Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/44] Rok po wyborze
Powiksz zdjcie
Mija dokadnie rok od chwili przypieszonych wybor籀w w籀jta w gminie Czarna. Liczcy niespena trzydzieci lat Marcin Rogacki pokona w nich czterech kontrkandydat籀w i zosta w籀jtem do czasu kolejnych wybor籀w czyli do jesieni 2006 roku. Pooniny popieray tego kandydata widzc w nim czowieka , kt籀ry m籀gby zmieni nieco siermi髒n rzeczywisto w gminie Czarna. Rogacki jako mody czowiek by otwarty na zmiany, rozumia co to jest Unia Europejska i jakie mo髒e da korzyci gminie. Przyj rzdy po Wadysawie Podrazie i tak prawd m籀wic w pierwszym roku urzdowania w zasadzie m籀g jedynie kontynuowa to do czego zobowizywa go uchwalony wczeniej bud髒et. Dlatego te髒 na tym polu nie odni籀s sukcesu. W bud髒ecie zaplanowano bowiem ogromn jak na Czarn inwestycj zwizan z budow kanalizacji, kt籀ra miaa by wspomagana rodkami z funduszy ZPORR. Niestety projekt przepad i tym samym z inwestycji nic nie wyszo. Tak wic realizacja zada inwestycyjnych w gminie zostaa wykonana jedynie w 25 procentach. Nie ma w tym winy nowego w籀jta , ale nie wszyscy to rozumiej. To tak jak w przypadku projektu modernizacji drogi z Czarnej do Michniowca. Tutaj z kolei projekt zo髒yo starostwo. Projekt zosta zaakceptowany i droga bdzie robiona. Zasuga w籀jta w tym te髒 jest 髒adna , ale spelndor spynie w du髒ej mierze na niego. Roboty przy tej drodze rozpoczn si w bie髒cym roku , a jest to rok wyborczy i prace te mog Rogackiemu przysporzy gos籀w. Mocnym wejciem w籀jta Marcina Rogackiego byo zorganizowanie pod koniec ubiegorocznych wakacji du髒ej imprezy plenerowej z udziaem Radia Rzesz籀w i redakcji Nowin. Czarna dziki temu wysza troch z cienia , a dziki mediom usyszao o niej sporo os籀b w wojew籀dztwie. To dobry element reklamy gminy, kt籀ra swojej szansy upatruje w turystyce. W籀jt Rogacki postanowi te髒 poo髒y nacisk na zmian wizerunku siedziby gminy. Zaczo si od rob籀t przy przystanku autobusowym w centrum Czarnej. Zmieniono i pomalowano elewacj budynku przystanku , a plac wyo髒ono estetyczna kostk brukow. To nie wszystkie roboty jakie wykonano w roku ubiegym i jakie realizuje si w roku 2006. Warto wspomnie o pracach zwizanych z remontami dr籀g. Poprawiono nawierzchni drogi w Czarnej Dolnej, wyremontowano kilka przepust籀w, oczyszczono przydro髒ne rowy i utwardzono kilka dr籀g dojazdowych do p籀. Odnowione zostay tak髒e przystanki autobusowe w gminie. W trakcie ubiegorocznej imprezy plenerowej na stadionie okazao si, 髒e wymaga on odwodnienia i prace takie wykonano. W Chrewcie rozbudowano sie wodocigow plus nowe ujcie wody, dwa nowe ujcia wody wykonano tak髒e w Czarnej tutaj dodatkowo zmodernizowana zostaa przepompownia. Wyremontowany zosta tak髒e Gminny Orodek Zdrowia i rozbudowana remiza OSP w Lipiu. To mo髒e niezbyt wiele jak na rok dziaalnoci, ale jednak sporo, zwaszcza gdy we驕mie si pod uwag fakt , 髒e rok poprzedni to realizacja zada na kt籀re nie miao si wpywu. Marcin Rogacki ma wiadomo , 髒e szans dla gmin takich jak Czarna jest pozyskiwanie pienidzy z zewntrz. Jak twierdzi bdzie to jego g籀wnym zadaniem ju髒 w przyszej penej kadencji , jeli wygra tegoroczne wybory. Do pewnego czasu by chyba zdecydowanym faworytem . Okazuje si jednak , 髒e wielu mieszkacom Czarnej nie podoba si romans jaki w籀jt prowadzi z jednym z ustrzyckich i powiatowych komitet籀w wyborczych. Poprzednie wybory wygra startujc ze stworzonego przez siebie komitetu wyborczego. Byo to przeciwiestwem do poprzedniego w籀jta , kt籀ry by „zawodnikiem” tego komitetu z kt籀rym zwiza si w tej chwili Rogacki. Podraza zbiera po prostu gosy na powiatow list, a p籀驕niej rezygnowa z mandatu radnego powiatowego. Czarna za tamtych czas籀w nic nie osigna , a jedynie tona w marazmie i zastoju. Wyb籀r Rogackiego mia to zmieni, a okazuje si 髒e on te髒 wpad w te same macki i bdzie zbiera – dla swoich nowych mocodawc籀w- gosy na list powiatow. Opozycja jak wie gminna niesie wystawi wic powa髒nego kontrkandydata, kt籀rego ma poprze sporo komitet籀w, partii i organizacji. Szkoda by byo Rogackiego, bo mimo wszystko on rokuje szans na trwae zmiany w gminie Czarna. Mo髒e wic przemyli na nowo swoje plany i wystartuje jak rok wczeniej z wasnego komitetu wyborczego. W jego sytuacji bycie niezale髒nym jest chyba najrozsdniejszym wyjciem.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 4/44] Rok po wyborzeImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio