Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/46] Nowe przejcie graniczne
Powiksz zdjcie
Pose Marek Kuchciski zaanga髒owa si w budow nowego przejcia
Pomimo narzeka na ogromne kolejki, na ap籀wki wymuszane przez ukraiskie su髒by celne przyjcie graniczne pomidzy Polsk, a Ukrain Krocienko- Smolnica cieszy si ogromn popularnoci. Codziennie przekracza je tysice ludzi w samochodach, autobusach , pocigach. Magnesem dla przekraczajcych granic nie jest – przynajmniej na razie – atrakcyjno turystyczna przygranicznych obszar籀w, ale niezwykle korzystna r籀髒nica cen paliwa, alkoholi, papieros籀w, pomidzy Ukrain i Polsk. Jednak coraz czciej przekraczaj granic tak髒e typowi turyci jadcy do Sambora, Lwowa, ukraiskich Bieszczad. Przejcie to staje si te髒 powoli przejciem tranzytowym dla tych kt籀rzy zmierzaj dalej na poudnie do Rumunii, Bugarii, Wgier czy nawet Turcji i Grecji. Du髒y ruch na przejciu, a tak髒e zwizany z tym rozw籀j infrastruktury gospodarczej spowodowa to i髒 tak髒e inne miejscowoci zar籀wno po stronie ukraiskiej jak i polskiej chciay by mie podobne przejcie na swoim terenie.

W Bieszczadach najszybciej 驍urawin – Boberka

Jak si okazuje otwarcie nowych przyj granicznych na granicy Polsko- Ukraiskiej jest realne i to w bardzo kr籀tkiej perspektywie czasowej. – W strategii kr籀tkoterminowej na trzy lata istnieje jak najbardziej realna szansa na otwarcie przejcia granicznego na terenie gminy Lutowiska po polskiej stronie w 驍urawinie i na terenie powiatu Turka w miejscowoci Boberka po stronie ukraiskiej.- m籀wi starosta powiatu Bieszczadzkiego Ewa Sudo- Widziaam protok籀 dyplomatyczny podpisany z naszej strony przez MSWiA i przez jego odpowiednik po stronie ukraiskiej. Protok籀 podpisano w 2004 roku. Przejcie miao by charakter przejcia samochodowego, midzynarodowego , dostpnego bez jakichkolwiek ogranicze.
Potwierdza to w rozmowie jak z nim przeprowadziem pose Marek Kuchciski- Przyjcie graniczne 驍urawin- Boberka za moj namow Pani wojewoda wczya do strategii rozwoju wojew籀dztwa Podkarpackiego , co powinno przypieszy jego realizacj.
Jednoczenie zaproponowaem rozpoczcie stara o to by przejcie to zostao umieszczone w Polsko- Ukraiskiej nocie dyplomatycznej. Pozwoli to na szybkie rozpoczcie prac projektowych i realizacj inwestycji. Umieszczenie przejcia w nocie umo髒liwi te髒 uzyskanie pienidzy na realizacj zadania.

Potrzebny lobbing

Stronami zainteresowanymi budow przejcia 驍urawin – Boberka s powiaty Bieszczadzki po stronie Polskiej i Turka po stronie Ukraiskiej. Dziki staraniom obu powiat籀w realizowany jest w ramach TACIS z pomoc unijnych pienidzy projekt budowy tego przejcia. Chodzi w nim o przygotowanie podstaw prawnych do rozpoczcia inwestycji, oraz o przekonanie do niej ludzi kt籀rzy podejm w tej sprawie ostateczne decyzje. Ukraicy maj sprzyjajce projektowi osoby nawet w stoecznych urzdach Kijowa. Tak髒e wadze powiatu Bieszczadzkiego i gminy Lutowiska robi co mog by przypieszy budow przejcia. Su髒ya temu midzy innymi wizyta na tym terenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewntrznych. Dziaanie obu powiat籀w koordynowane s w trakcie wzajemnych spotka przedstawicieli samorzd籀w, do kt籀rych dochodzi przemiennie w Turce i Ustrzykach.

S te髒 i przeszkody

Niestety jak to w 髒yciu bywa entuzjaci budowy przyjcia napotykaj te髒 na swojej drodze na przeszkody. Po stronie ukraiskiej jest ni cakowity brak infrastruktury drogowej. Obowizujce tam swego czasu przepisy zakazyway jakichkolwiek inwestycji w pasie 1,5 km od granicy, ba nie mogli tam przebywa nawet stali mieszkacy. Dzi wic dojazd do miejsca przejcia jest mo髒liwy tylko terenowym samochodem, a ewentualne roboty trzeba by zaczyna od zera. Po polskiej stronie jest wprawdzie gruntowa droga, ale jak si okazuje istnieje inna przeszkoda. Mianowicie grunty w miejscu przejcia zostay nie tak dawno sprzedane prywatnym osobom i w razie decyzji o budowie bd musiay by od nich wykupione. wiadczy to o bezmylnoci decydent籀w lub o niesamowitej intuicji kupujcych, kt籀rzy mog zrobi na sprzeda髒y ziemi interes 髒ycia. Fakt ten stawia te髒 pod znakiem zapytanie cel tworzenia wieloletnich plan籀w strategicznych w gminach i powiatach, bo gdyby go przestrzegano nikt nie m籀g by sprzeda tej ziemi. Wszak o budowie tutaj przejcia m籀wi si od dobrych kilkunastu lat.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 6/46] Nowe przejcie graniczneImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio