Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/54] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
Od bez maa dw籀ch lat jestemy obywatelami najjaniejszej Rzeczpospolitej z numerem IV. Podstawowym zao髒eniem, jakie lego u jej podstaw, jest zdecydowane odcicie si od wszystkiego, co poprzedzao t jedynie suszn koncepcj systemu politycznego pastwa polskiego autorstwa braci Kaczyskich, potpienie i zniszczenie wszystkiego, co stworzono w okresie kilkunastu lat III Rzeczpospolitej a zwaszcza tego, co jeszcze pozostao po najgorszej ze wszystkich Rzeczpospolitych, tej bez numeru, Ludowej. Jest to bardzo trudne zadanie, bo w umysach wielu mylcych Polak籀w, owe „ze Rzeczpospolite” traktowane s jako pewien istotny etap w d髒eniu do uzyskania penej niezale髒noci. Etap, w kt籀rym Polacy po raz pierwszy w swojej historii w spos籀b pragmatyczny potrafili przystosowa si do otaczajcej ich rzeczywistoci i w efekcie kocowym wybili si na prawdziw niepodlego, bez krwawych wojen i wielotysicznych ofiar. Rzdzcy Polsk „Prawi i Sprawiedliwi” postanowili wic rozprawi si z przeszoci w spos籀b symboliczny, poprzez zniszczenie czowieka kojarzonego z Rzeczpospolit Ludow i wszystkim, co w niej istniao i po niej nastao. Genera Wojciech Jaruzelski, bo o niego wanie chodzi, sta si od pocztku transformacji ustrojowej, przysowiowym „chopcem do bicia”. W zasadzie cae jego 髒ycie, w ocenie dzisiejszych przyw籀dc籀w, byo jednym pasmem dziaa przeciwko Polsce i polskoci. Zamiast wstpi do Armii Andersa, znalaz si u Berlinga. Na wasnych plecach przyni籀s do Polski okupacj sowieck i przez cae swoje p籀驕niejsze 髒ycie wspiera t okupacj i dba o interesy okupanta. Zaatakowa Czechosowacj w 1968 roku, spacyfikowa wybrze髒e w 1970 roku i bez najmniejszego powodu wprowadzi stan wojenny w 1981. W kocu podstpem(r籀髒nic jednego gosu) przej urzd Prezydenta Rzeczpospolitej a nastpnie przekaza wadz innemu agentowi su髒b specjalnych PRL-u niejakiemu „Bolkowi”. Ale sprawiedliwo dopada w kocu tego notorycznego przestpc i kilka tygodni temu pan prokurator z Instytutu Pamici Narodowej zarzuci generaowi Jaruzelskiemu zbrodni komunistyczn, polegajc na kierowaniu "zwizkiem przestpczym o charakterze zbrojnym, majcym na celu popenianie przestpstw". Drugi zarzut wobec prezydenta-generaa, to pod髒eganie czonk籀w Rady Pastwa PRL (kt籀ra formalnie wprowadzia stan wojenny) do przekroczenia ich uprawnie poprzez uchwalenie w trakcie trwania sesji Sejmu PRL i wbrew Konstytucji dekret籀w o stanie wojennym, datowanych formalnie na 12 grudnia 1981 roku. Zgodnie z nowym zwyczajem panujcym w IV Rzeczypospolitej Wojciech Jaruzelski o fakcie skierowania przeciwko niemu aktu oskar髒enia dowiedzia si z konferencji prasowej IPN. Wspaniaomylnie pozwolono panu generaowi na zapoznanie si z zebranym materiaem dowodowym a nawet przyjto jego ponad 200 wniosk籀w dowodowych majcych na celu uzupenienie materia籀w ledczych. Aby nie byo 髒adnych wtpliwoci, wszystkie wnioski odrzucono. Mocodawcy prokurator籀w z IPN zalecaj ten wyjtkowy popiech z prozaicznej przyczyny. Ogarnia ich strach, 髒e ten stary, schorowany czowiek mo髒e zrobi im paskudny kawa i unikn procesu poprzez ucieczk w zawiaty. Sam genera Jaruzelski zachowuje godny podziwu spok籀j i stwierdza: "Wierz, 髒e w pastwie prawnym zadecyduje prawo - jeli nie na etapie ledztwa, to na etapie procesu; 髒e niezawisy sd bdzie potrafi oceni t bolesn prawd". Dla ka髒dego, kto 髒y na przeomie lat 1970/80 znane s fakty wiadczce o tym, 髒e armie ssiednich pastw, w nabrzmiewajcej ekstremalnie sytuacji, byy zdolne i gotowe do interwencyjnego dziaania. Zreszt dla ka髒dego, kto pamita realia podzielonej antagonistycznie Europy i wiata, a w szczeg籀lnoci kluczowe geostrategicznie miejsce Polski – skutki postpujcej destabilizacji nie byy trudne do przewidzenia. To tylko dzisiejsi, pozbawieni realnego kontaktu z rzeczywistoci, dyspozycyjni prokuratorzy z IPN mog twierdzi, 髒e nie ma bezporednich dowod籀w na gotowo Armii Radzieckiej i jej sojusznik籀w do interwencji w Polsce. Dla nich wydarzenia na Wgrzech w 1956 roku i o dwanacie lat p籀驕niejsze w Czechosowacji, czy jeszcze p籀驕niejsze w Afganistanie, to tylko wirtualna symulacja komputerowa. Dodatkowym elementem wzbudzajcym wcieko „prawych i sprawiedliwych” jest ogromny szacunek i wyjtkowe uznanie, jakim Wojciech Jaruzelski cieszy si w spoeczestwie polskim i to pomimo niewybrednych atak籀w ze strony usu髒nych medi籀w. Mam jedn serdeczn prob do rzdzcej koalicji, je髒eli rzeczywicie kierujecie si Pastwo prawem i sprawiedliwoci i z tego to powodu chcecie zniszczy generaa Wojciecha Jaruzelskiego to bd驕cie konsekwentni i rozliczcie innego wojskowego starszego stopniem Marszaka J籀zefa Pisudskiego. W 1926 roku, dzisiejszy patron wielu ulic, szk籀 i plac籀w, pogwaci konstytucj wolnego pastwa i poprzez przewr籀t wojskowy usun legalne wadze i wprowadzi rzdy junty wojskowej. W p籀驕niejszych latach nie waha si wprowadzi policji do gmachu parlamentu ani pozbawi pos籀w wolnoci, poprzez umieszczenie w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej. Tylko w wyniku zamachu majowego prawie 400 os籀b stracio 髒ycie a blisko 1000 zostao rannych. Cigle jednak mam nadziej, 髒e i w IV Rzeczpospolitej nadejdzie w kocu czas opamitania i wszystkie, 髒enujce pr籀by niszczenie porzdnych i odwa髒nych ludzi zostan zaprzestane. Pozostaj w nadziei, 髒e jeszcze w XXI wieku jedna z ulic naszego miasta bdzie nosia imi wielkiego Polaka generaa Wojciecha Jaruzelskiego, czowieka wyjtkowej odwagi, ogromnej uczciwoci i niespotykanej skromnoci, kt籀rego zasug w transformacji ustrojowej Rzeczpospolitej nie spos籀b przeceni.

Pozostaj z szacunkiem.
Ambro髒y Optymista

Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 23 kwietnia 2007 roku.

[Nr 4/54] Szanowny Panie Ustrzycki!!!Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio