Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [19/112] Radni powiatowi chc powrotu pocigu
Ostatnia sesj Rady Powiatu Bieszczadzkiego zdominowaa sprawa zawieszenia ruchu na linii kolejowej Zag籀rz-Chyr籀w.


W sprawie tej burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Suuja i starosta Bieszczadzki Krzysztof Gsior wystosowali pismo do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o nastpujcej treci: „Wobec pojawiajcych si informacji o zamiarze zlikwidowania bd驕 zawieszenia poczenia kolejowego Zag籀rz- Chyr籀w skadamy stanowczy protest przeciwko takiej decyzji. Zawieszenie przewoz籀w pasa髒erskich na tym odcinku doprowadzi do cakowitej likwidacji transportu kolejowego we wschodniej czci wojew籀dztwa podkarpackiego, a zarazem do zamknicia kolejowego przejcia granicznego Krocienko- Chyr籀w. Funkcjonujce od 1994 r. kolejowe przejcie graniczne Krocienko- Chyr籀w stanowi trway element systemu pocze midzynarodowych Sowacja- Polska- Ukraina, a jednoczenie jest jedynym tego typu przejciem polsko- ukraiskim na poudnie od przejcia Medyka- Mociska, otwierajc najkr籀tsz drog kolejow z Polski do Rumunii, Bugarii i innych kraj籀w bakaskich. Wadze samorzdowe po obydwu stronach polsko- ukraiskiej granicy od chwili uruchomienia przejcia czyni starania o poszerzenie funkcji o przewozy towarowe. Celem tych zabieg籀w jest zniesienie barier formalnych dla rozwoju zwykej wsp籀pracy, przede wszystkim gospodarczej, a tym samym zwikszenie rentownoci linii… W wietle powy髒szego wnosimy o podjcie dziaa zmierzajcych do zweryfikowania ewentualnej decyzji Zarzdu Przewoz籀w Regionalnych o staym zawieszeniu poczenia kolejowego Krocienko- Chyr籀w, poniewa髒 wprowadzenie jej w 髒ycie przyniesie wielce negatywne skutki zar籀wno obecnie jak i w nieodlegej przyszoci, szczeg籀lnie w czasie gdy Ukraina i Polska czyni przygotowania do EURO 2012.”
Rada Powiatu Bieszczadzkiego zaja jednogonie stanowisko w kt籀ry stanowczo sprzeciwia si staemu zawieszeniu kursowania pocig籀w komunikacji przygranicznej relacji Jaso- Chyr籀w- Jaso i Ustrzyki Dolne- Chyr籀w- Ustrzyki Dolne.
Jak si jednak okazao protest ten nie wywar na osobach do kt籀rych by wikszego wra髒enia i poczenie te nie znalazo si w nowym rozkadzie jazdy PKP Przewozy Regionalne. Sp籀ka podlega bezporednio Marszakowi Wojew籀dztwa Podkarpackiego, a ten nie widzi potrzeby utrzymywania tej linii. Tak prawd m籀wic w formie jak miaa ta linia kolejowa ostatnio, nikt nie widzi potrzeby jej istnienia.


Kumulowaa ona jedynie straty i to do wysokie. Bowiem do dopat do przewoz籀w dochodziy jeszcze spore kwoty przeznaczane na remont wagon籀w demolowanych systematycznie przez przemytnik籀w papieros籀w. Przewozy Regionalne miay pretensje do celnik籀w, ze r籀wnie髒 niszcz wagony, natomiast same nie zabezpieczay si przed tym procederem w 髒aden sensowny spos籀b. Znaleziono pienidze na utrzymanie odcink籀w z Rzeszowa do Jasa oraz z Jasa do Zag籀rza. Ustrzyki wypady z tej gry najprawdopodobniej na trwae.
Starosta Bieszczadzki zaproponowa by przez jaki czas pocig ten kontrolowali SOK-ici, ale kolej tumaczy to tym, 髒e mog oni pilnowa pocigu tylko do granicy, za wiadomo 髒e najmocniejsze rozkrcanie wagon籀w ma miejsce po ukraiskiej stronie.

Na zachodzie Polski oraz na p籀nocy wznawia si ruch na lokalnych trasach kolejowych. Czsto robi to prywatni inwestorzy bo oni s reformowalni i wiedz, ze to niezy interes. PKP ustaliy sie przystank籀w jeszcze za czas籀w Franciszka J籀zefa i do tej pory nic w tej sieci nie zmieniy. Pocigi- choby na trasie z Zag籀rza do Krocienka zatrzymyway si na cakowitym odludzi, a omijay gsto zamieszkane osiedla. Nie dziw wic , ze przegray walk z autobusami i prywatnymi samochodami. Tymczasem wiadomym jest, 髒e to najtasza i najwygodniejsza forma podr籀髒owania. Prdzej czy p籀驕niej kto ponownie uruchomi ruch kolejowy na tej linii. Szkoda tylko tego, 髒e przez ten czas degradacji ulegn szyny i caa kolejowa infrastruktura. By lini uruchomi trzeba bdzie ponownie wyo髒y du髒e pienidze. O tym w jak nierealnym wiecie 髒yje w dalszym cigu kolej wiadczy fakt uruchomienie poczenia Lublina z Zag籀rzem. Z caym szacunkiem dla kolejarskiego miasteczka, ale jeli ju髒 kto z tej linii skorzysta to raczej po to by dojecha do Sanoka, Leska , Polaczyka ,Ustrzyk. Nic by si wic nie stao gdyby pocig ten do Ustrzyk doje髒d髒a i wraca do stacji docelowej w Zag籀rzu. Jednak kolej woli kas odda konkurencji czyli autobusom. Dop籀ki jaki grom nie padnie na dyrekcj tej instytucji to kolej w dalszym cigu bdzie kumulowa dugi, a jedynym remedium dla geniuszy ni kierujcych bdzie likwidowanie kolejnych tras.

Wiesaw Stebnicki

[19/112] Radni powiatowi chc powrotu pocigu

» [19/112] Radni powiatowi chc powrotu pocigu
Przewozy Regionalne miay pretensje do celnik籀w, ze r籀wnie髒 niszcz wagony,i tu si zgodz w tym. Celnikom zale髒ao na tym aby zamknc lini. To ekipa kt籀ra nie lubi pracy wystarczy przejecha sie na UA i posta w kolejce wracajc i obserwujc ich prac. Ze strony szefostwa brak nadzoru i robi co chc.
Dodano 11 Stycznia 2011 przez ~edwardImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio