nastpiy wr籀d czonk籀w wadz ustrzyckiej Gminy i Powiatu Bieszczadzkiego. Opisywane na pocztku mojego artykuu przepychanki naszej gazety z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych i Starost Bieszczadzkim nale髒 ju髒 do przeszoci. „Nasze Pooniny” wpisay si na stae w bieszczadzki krajobraz medialny i s traktowane na r籀wni z „Gazet Bieszczadzk” i innymi mediami. wiadcz o tym liczne zaproszenia do udziau w bie髒cych wydarzeniach, jakie otrzymujemy od burmistrza Henryka Suui i starosty Krzysztofa Gsiora. Jedyn osob, kt籀ra do dzisiaj nie zmienia swojego stosunku do nas i nadal traktuje nas mao powa髒nie jest Naczelny Redaktor „Gazety Bieszczadzkiej” pan Tadeusz Szewczyk, ale takie jest jego wite prawo. Za najwikszy sukces „Naszych Poonin” uwa髒am utrzymanie si na rynku oraz osignicie regularnego dwutygodniowego cyklu wydawniczego. Mam nadziej, 髒e w niedugim czasie uda si nam stworzy nowoczesn internetow mutacj gazety, o czym od dawna marz.

Marek Prorok

[Nr 7/100] Moje Pooniny

» [Nr 7/100] Moje Pooniny
Nadaje Pan na innych, a siebie Pan nie widzi. Rok temu pracowa Pan w kiosku na rynku to w prawie kazdym numerze cos niedobrego o rynku Pan pisa. Jak Pana zwolnili temat rynku tez sie skonczy. Pisal pan o ludziach na motorach: "nowobogaccy myl 髒e im wszystko wolno i na teren leny wje髒髒ja........ Ale jak Panu Nadlenictwo zamkno drog w Telenicy to juz pisa Pan ze sowa na nadlenictwo. Moim i nie tylko moim zdaniem pisze Pan tylko pod siebie.
Dodano 24 Maja 2010 przez ~michaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio