Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Miniony rok na przejciu granicznym w Krocienku
Poni髒ej przypominamy kilka najciekawszych wydarze jakie miay miejsce na polsko-ukraiskim przekuciu granicznym Smolnica – Krocienko.

Maj

Zaradny ucze z Sanoka

Noc z 27 na 28 maja bie髒cego roku do polskiej kontroli granicznej zgasza si powracajcy z Ukrainy mody m髒czyzna. w podr籀髒ujcy czerwonym Peugeotem ucze jednej z sanockich szk籀, zosta wytypowany do szczeg籀owej kontroli. Po czterdziestu minutach intensywnych poszukiwa, funkcjonariusze odkryli profesjonalnie zamaskowane skrytki a w nich 317 paczek papieros籀w Prima. Prezentowane zdjcia pokazuj spos籀b zamaskowania skrytek. M髒czyzna tumaczy, 髒e zrobi to pierwszy raz i absolutnie samodzielnie bez czyjekolwiek udziau. Patrzc na spos籀b ukrycia papieros籀w trudno jest w to uwierzy. Ka髒dy jednak mo髒e tumaczy si dowolnie a dopiero przeprowadzone ledztwo mo髒e wyjani wszystkie szczeg籀y udaremnionej pr籀by przemytu.

Wrzesie

Przemyt w Bandrowie

Z soboty na niedziel 27/28 wrzenia bie髒cego roku a dokadnie okoo godziny drugiej w nocy na terenach lenych w podustrzyckim Bandrowie Narodowym funkcjonariusze Plac籀wki Stra髒y Granicznej z Krocienka zaobserwowali dwie osoby przenoszce worki z papierosami. Zao髒ono, 髒e jest to kontrabanda przerzucana przez „zielon granic” z ssiedniej Ukrainy. W momencie gdy przemytnicy przewozili towar samochodem terenowym marki „Suzuki” nale髒cym do jednego z nich, zostali zatrzymani. W zatrzymanym samochodzie znaleziono 400 karton籀w papieros籀w bez polskich znak籀w akcyzy. Zatrzymani na gorcym uczynku nie przekraczali polskiej granicy pastwowej a tylko dokonali przejcia towaru przerzuconego ze strony ukraiskiej. Przemytnikami okazali si mieszkacy Ustrzyk Dolnych Rafa D. i Tomasz L. a w wyniku prowadzonych dziaa operacyjnych zatrzymano kolejn osob. Warto rynkow zarekwirowanego towaru wyceniono na 30.000 zotych.

Pa驕dziernik

Rekordowy przemyt papieros籀w.

Pewn specyfik przejcia drogowego w Krocienku jest sznur pustych samochod籀w dostawczych odprawianych przez polskie su髒by w obu kierunkach. Celnik odprawiajcy przez ca zmian puste busy mo髒e atwo popa w otpienie i jest to rzecz normaln. Dlatego udaremnienie przemytu do jakiego doszo w nocy z 9 na 10 wrzenia bie髒cego roku zasuguje na szczeg籀lne uznanie. Mercedes chodnia na ukraiskich numerach rejestracyjnych, kt籀ry podjecha do odprawy celnej nie wzbudza specjalnych podejrze, zosta poddany rutynowej kontroli zwaszcza z uwagi na izotermiczne ciany bdce czsto kryj籀wk dla przemycanych towar籀w. Ogldziny cian zar籀wno z zewntrz, jak i wewntrz pojazdu nie wskazyway na najmniejsze lady przer籀bek. Odprawiajcy pojazd celnik postanowi jednak skierowa mercedesa do szczeg籀owej kontroli na tak zwana „jam”. Wyczucie, dowiadczenie czy odrobina szczcia? Zapewne wszystkiego po trochu, statystyka m籀wi, 髒e 90% przypadk籀w przemytu wykrywana jest na tak zwane ucho i oko funkcjonariusza. Drugi celnik dokonujcy szczeg籀owego sprawdzenia zastosowa najnowsze dostpne urzdzenia do bezinwazyjnej kontroli pojazd籀w, ale r籀wnie髒 wskazania sprztu, w tym endoskopu, nie odbiegay od normy. Tak髒e kontrola dachu pojazdu nie wskazywaa na dokonanie przer籀bek. I oto stan przed dylematem, dokona demonta髒u czci nadwozia, czy te髒 nie? Narazi si na gro驕b odpowiedzialnoci za uszkodzenia samochodu, czy te髒 bez specjalnego ryzyka puci go? Ryzykowna decyzja o odpiowaniu listew maskujcych czenie dachu pojazdu z jego cian okazaa si szczliwa. Oczom celnika ukazay si wykonane w cianach skrytki, zapenione od strony dachu pakietami papieros籀w marki „Classic”, sam dach nie zawiera 髒adnych skrytek. cznie udaremniono pr籀b przemytu 12936 paczek papieros籀w wspomnianej marki, jaka to ilo papieros籀w obrazuje zamieszczone obok zdjcie. C籀髒 mo髒na jeszcze powiedzie o tej pr籀bie przemytu? Bya doskonale zorganizowana, wietnie przygotowana i tylko profesjonalizmowi oraz odwadze celnik籀w zawdziczamy jej udaremnienie. Pozostaje mie nadziej, 髒e kierownictwo Su髒by Celnej w spos籀b godny doceni tych ludzi.

Listopad

Kara po dw籀ch latach

Kilka minut po p籀nocy w dniu w dniu 21 listopada 2008 roku zgosia si do polskiej kontroli granicznej obywatelka Ukrainy udajca si do Woch. Posiadaa wszystkie niezbdne dokumentu uprawniajce j do pobytu w sonecznej Italii, cznie z wiz wosk opiewajc na roczny pobyt. Podczas kontroli, funkcjonariusza Stra髒y Granicznej zdziwi fakt niewystpowania tej osoby w systemie komputerowym skoro wpis w paszporcie wskazywa na to, 髒e w roku 2006 przekraczaa ju髒 polsk granic pastwow. Po dokadnym sprawdzeniu okazao si, 髒e stempel polskiej kontroli granicznej z 2006 roku jest faszywy. Przesuchanie zatrzymanej Ukrainki wyjanio ca spraw. Wyszo na jaw, 髒e w owym 2006 roku chciaa pojecha do swojego m髒a przebywajcego we Woszech, ale bez posiadania odpowiedniej wizy byo to niemo髒liwe. Poniewa髒 w tym czasie nie byo ju髒 kontroli na wewntrznych granicach Unii Europejskiej postanowia z tego skorzysta. Zostaa przemycona w samochodzie do Polski, skd bez wikszych problem籀w dotara do Woch. Sfaszowany stempel potwierdzajcy wjazd do Polski by jej potrzebny w przypadku kontroli przez woskie su髒by porzdkowe. Po pewnym czasie uzyskaa mo髒liwo zalegalizowania swojego pobytu we Woszech.. Wr籀cia wic samolotem do Kijowa, gdzie we woskiej plac籀wce dyplomatycznej uzyskaa wszystkie niezbdne do wyjazdu dokumenty. Powr籀t do Woch mia nastpi przez przejcie graniczne w Krocienku gdzie, ku jej zaskoczeniu, zostaa zatrzymana. Zostaa oskar髒ona o nielegalne przekroczenie polskiej granicy pastwowej i faszowanie dokument籀w. Przyznaa si do winy i skorzystaa z mo髒liwoci dobrowolnego poddania si karze. Wczesnym popoudniem, po dniu penym wra髒e spdzonym na przejciu w Krocienku, udaa si w dalsz podr籀髒 do Woch

[Nr 16/76] Miniony rok na przejciu granicznym w KrocienkuImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio