Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/86] Co najmniej dziwna sprawa Pawa S.?
O sprawie Pawa S. „Nasze Pooniny” pisz po raz drugi. Pierwszy raz w numerze 5(81) z dnia 8 kwietnia 2009 roku w artykule zatytuowanym „Ustrzycki byy policjant zatrzymany za handel broni”. Zawsze uwa髒aem i do dzisiaj uwa髒am, 髒e p籀ki trwa dochodzenie nie nale髒y przeszkadza organom wymiaru sprawiedliwoci w ich pracy. Std te髒, chocia髒 sprawa Pawa S. budzia wiele moich wtpliwoci, nie napisaem na jej temat ani jednego sowa. Jednak dzisiaj postanowiem przerwa milczenie na ten temat z dw籀ch wa髒nych powod籀w. Pow籀d pierwszy dotyczy zwizku kopot籀w Pawa S. z zatrzymaniem przez niego, za wykroczenie drogowe samochodu, kt籀rym podr籀髒owa Przewodniczcy Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup J籀zef Michalik. Wykroczenie polegao na przekroczeniu dozwolonej prdkoci i braku obowizkowych wiate mijania. Z informacji, kt籀re posiadaem wynikao, 髒e po owym wydarzeniu Zastpca Komendanta Wojew籀dzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jan Zajc, interweniowa w ustrzyckiej Komendzie Powiatowej Policji twierdzc, 髒e Pawe S. wulgarnie odnosi si do arcybiskupa Michalika, m籀wic do niego „per pan”. Z ust komendanta Zajca pado nawet pytanie, jakiego wyznania jest Pawe S.? Skutkiem interwencji przeo髒onego Pawe S. zosta przeniesiony ze su髒by ruchu drogowego do su髒by patrolowo- interwencyjnej. Aby sprawdzi t informacj, zwr籀ciem si ze stosownym zapytaniem do rzecznika prasowego ustrzyckiej policji. Uzyskaem odpowied驕, 髒e 髒adnej interwencji przeo髒onych wojew籀dzkich nie byo, a przeniesienia Pawa S. miao charakter czasowy i byo podyktowane tylko i wycznie potrzebami su髒by. O interwencji inspektora Zajca nikt w ustrzyckiej komendzie policji nawet nie sysza, nie m籀wic ju髒 o skardze arcybiskupa Michalika. Kilkanacie dni temu z przykroci dowiedziaem si, 髒e zostaem wprowadzony w bd. Jestem w posiadaniu pisma Wydziau Skarg i Wniosk籀w Biura Kontroli Komendy G籀wnej Policji, z kt籀rego jednoznacznie wynika, 髒e interwencja inspektora Zajca miaa miejsce i bya spowodowana osobist skarg arcybiskupa Michalika. Zasadnoci nao髒enia mandatu przez Pawa S. nikt w prawdzie nie kwestionowa, ale zamieszanie wok籀 tego ewidentnego wykroczenia drogowego jest, co najmniej dziwne. Je髒eli Pawe S. rzeczywicie wulgarnie potraktowa zatrzymanego obywatela, to niezale髒nie od tego, czy jest nim najwy髒szy rang polski biskup, czy te髒 najgorszy menel ustrzyckiej ulicy, w sprawie powinno zosta wszczte postpowanie wyjaniajce. Dlaczego tego nie uczyniono pozostanie na zawsze tajemnic przeo髒onych Pawa S. Drugi pow籀d to informacje zawarte w zamieszczonym powy髒ej artykule mojego redakcyjnego kolegi, zaczerpnite z owiadczenia rzecznika Prokuratury Okrgowej w Kronie prokuratora Janusza Ohara. Wynika z nich, 髒e od 29 listopada 2007 do 18 lutego 2009 roku, czyli przez czternacie miesicy mo髒liwe byo nierozliczanie si przez funkcjonariusza z nao髒onych mandat籀w a przez trzynacie miesicy przeo髒eni funkcjonariusza nie mieli o tym zielonego pojcia. Wedug policyjnych procedur, ka髒dy funkcjonariusz po zakoczeniu su髒by wpisuje nao髒one mandaty do stosownego rejestru, kt籀ry na co dzie winien by kontrolowany przez przeo髒onych. Wniosek jest jeden, albo Pawe S. oszukiwa przeo髒onych, albo system kontroli w ustrzyckiej policji powa髒nie szwankowa. Mo髒liwe jest jeszcze trzecie rozwizanie, przedstawiane przez Pawa S. Twierdzi on, 髒e wielokrotne pr籀by rozliczenia si przez niego z nao髒onych mandat籀w byy zbywane przez przeo髒onych stwierdzeniem „nie teraz”. To tylko niekt籀re z licznych wtpliwoci, jakie pojawiaj si w tej sprawie.

Marek Prorok

[Nr 10/86] Co najmniej dziwna sprawa Pawa S.?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio