Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/45] Moim zdaniem
A mo髒e filia...

Losy ustrzyckiego szpitala s wci髒 niepewne. Wedug s籀w dyrektora szpital nie generuje ju髒 w tym roku tak du髒ych dug籀w jak jeszcze rok wczeniej, ale jednak dug cho w nieco mniejszym tempie, to jednak narasta. Szumnie zapowiadana restrukturyzacja szpitala skoczya si praktycznie na niczym. Zwolniono dziesi pielgniarek i poo髒nych, z tego trzy z nich wr籀ciy do pracy. Miay by dalsze zwolnienia, ale jak wida na tym poprzestano. Zreszt w miejsce tych zwolnionych pracuj ju髒 inne, no mo髒e tylko na innych oddziaach. Jak wic wida walka z t si籀demk zwolnionych, to faktycznie zemsta za oddanie przez nie sprawy zalegych pac do sdu.
Nie udao si te髒, jak wczeniej zakadano zatrudni ani jednego specjalisty, co miao zaowocowa zwikszeniem kwoty rocznego kontraktu. Problemem jest podobno sprawa mieszka dla lekarzy. No c籀髒 czas komuny, kt籀ra rezerwowaa zawsze pewn pule mieszka dla takich os籀b dawno min i po nowemu mylca dyrekcja szpitala powinna o tym dobrze wiedzie. Dzisiaj te sprawy zaatwia si inaczej- jak ? To ju髒 nie moja rzecz podpowiada wybitnym specjalist od zarzdzania i oddu髒ania. Na dodatek szukanie specjalisty nie mo髒e si ogranicza do dania kilku gazetowych ogosze w specjalistycznej prasie. Trzeba szuka po uczelniach, kusi stypendiami ju髒 w trakcie studi籀w, no ale wanie ju髒 wpadem w tryb pouczajcy , a to nie moja rola.
Czsto spotykam si z nazwami szpitali brzmicymi choby tak Oddzia Szpitala Klinicznego, Filia Kliniki itp., itd. Musz przyzna , 髒e o wiele bardziej chciabym by leczony w najmniejszej choby filii kliniki ni髒 w niedoinwestowanym, pozbawionym nowoczesnego sprztu, przestarzaym , no i bez kadry specjalist籀w samodzielnym szpitalu powiatowym. Od razu dodam , 髒e osobicie nic nie mam do personelu ustrzyckiego szpitala, ba bardzo dobrze wspominam sw籀j w nim pobyt. Jednak wszyscy w miecie wiemy , 髒e z powa髒niejszymi przypadkami musimy je驕dzi nieco dalej, najczciej do Sanoka , Przemyla , Krosna. Dlaczego? Ano dlatego 髒e z pomoc motka i duta nie da si zrobi skomplikowanej operacji ortopedycznej, 髒e leczenie chor籀b wiecowych w tym serca to nie tylko sztuczne oddychanie i reanimacja. Wiadomo te髒 , 髒e bez drogiego , nowoczesnego sprztu nie zajrzy najlepszy choby lekarz do 髒odka i dalej, starym rentgenem nie wykryje r籀髒nych guz籀w , cyst itp. Jaki std wniosek? Prosty, czas pomyle o utworzeniu w Ustrzykach filii lub oddziau kt籀rego z du髒ych dobrych szpitali. Oczywicie musiaby to by szpital poo髒ony mo髒liwie blisko Ustrzyk. Tak wic w gr wchodzi niezbyt wiele plac籀wek. Odpada oczywicie Lesko , bo duma Ustrzyk by tego nie zniosa. Co pozostaje, to zastawiam ju髒 w domyle czytelnik籀w. Wejcie w ukad z takim dobrym szpitalem niesie za sob pewne ryzyko. Mianowicie mo髒na upa wraz w nim. Ale i w tedy jest szansa ,髒e upadkiem du髒ego szpitala i jego filii lub oddziau kto si zainteresuje, co wicej nie wyobra髒am sobie wrcz tego by Sanok , Krosno pozbawione zostay szpitala. Natomiast cakiem realnie widz mo髒liwo likwidacji szpitala w Ustrzykach.
Ranga miejscowego szpitala wcale by przez to nie spada. Bowiem plac籀wka moga by zosta doposa髒ona, mogli by tutaj doje髒d髒a na bardziej skomplikowane zabiegi specjalici ze szpitala g籀wnego. Najprawdopodobniej niewiele os籀b stracio by prace, a ju髒 na pewno nikt z lekarzy , biaego personelu, sprztaczek. Ucierpiao by zapewne kilka os籀b z administracji , cho te髒 nie wszystkie. Jedno jest pewne prac straci by dyrektor i jego wybitna zastpczyni. Oczywicie dyrektor zosta by ordynatorem i m籀g dalej robi to co zdaniem pacjent籀w robi nie驕le. W zamian za to mielibymy w miecie dobry oddzia dobrego szpitala. Mielibymy nieograniczony dostp do drogiego nowoczesnego sprztu, nowoczesnych sal operacyjnych. To za czym byby ustrzycki oddzia mo髒na okreli doskonale w umowie czcej szpitale. Nie na darmo istnieje przysowie, 髒e du髒y mo髒e wicej. Du髒y ma wiksz si przebicia w Narodowym Funduszu Zdrowia, du髒emu atwiej skusi do pracy dobrych lekarzy, du髒y mo髒e skierowa swoich lekarz do zdobywania kolejnych specjalizacji. Du髒emu atwiej pertraktowa korzystniejsze ceny lek籀w , sprztu, czy nawet przysowiowej marchewki i pietruszki niezbdnej w szpitalnej kuchni.
Byem czonkiem Rady Spoecznej SP ZOZ z ramienia wojewody podkarpackiego. Przekonaem si jak ta rada jest bezsilna i jak bezsilna jest dyrekcja szpitala walczc o przetrwanie. To nawet nie brak umiejtnoci dyrekcji ale wilcze prawa rynku mog spowodowa upadek szpitala. Wic mo髒e warto uprzedzi ten fakt.
Oczywicie w przypadku poczenia si ranga ludzi zarzdzajcych miejscow su髒b zdrowia nieco spadnie , ale czy warto dla tego ryzykowa tak bardzo. Jest jeszcze jeden pow籀d dla kt籀rego pomys czenia si jest zy. Ot籀髒 miasto m籀wi , 髒e czasami niekt籀rzy najlepiej wychodz finansowo na upadociach. Wszak czsto za symboliczna zot籀wk mo髒na mie co milion razy wartociowszego. Ja jednak nie dopuszczam takiej myli do gowy.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 5/45] Moim zdaniem

» Moim zdaniem
bardzo ciekawe...
Dodano 24 Lipca 2006 przez ~rm

» Moim zdaniem
Ta "administracja szpitala" to dinozaury z lat 80-tych. W swoim wyksztaceniu zatrzymali si na tzw.wieczor籀wkach i tech.w Ustjanowej. Takim szpitalikiem mo髒e zarzdza 4 osoby, a w chwili obecnej liczba tych "specjalist籀w" od administrowania liczy pono ok.30 os籀b.
Dodano 24 Lipca 2006 przez ~PacjentImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio