Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [12/124] Aresztowania o wicie
Wszystko dziao si jak w dobrym kryminalnym filmie. Funkcjonariusze CBA rankiem 15 wrzenia wtargnli do kilku mieszka, dom籀w w Ustrzykach Dolnych i okolicy. Jak si okazao byy to domy celnik籀w, czy te髒 os籀b podejrzewanych o przemyt. Zatrzymano trzech celnik籀w i jedn osob cywiln. Nastpnie zatrzymanych przewieziono na granic by przeszuka ich su髒bowa szafki, przejrze komputery. To kolejna spektakularna akcja na granicy w Krocienku dotyczca polskich su髒 celnych.


Krzywdzca opinia

Biblijny celnik (grecki telones) nie tylko odpowiada za ciganie opat celnych, lecz pobiera wszelkie wiadczenia nale髒ne wadzom. W czasach Jezusa na to stanowisko powoywano w drodze przetarg籀w bogatych przedsibiorc籀w lub wacicieli ziemskich, kt籀rzy wpacali waciwym urzdnikom podatkowym okrelon sum, a nastpnie starali si j odzyska z jak najwy髒szym procentem stanowicym ich zarobek. Pobierano podatki od nieruchomoci, os籀b, dochod籀w, danin, cigano opaty za przejazd, przew籀z towar籀w oraz handel nimi. System stopni dzier髒aw, prawa do cigania podatk籀w oraz r籀髒norodno samych opat sprzyjay nadu髒yciom i samowoli. Z tego powodu celnicy byli uwa髒ani za grzesznik籀w i kolaborant籀w rzymskiego okupanta. wiadcz o tym teksty rabin籀w w Talmudzie. Faryzeuszem nie m籀g zosta poborca podatkowy, poniewa髒 moralno i religijno tych stan籀w spoecznych wykluczay si wzajemnie.

Ta opinia ludzi zajmujcych si studiowaniem biblii bya by krzywdzca dla og籀u celnik籀w. W przewa髒ajcej wikszoci to ludzie uczciwi, sumiennie wykonujcy swoje obowizki. Niestety jak w ka髒dym zawodzie tak髒e tutaj znajd si ludzie pr籀bujcy powikszy swoje legalne zarobki. A na dodatek okazji jest co niemiara. Dop籀ki istnie bowiem bd ra髒ce dysproporcje w cenach niekt籀rych towar籀w- szczeg籀lnie akcyzowych- pomidzy Polsk a Ukrain ludzie bd pr籀bowa na tym fakcie zarobi, a celnicy zadanie to bd stara si maksymalnie utrudni.

Wiadomoci niewiele, sprawa rozwojowa

Wprawdzie co wisiao w powietrzu od pewnego czasu, ale su髒by celne milczay jak zaklte. Jedynie Gazeta Wyborcza pisaa o jaki przeciekach w sprawie ledztwa. Oficjalnie nikt tego nie potwierdzi. Bomba wybucha w poniedziakowy poranek 15 wrzenia. Edyta Chabowska- rzecznik prasowy Izby Celnej w Przemylu potwierdzia fakt zatrzymania trzech celnik籀w i jednej osoby cywilnej. Jak stwierdzia Pani rzecznik zatrzymanie to nie byo przypadkowym. Izba Celna ponad rok temu zainicjowaa postpowanie prowadzc je wsp籀lnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.


Trzy miesice temu za rozpoczo si oficjalne ledztwo w tej sprawie. Prowadzi je Wydzia Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Na wniosek Prokuratury Sd Rejonowy w Rzeszowie postanowi aresztowa dw籀ch celnik籀w i aresztowanego cywila na okres trzech miesicy, trzeci z celnik籀w najmodszy sta髒em aresztowany zosta na dwa miesice. Zarzuty przedstawione aresztowanym to przekroczenie uprawnie, przyjmowanie korzyci majtkowych, niedopenienie obowizk籀w su髒bowych, ujawnianie tajnych informacji osobom nieuprawnionym. Informacje dotyczce ledztwa s niezwykle oszczdnie dawkowane bowiem zdaniem CBA i Prokuratury sprawa jest rozwojowa i mo髒e doj do kolejnych dziaa. Jak na razie prokuratura informuje, ze kluczem do akcji byli przemytnicy.

To oni pod kontrol aresztowanych celnik籀w przemycali papierosy. Jeden z przemytnik籀w pod „specjalnym nadzorem” nieuczciwych celnik籀w przemyci kilka tysicy paczek papieros籀w. Wedug prokuratury celnicy brali pienidze za przemyt tak髒e od kilku innych przemytnik籀w. Kwoty te szy w tysice z. jednak majc na uwadze dobro ledztwa nic wicej na ten temat dowiedzie si nie mo髒na.

Jak udao nam si dowiedzie zatrzymani celnicy to G.A., B. Ch., cywil D.K. niestety ci髒ko to potwierdzi. Rzecznik prasowy Izby Celnej w Przemylu Edyta Chabowska poinformowaa mnie jedynie i髒 wszyscy trzej celnicy zostali zawieszeni w obowizkach su髒bowych. Fakt ten potwierdza jedynie wag zarzut籀w.

Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki to miejsca gdzie trudno jest o jakkolwiek prac, nie m籀wic ju髒 o tak atrakcyjnej jak w su髒bie celnej. By j peni trzeba przej ci髒kie egzaminy. Nie wiedzie czemu niekt籀rzy celnicy o tym zapominaj, akomic si na atwy grosz. Z nieoficjalnych danych -niestety r籀wnie髒 nie potwierdzonych – wynika i髒 z dwoma aresztowanymi celnikami byy ju髒 wczeniej problemy mo髒e nieco innej natury. W miecie m籀wi si, 髒e szkoda tego najmodszego sta髒em. No c籀髒 zawsze refleksja i zastanowienie przychodz po czasie kiedy na napraw bd籀w jest ju髒 za p籀驕no. Trudno powiedzie czy ta nauka na co si zda. Przecie髒 nie tak dawno wielka czystk na granicy wr籀d su髒b celnych robili Ukraicy. Jeszcze w pamici pozostaj aresztowanie grypy celnik籀w i policjant籀w kilka lat temu. Mimo tego kto jednak zawsze da si skusi. Cieszy mo髒e fakt, 髒e praktycznie to nikt inny, a su髒by celne byy inspiratorem tych dziaa majcych ukr籀ci przemytniczy proceder.

Wiesaw Stebnicki

[12/124] Aresztowania o wicieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio