Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/54] Radny - przemytnik
Szanowna redakcjo!!!

Jestecie podobno czasopismem, kt籀re odwa髒nie pisze o wszystkich sprawach i ciekawy jestem, czy o tej, kt籀r poni髒ej przedstawi r籀wnie髒 napiszecie? Mam, co do tego powa髒ne wtpliwoci, bo ostatnio Wasze ostre pi籀ro wyra驕nie si stpio. Mo髒e jednak wystarczy Wam odwagi i chocia髒 opublikujecie m籀j list. Jestem szarym obywatelem Ustrzyk Dolnych i jak wielu wsp籀mieszkac籀w mojego miasta znajduj si w trudnej sytuacji materialnej. Aby prze髒y musz „dorabia” na granicy, handlujc paliwem papierosami i w籀dk. Nie sprawia mi to 髒adnej przyjemnoci ani satysfakcji, ale m籀wic najprociej, nie mam innego wyjcia. Cierpliwie wic znosz wszystkie upokorzenia, z jakimi wi髒e si moja praca zarobkowa a doznaj ich nie tylko ze strony ukraiskich i polskich su髒b granicznych, ale r籀wnie髒 od sanocko - brzozowsko - ustrzyckiej mafii. Nie waham si u髒y takiego okrelenia, bo dziaalno tych ludzi w peni zasuguje na takie miano. Polega ona na zajmowaniu miejsca w kolejce i wpuszczaniu na zajte miejsce swoich koleg籀w. Protesty ze strony innych kolejkowicz籀w zbywane s wulgarnymi sowami lub nawet gro驕bami w stylu ”uwa髒aj, bo mo髒e ci si spali samoch籀d”. Stra髒 Graniczna i Policja nie specjalnie si tym przejmuj, albo z braku czasu albo z innych bardziej wstydliwych powod籀w. Wiele do mylenia daa mi chwila, gdy zobaczyem, 髒e jednym z organizator籀w „omijania kolejki” jest powszechnie znany miejscowy „przemytnik” a przy okazji radny gminny pan M.D. (*) Obserwuj od dawna pana radnego, kt籀ry wraz z klanem rodzinnym nale髒y do najbardziej aktywnych „turyst籀w”, „mionik籀w” ukraiskiej w籀dki, paliwa i papieros籀w. Teraz stao si dla mnie jasne, skd bierze si tak mae zainteresowanie su髒b mundurowych porzdkiem w kolejce oczekujcych na odpraw. Od innych kolejkowicz籀w dowiedziaem si, 髒e M.D. * ma nie tylko ukady zwizane z penion od lat funkcj radnego, ale r籀wnie髒 jakie rodzinne koneksje w Stra髒y Granicznej. Std zapewne ta ogromna buta i przekonanie o wasnej bezkarnoci. Jestem mylcym czowiekiem i rozumiem wszystkie trudnoci towarzyszce utrzymaniu porzdku w kolejce do odprawy, rozumiem r籀wnie髒 kole髒eskie ukady, ale je髒eli dochodzi w niej do amania prawa, to nie znajduj 髒adnego usprawiedliwienia dla su髒b mundurowych. Nocne przejazdy na du髒ej prdkoci przy wygaszonych wiatach doprowadz kiedy do strasznej tragedii, ale w籀wczas tumaczenia ze strony Policji, Stra髒y Granicznej, Starosty i Burmistrza bd przysowiow „musztard po obiedzie”. Nigdy nie dam si przekona, 髒e nie ma mo髒liwoci zaprowadzenia porzdku wr籀d oczekujcych na odpraw graniczn, myl wprost przeciwnie, na istniejcym baaganie komu zale髒y, a opisana przeze mnie dziaalno radnego M.D. * jest tego namacalnym dowodem. Zdaj sobie spraw, 髒e m籀j list nie wiele wniesie do rozwizania tego problemu, bo albo nie zostanie opublikowany, albo ludzie odpowiedzialni na ten stan rzeczy u髒yj go jako materiau do prozaicznej codziennej czynnoci fizjologicznej. Napisaem go powodowany resztkami naiwnej wiary w istnienie prawa i sprawiedliwoci, nie tylko w wersji pisanej skr籀towo PiS. Prosz o zachowanie dla siebie moich danych osobowych, bo wyjazdy na Ukrain s moim jedynym 驕r籀dem utrzymania a chciabym jeszcze troch spokojnie po髒y.

Przemytnik, ale nie radny

Ustrzyki Dolne 18 kwietnia 2007 r.

* W oryginale u髒yto imienia i nazwiska, kt籀re zastpilimy inicjaami.

Redakcja

[Nr 4/54] Radny - przemytnikImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio