Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [13/106] Dyrektorzy przygotowani z etyki
Mateusz Grzelak ucze z Wrocawia zo髒y skarg do Trybunau Praw czowieka w Strasburgu na to i髒 nie chcc chodzi na lekcje religii, jednoczenie nie m籀g uczszcza na lekcje etyki bo szkoa takich lekcji mu nie zapewnia. Tym samym na wiadectwie dosta kresk zamiast oceny, co postawio go w gorszej sytuacji ni髒 uczni籀w uczcych si religii bo zani髒yo mu redni ocen.

Tak m籀wi prawo

Trybuna orzek, 髒e kreska z religii/etyki to forma nieuzasadnionego pitnowania uczni籀w, a brak lekcji etyki obni髒a redni ocen, wpywa negatywnie na ich szkoln karier i pogarsza ich sytuacj w por籀wnaniu z uczniami wierzcymi. Po tym wyroku minister Katarzyna Hall owiadczya, 髒e za brak etyki w szkoach odpowiadaj samorzdy lokalne, kt籀re s wacicielami szk籀. Wedug prawa w szkole musi by przynajmniej siedmioro uczni籀w, by zacz naucza etyki, cho istnieje mo髒liwo zmniejszenia tej grupy nawet do trzech os籀b.

A jak wyglda ta sprawa w Ustrzykach

Postanowiem sprawdzi jak ta sprawa wyglda w Ustrzykach Dolnych, szczeg籀lnie w dw籀ch miejscowych szkoach rednich. Interesowao mnie to czy w szkoach tych s w og籀le uczniowie nie uczszczajcy na religi, czy ucz si etyki i czy szkoy s przygotowane do takich lekcji.


Dyrektor Bieszczadzkiego Zespou Szk籀 Zawodowych Julian Czarnecki powiedzia, 髒e w jego szkole jest dziesiciu uczni籀w, kt籀rzy zdeklarowali i髒 na religi chodzi nie bd. Bo warto doda, 髒e dopiero deklaracja ucznia o tym, 髒e rezygnuje z religii decyduje o tym, 髒e dostaje kresk na wiadectwie szkolnym. Jak stwierdzi dyrektor Czarnecki tak髒e ucze musi sam zgosi ch uczestniczenia w lekcjach etyki. Nie ma tu bowiem automatyzmu, czyli zasady, 髒e kto rezygnuje z Religi automatycznie chodzi na etyk. Bieszczadzki Zesp籀 Szk籀 Zawodowych jest przygotowany by etyki uczy i zrobi to gdy tylko znajd si chtni uczniowie.


Podobnie jest w zespole Szk籀 Licealnych. Dyrektor Arkadiusz Lupa ma dziewiciu uczni籀w, kt籀rzy zdeklarowali si, 髒e na religie chodzi nie bd. Dyrektor Lupa powiedzia i髒 podobnie jak z nauk jzyka ukraiskiego w szkach podstawowych on mo髒e naucza etyki nawet grup trzyosobow byle tylko taka grupa si zdeklarowaa. W Liceum jest osoba przygotowana do prowadzenia lekcji etyki.

Zdaniem obydwu dyrektor籀w byby to pewien problem organizacyjny bo lekcje musiay by si odbywa na pocztku zaj lub po ich zakoczeniu, a na dodatek mogli by by to uczniowie r籀髒nych klas. Obaj dyrektorzy twierdz jednak, 髒e po to wanie s by takie problemy rozwizywa.

Jak wic wida ustrzyckie, a i zapewne inne bieszczadzkie szkoy- bo problem dotyczy te髒 szk籀 podstawowych i gimnazj籀w- s przygotowane do zaj z etyki. Jak na razie brakuje tylko chtnych do korzystania z nich. W powiecie uczono ju髒 tak mae grupy jzyka ukraiskiego i wszystko organizacyjnie grao. Wydaje si wic, 髒e problem rozpatrywany przez Trybuna w Strasburgu powiatu Bieszczadzkiego jak na razie nie dotyczy.

Wiesaw Stebnicki

[13/106] Dyrektorzy przygotowani z etykiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio