Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/97] Kiedy szkoa
Zimowe Igrzyska Olimpijskie ju髒 po za nami. Zakoczyy si dla nas dorobkiem medalowym, na kt籀ry 髒aden trze驕wo mylcy Polak nie liczy. Dwa medale Maysza, brzowy medal naszych panczenistek no i trzy medale Justyny Kowalczyk, naszej „Justysi” jak j si teraz nazywa, to mi籀d na serce ka髒dego kibica. Mielimy lata „mayszomani”, teraz po sukcesach Justyny Kowalczyk w Pucharze wiata i ostatnich Zimowych Igrzyskach kto 髒yw zakada narty biegowe i pr籀buje uprawia t dyscyplin. Z r籀髒nym skutkiem ale przecie髒 nie o to w tym wszystkim chodzi. Licz si chci i co najwa髒niejsze, 髒eby nie by to somiany zapa. Wyniki to drugorzdna sprawa. Pewnie nie pisabym o tym wszystkim, gdyby nie to, 髒e czy chcemy czy te髒 nie Ustrzyki Dolne by mo髒e bezwiednie zostay wpltane w te olimpijskie zmagania. Pierwszy raz za spraw jednego z serwisant籀w Justyny Kowalczyk – Rafaa Wgrzyna do chwili obecnej zawodnika MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski w biegach narciarskich w r籀髒nych kategoriach wiekowych, no i za spraw samej Justyny Kowalczyk, kt籀ra swoje pierwsze du髒e zawody zaliczya wanie tutaj w Bieszczadach w Ustrzykach zdobywajc przy tym sw籀j pierwszy tytu mistrzyni Polski modziczek. Byo to czternacie lat temu, a od wynik籀w tamtych zawod籀w Kowalczyk籀wna uzale髒nia dalsze uprawianie tej dyscypliny sportu. Zdobya w swojej konkurencji wszystko co byo mo髒liwe do zdobycia. Zaczynajc do p籀驕no bo dopiero w wieku 14 lat udowodnia, 髒e ci髒kim treningiem, du髒ym samozaparciem i t swoj „g籀ralsk” zacitoci w walce mo髒na osign wy髒yny.
Od du髒szego ju髒 czasu sysz o toczcej si w Ustrzykach dyskusji dotyczcej powoania w miecie szkoy mistrzostwa sportowego o profilu narciarskim. Wydawa by si mogo, 髒e takiemu pomysowi i takiej mo髒liwoci mo髒na tylko przyklasn. Przyj zao髒enia i pomys realizowa. 驍e wszystkie siy polityczno-spoeczne w miecie postawi sobie za punkt honoru by tak szko do 髒ycia powoa W kocu administracja obydwu szczebli wysupa ze swoich kas w sumie niewielkie w stosunku do ich bud髒et籀w pienidze i t dyskusj utnie. Zamiast tego trwa spychomania i przerzucanie si argumentami to jednej, to drugiej strony. Starostwo mogoby tak szko zao髒y ale prowadzenie chciaoby przekaza miastu, kt籀re w cale si do tego nie pali.
Urzdnicza dyskusja trwa w najlepsze. Radni miejscy i powiatowi r籀wnie髒 nie wykazuj w tym temacie wikszej aktywnoci. Przynajmniej nic o takiej nie wiemy. W chaosie sprzecznych ze sob informacji i gszczu urzdniczych decyzji a mo髒e raczej ich braku czeka bieszczadzka modzie髒 i dzieci, kt籀re ju髒 uprawiaj narciarstwo. Efektem ich pracy s ostatnie wyniki w Wojew籀dzkiej Gimnazjadzie w Biegach Narciarskich, w Wojew籀dzkich Igrzyskach Modzie髒y Szkolnej w Biegach Narciarskich, Midzywojew籀dzkich Mistrzostwach Modzik籀w w Biegach Narciarskich czy te髒 w bardzo kameralnym biegu narciarskim „W krainie trzech kultur”. Gdy do tego dodamy masowy udzia dzieci i modzie髒y w zawodach poprzedzajcych g籀wny „Bieg Lotnik籀w” to mo髒emy ju髒 m籀wi o masowoci tej dyscypliny. Jest wic potencja ludzi w postaci przyszych uczni籀w tej szkoy, kadry pedagogicznej i trenerskiej. Nie bdzie najprawdopodobniej problem籀w z lokalizacj szkoy. Problem jest jak to zawsze bywa z jej finansowaniem. Problem moim zdaniem mieszny je髒eli kwota o kt籀rej si m籀wi jest prawdziwa. Ustrzyki s niekwestionowan zimow stolic Bieszczad籀w. Posiadaj ju髒 bardzo dobr infrastruktur do uprawiania masowych sport籀w zimowych przez co ronie presti髒 miasta, o kt籀rym m籀wio si nawet Vancouver przy okazji odbywajcych si tam Igrzysk. Ronie presti髒 powiatu, kt籀rego Ustrzyki s „stolic”. Majc takie argumenty w rce warto si nad problemem gboko pochyli w imi dobrze pojtego interesu spoecznego. Przede wszystkim dla dobra dzieci, kt籀re ju髒 t dyscyplin uprawiaj a chciayby to robi w cywilizowanych warunkach czyli w szkole mistrzostwa sportowego.


Andrzej Kotowicz

[Nr 4/97] Kiedy szkoaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio