Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/45] Echo Zielonych Wzg籀rz
Powiksz zdjcie
Jednym z najbardziej poszukiwanych ostatnio w Lesku , Ustrzykach pism bya lokalna gazeta spoeczna z Soliny „Echo Zielonych Wzg籀rz”. Sawy temu pismu przysporzyy niezwykle ostre, a wrcz oskar髒ycielskie materiay dziennikarskie. Bezkompromisowe, pene pikantnych szczeg籀籀w materiay czytane s -przez tych , kt籀rzy zdobyli egzemplarz gazety- z wypiekami na twarzy. Skontaktowalimy si naczelnym gazety Janem Joniakiem i uzyskalimy zgod na przedruk czci materia籀w. Zapraszamy do lektury. Jednoczenie informujemy, 髒e gazeta wydawana jest w Polaczyku i rozdawana nieodpatnie.

Czyje s Bieszczady?

...” Po obaleniu komunizmu pojawia si ogromna mo髒liwo rozwoju Bieszczad籀w, a w tym naszej gminy Solina. Od samego pocztku do wadzy doszli ludzie byego komunistycznego ukadu. Przykadem jest pierwszy w籀jt Wadysaw Cienki, kt籀ry w samym centrum Polaczyka sprzeda dwa i p籀 hektara ziemi bez przetargu. Tylko dziki interwencji w Warszawie nie 髒yjcego ju髒 czonka Porozumienia Centrum- Wadysawa Wojtonia, doszo do skazania Cienkiego prawomocnym wyrokiem.”

Sawiski sprzeda may kawaek Zalewu Soliskiego

Sprawa ma pocztek jeszcze w 1990 roku, kiedy to 籀wczesny w籀jt Wadysaw Cienki wydzier髒awi Stefani Silvestrii dziak o pow. 0,14 ha figurujcej w rejestrze grunt籀w jako wody pynce i stanowic integraln cz Zalewu Soliskiego, a bdc w wieczystym u髒ytkowaniu ZEW Solina...Stanisaw Skalski obecny kierownik Wydziau Geodezji w Lesku dokona wydzielenia tej dziaki z Zalewu Soliskiego i jednoczenie zmieni jej klasyfikacj z w籀d pyncych na budowlane. Zrobi to bez operatu zmiany klasyfikacji gruntu, do czego zobowizuje prawo. W籀jt Cienki wyda nielegalne zezwolenie na budow pawilonu gastronomicznego na tej dziace. Podczas budowy tego pawilonu zniszczono raper- znak geodezyjny prawem chroniony. Dokonano nielegalnej zamiany dziaek, pomidzy Elektrowni, a Gmin Solin w Biurze Notarialnym w Lesku. Oszukano Wojewod Podkarpackiego podczas komunalizacji tej dziaki. Sfaszowano Ksigi Wieczyste. Obecny w籀jt sprzeda dziak Stefani Silvestri wiedzc, 髒e nie ma operatu zmiany klasyfikacji z w籀d pyncych na budowlane. Zapyta kto , dlaczego nie zlecono wykonania operaty zmiany klasyfikacji tej dziaki? W odpowiedzi na to pytanie kryje si gigantyczne oszustwo, ale jest to ju髒 osobny temat.

Gigantyczne oszustwo

Od powstania Zalewu Solinskiego tj. 1968 roku, do chwili obecnej nie wyznaczono linii brzegowej oddzielajcej wod od ldu, przyjmujc zamiennie, i髒 lini t stanowi linia wywaszczenia pod zalew. Ju髒 w 1996 roku w籀jt Zbigniew Sawiski otrzyma wyjanienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 髒e nale髒y oddzieli wod od ldu, a tereny poo髒one poza lini brzegu opodatkowa waciwym podatkiem lokalnym. Midzy nie wyznaczon lini brzegow, a lini wywaszczenia pod zalew, to okoo 650 hektar籀w bardzo atrakcyjnej ziemi wok籀 Zalewu Soliskiego. Tereny te znajduj si powy髒ej korony zapory, a wic nigdy nie byy zalane, ani te髒 nie bd zalane. W rejestrze grunt籀w teren ten figuruje jako wody pynce. Elektrownia paci bardzo may podatek, jak za teren zalany. Likwidacja tej fikcji spowodowaa by wzrost podatku na rzecz gminy Solina do okoo 4 mln z w skali roku. na terenach tych powstao okoo 400 samowoli budowlanych, nale髒cych czsto do os籀b prominentnych i wpywowych. Redakcja tej gazety oskar髒ya w tej sprawie w籀jta Sawiskiego o dziaanie na szkod gminy Solina. Jako gospodarz gminy, mia interes prawny i faktyczny do zaatwienia tej sprawy. Powinien zo髒y oficjalny wniosek do Starosty w Lesku o wyznaczenie linii brzegowej, co przewiduje ustawa Prawo Wodne. Sd Rejonowy w Lesku wyda wyrok uniewinniajcy Sawiskiego, a co ciekawe sta na stanowisku, 髒e wod w Zalewie Soliskim mo髒na spitrzy trzydzieci metr籀w ponad koron zapory. Caa rozprawa w Sdzie Rejonowym w Lesku miaa skandaliczny charakter. Zo髒ylimy apelacj do Sdu Okrgowego w Kronie. Sd nie odni籀s si merytorycznie do naszej apelacji, uchyli wyrok pierwszej instancji i umorzy postpowanie w tej sprawie. Uzasadni to tym, 髒e wymusilimy na Sdzie Rejonowym przyznanie nam statusu pokrzywdzonych, co pozwalao nam oskar髒y w籀jta Sawiskiego. Sprawa ta pokazuje jak Prokuratura i Sd chroni ludzi amicych prawo.”

Wicej przeczytacie Pastwo w 15 numerze „Echa Zielonych Wzg籀rz”

[Nr 5/45] Echo Zielonych Wzg籀rz

» Echo Zielonych Wzg籀rz
Mam pytanie: Kto sprzeda i komu dworzec PKP w Lesku ?
Dodano 24 Lipca 2006 przez ~~~misiekImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio