Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/53] Pejza髒 powyborczy
W Pacanowie kozy kuj a w Lutowiskach gosuje si nadal na jednego faceta co na jedno wychodzi. Nadleniczy bez lasu, kr籀l cynizmu, cesarz obudy. Kiedy przekonany przez prokuratur do wyjcia z lasu postanowi zosta samorzdowcem. I zosta??! Jak kto kto przez trzydzieci lat udowadnia, 髒e nie ma pojcia o zarzdzaniu m籀g zosta w籀jtem!!? No c籀髒 zawsze uwa髒aam, 髒e wiksza od wszechwiata jest tylko ludzka gupota. W籀jt cel osiga prostymi rodkami, bo i ludzie s proci. Trzeci kadencj kupi sobie za pienidze gminy, czyli wasze. Recept na sukces uzupenia wazidupstwo i zamordyzm stosowane w zale髒noci od siy petenta. Czy to problem wycign z kasy gminy czyli z waszej kieszeni pienidze i urzdzi „Dzie Seniora”, zbudowa parking, kt籀ra to inwestycja jest tak celowa jak warszawski tunel wzdu髒 Wisy. Czy to problem przyzna sobie zasugi za poo髒enie przez starostwo asfaltu w kierunku Nasicznego. Dla pana w籀jta 髒aden. Zreszt mo髒na byo si spodziewa, 髒e w籀jt nie cofnie si przed 髒adn niegodziwoci, aby zdoby stoek, bo gdzie by si podzia. Dwa lata do emerytury, kompetencji tylko tyle 髒eby montowa biurowe intrygi. Tw籀rczo pana w籀jta jest jak 髒ywio. Woda. Do ostatnich dni przed wyborami kto rozsiewa plotki o konkurentach pana w籀jta. A to jeden mia si wycofa z wybor籀w, drugi po wygranej mia zamkn szko i zagarn jej budynek, a to pewna pani 驕le si prowadzia za modu. Pot髒nym wsparciem wyborczym bya debilna solidarno zawodowa stra髒ak籀w ochotnik籀w. Dla rymu dodam lenik籀w. Debilna bo bezkrytyczna i darmowa. Pan w籀jt kupi sobie j ju髒 rok przed wyborami. Ju髒 wtedy zacz ba si o robot. Kupi obietnic wystawienia tzw. Chaty w. Floriana. Widziaam projekt. Koszmarna, kiczowata buda z kt籀rej mia si bd wszyscy odwiedzajcy nas gocie. Co prawda wtpi 髒eby powstaa, ale gdyby to po pierwsze:
- kosztowa bdzie mas pienidzy,
- u髒yje si tego jeden mo髒e dwa razy do roku,
- kto bdzie tego strzeg i utrzymywa.
Tak czy owak szansa na zmiany umkna i mo髒na popi wod. Zaistnia sytuacj mo髒na spuentowa wiekopomn kwesti z pewnego tomu „Tytusa, Romka i Tomka” – …”Pewien gb wkrca si w gb.”. Uzupenieniem wybor籀w w籀jta bya zmiana w skadzie rady gminy. I c籀髒 tu mamy. Przewodniczcym - prawdziwy nadleniczy (bo z lasem). Niby drobiazg, ale czy w Nadlenictwie brakuje roboty 髒eby szef firmy pcha si na tak odpowiedzialne i wymagajce czasu stanowisko. No albo jeden etat albo drugi bdzie traktowany po ebkach. No chyba 髒e oba. Czy starczy zdolnoci. To 髒e kto z zapaem macha batem nie znaczy 髒e jest dyrygentem. Kto ma w gminie podejmowa decyzje. Posuchajcie anegdoty:
Stoj dwie grupy ludzi – jedna to ci kt籀rzy sami podejmuj decyzje, druga to ci kt籀rzy zawsze suchaj rad 髒ony. W rodku stoi nasz w籀jt. Gdzie chce pan nale髒e w籀jcie? – spytano. Chwileczk – ten odpowiada. Musz zapyta 髒ony.
Nic doda nic uj.
Wa髒n rzecz jest suwerenno decyzyjna radnego. Pytam tylko retorycznie: Czy kt籀ry ze stra髒ak籀w – ochotnik籀w – lenik籀w bdzie mia prawo i odwag do wasnego zdania. Myl, 髒e bd si rozpycha okciami w kolejce do ask pana przewodniczcego – prawdziwego nadleniczego. Kto wie czy nie wsp籀zawodniczc z panem w籀jtem (nadleniczym bez lasu). Czy to jest zdrowe? Chyba tak jak lewatywa midzy zup a drugim daniem.
Kto obsadzi gminne komisje np. zdrowia, owiaty czy te髒 inne? Pan Majcher, mo髒e pani wiergocka. Przecie髒 jasno wida, 髒e znowu rzdz nami ludzie, kt籀rzy wiedz jak zdoby wadz, ale nie wiedz jak j sprawowa. Czekaj nas kolejne cztery lata pukania w bambus. W czwartym roku kadencji zacznie si wydawanie pienidzy na prawo i lewo 髒eby pokaza 髒e co si robi. Policzmy koszty: pan w籀jt ok. 300.000 z za kadencj. Do tego trzy panie kt籀re trzs gmin. Dostay si kiedy do roboty na zasadzie selekcji negatywnej. Kwalifikacje – patrz w籀jt. Tak czy owak to ok. 900.000 z. za kadencj. Razem ok. 1.200.000 z. Mogam oczywicie nie doszacowa.
Boli prawda? Caa nadzieja moi drodzy, 髒e za cztery lata przyjmiecie inne kryteria ni髒 stwierdzenie: ten si ju髒 „nachapa” to niech bdzie. Je髒eli dobrze rozumiem „chapa” znaczy kra. Mleko si wylao mo髒e za cztery lata bdzie lepiej i na wyborach nie zaci髒y zawi i interesowno. Bo nikt mdry nie wystawi swojej kandydatury, 髒eby przegra z takimi konkurentami.
„Czy ma to sens kl
驍e wiata z kiepskiego zrobiony jest surowca
Bo dobry B籀g ju髒 zrobi co m籀g
Teraz trzeba zawoa fachowca”

piewali kiedy w radiowej tr籀jce S. Friedman i J. Kofta.
Bya to piosenka satyryczna.

Czytelniczka

[Nr 3/53] Pejza髒 powyborczyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio