Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/46] Na ucho
Demon z ulicy Bocznej

Powiksz zdjcie
ul. Boczna
Jest taka znakomita ksi髒ka Paulo Coelho „Demon i panna Prym”. Opowiada ona o tym jak przyzwoitych mieszkac籀w maego miasteczka chce zdeprawowa przyjezdny. W zamian za dziesi dwukilowych sztabek zota, 髒da by mieszkacy zamordowali go lub zabili kogo ze swojego grona. Rzecz jasna nie bd zdradza wicej szczeg籀籀w z jej treci , powiem tylko tyle , 髒e jej motywem jest odwieczna walka dobrego ze zym. W gowach czytelnik籀w rodzi si zapewne myl , c籀髒 wsp籀lnego z ksi髒k Coelho ma ulica Boczna w Ustrzykach. Ja si okazuje ma i to du髒o. Ulica Boczna jest w stanie tragicznym. Ju髒 w 1999 roku opracowany zosta projekt jej przebudowy, o czym powiadomiono wszystkich jej mieszkac籀w, roboty miay si rozpocz w 2000 roku. Jak zapewne Pastwo si domylaj nic z tego nie wyszo. Jedyne pienidze jakie wydano na to drog to pienidze na nieprzydatny teraz projekt. Mieszkacy zn籀w obeszli si smakiem, a dodam 髒e miasto nic dla nich do tej pory nie zrobio. Sami remontuj drog, sami robili przycz do wodocigu , sami dokopywali si do kolektora, sami zo髒yli si na reduktor cinienia do magistrali wodocigowej. Pac te髒 podatki jednak tutaj jak raz korzysta z nich cae miasto rzecz jasna bez nich. Ostatnio pojawia si plotka , kt籀ra wyjania dlaczego tak si dzieje. Na ulicy Bocznej mieszka naczelny Poonin Wiesaw Stebnicki, kt籀rego za ostre pisanie nie lubi burmistrz i wielu jeszcze innych decydent籀w. Dop籀ki bdzie tam mieszka drogi si nie naprawi. Co pozostaje mieszkacom, wygna Stebnickiego w choler, lub posu髒y si przykadem z ksi髒ki Coelho i zabi. Wprawdzie sztabek zota za to nie dostan , ale mo髒e droga bdzie, bo jak na razie naprawia si drogi tam gdzie mieszkaj ludzie kt籀rych wadza lubi. Nie zdradz zakoczenia ksi髒ki, kto chce pozna przysze losy Stebnickiego musi j przeczyta. Chocia髒 w Ustrzykach „Demon i panna Prym” mo髒e mie inne zakoczenie.

Wody dolano, tablice zabrano

Bardzo nas cieszy, 髒e wadza zareagowao na nasze materiay zamieszczone w poprzednim numerze Poonin. Pisalimy miedzy innymi o tym , 髒e mimo upalnego lata i rozpocztych wakacji basen odkryty jest bez wody. Martwilimy si tym poniewa髒 ten pikny obiekt m籀gby w ten spos籀b ulec jeszcze wikszej dewastacji. Pisalimy o basenie nie z chci doo髒enia wadzy , ale z powodu troski o wygld i dobro miasta. Woda w basenie ju髒 jest, odwiedza go sporo os籀b, pojawiy si pierwsze namioty, ludzie graj w siatk籀wk, obiekt po prostu 髒yje, a my bijemy brawo za t decyzj. R籀wnie髒 sprawa tablic informacyjnych z bdnymi , wrcz omieszajcymi napisami i podpisami zostaa wyjaniona. Tablice zostay cignite do poprawy. Przyczynilimy komu roboty, ale obronilimy miasto przed og籀lnopolskim omieszeniem. Maj nam to niekt籀rzy za ze, ale pal licho, najwa髒niejsze 髒e sprawa zostaa w jaki spos籀b zaatwiona. Jak si dowiedzielimy o bdach powiadamiali wadze tak髒e inni, ale nie spotkao si to z reakcja os籀b odpowiedzialnych. Dopiero materia w Pooninach spraw zaatwi. W naszym dzienniczku za te dziaania wadze otrzymuj sz籀stk.

Gra muzyka

Powiksz zdjcie
Cz imprezy przeniosa si do Rynku
Gra muzyka i to ostatnio g籀wnie w ustrzyckim rynku. Zar籀wno impreza jazzowa jak i Bojkowiana zlokalizowano w centrum miasta, pierwsza impreza na scenie zlokalizowanej w samym parku druga na parkingu wok籀 starostwa. To w sumie dobre rozwizanie bo imprezy byy widoczne w miecie. Jak si jednak okazuje byli te髒 tacy, kt籀rzy t lokalizacja czuj si nieco pokrzywdzeni. Tym pokrzywdzonymi s miedzy innymi waciciele bar籀w z dolnej czci miasta. Jak twierdz pac takie same podatki jak wszyscy inni i nie rozumiej dlaczego nie dzieli si organizacji imprez na zasadzie raz w centrum, raz Pod Dbami. Wiadomo , 髒e taka impreza to okazja dla zwikszenia obrot籀w midzy innymi w barach poo髒onych w jej pobli髒u. Rozgoryczeni waciciele twierdza , 髒e wyglda na to i髒 tylko jeden z nich jest wyjtkowo wyr籀髒niany zar籀wno przez wadze miasta jak i przez organizator籀w imprez. Trudno powiedzie czy maj racj , bowiem to gdzie impreza si odbdzie zale髒y w g籀wnej mierze organizatora imprezy , ale i te髒 od jej sponsor籀w i mo髒e to ostatnie jest jakim wytumaczeniem dotychczasowych lokalizacji.

Wa髒na, ale czy najwa髒niejsza

Powiksz zdjcie
A mo髒e warto byo z rok poczeka na pienidz unijnie
Niestety wbrew deklaracjom i zapowiedziom burmistrza przebudowa drugiej czci ustrzyckiego parku zostanie sfinansowana z bud髒etu miasta. Bdzie to kosztowa nieco ponad 1,2mln z. Burmistrz tumaczy to tym , 髒e wniosek Ustrzyk, kt籀ry otrzyma dobr ocen klasyfikujc go na pierwszym miejscu w wojew籀dztwie , a trzecim w kraju zosta pominity w dofinansowaniu , a jego miejsce zaj gorzej oceniony wniosek Przemyla. Prawda jest taka, 髒e jeli chodzi o dofinansowanie to ocena wniosku nie jest kryterium ostatecznym, ostateczn jest decyzja Komitetu Sterujcego. nas dziwi fakt , 髒e wniosek skadano osobno na ka髒d ze stron parku. To mniej wicej tak jakby skadajc wniosek na remont drogi dzielono go na dwa czyli osobno na remont pasa lewego i osobno na remont pasa prawego. Zreszt wszyscy w miecie rozumieli , 髒e remont poudniowej czci rynku jest elementem caoci dofinansowywanej ze rodk籀w unijnych. Teraz ju髒 wiemy , 髒e gmina realizujc przebudow drugiej czci rynku stracia 1 mln z unijnych pienidzy. Oczywicie ju髒 niewiele os籀b w miecie podwa髒a celowo tego remontu. Park zmieni swoje oblicze w wyremontowanej czci na korzy, dlatego remont drugiej jest te髒 potrzebny. Rodzi si jednak pytanie czy konieczny za wszelk cen. Wszak miastu pienidze potrzebne s na wiele innych wa髒niejszych inwestycji. Jeli chodzi o park mo髒na byo zo髒y ponownie wniosek i czeka na rozstrzygnicie. Rok czy dwa zwoki nie byy by tragedi. Mo髒e wniosek przepad by ponownie , no c籀髒 wtedy trzeba by byo park wyremontowa za wasne pienidze. Postpiono inaczej , co wytumaczy mo髒na tylko w jeden spos籀b, inwestycja jest widowiskowa w centrum miasta i skoczy si dokadnie w przeddzie wybor籀w samorzdowych . Ba wanie w dniu ciszy wyborczej 11 listopada w wito Narodowe bdzie si tu skada wiece i wizanki kwiat籀w.

Ustrzyckie safari

Powiksz zdjcie
D髒ungla w drodze na kirkut
Kto ma zamiar prze髒y przygod 髒ycia tak jak na afrykaskim safari mo髒e to zrobi w Ustrzykach Dolnych. Wystarczy, 髒e wybierze si na ustrzycki kirkut poo髒ony na stoku Gromadzynia. Obiekt ten zaznaczony zosta na planach miasta i jak si okazuje chce go odwiedzi sporo turyst籀w. Ustrzyki nie nale髒 do miejscowoci bogatych w zabytki, wic dla tych kt籀rzy spdzaj tu du髒szy czas taka wyprawa jest te髒 swoist atrakcja. Niestety do kirkutu docieraj tylko najodwa髒niejsi. Sam idc tam czuem si jak amazoskiej puszczy podczas krcenia programu dla kanau discovery. Droga od strony stadionu to konieczno przebrnicia przez sigajce gowy chaszcze , a wic nara髒anie si na ugryzienia 髒mij. Droga od ulicy Korczaka to po pierwsze ryzyko natknicia si na liczne grupy smakoszy ukraiskich trunk籀w, smr籀d i br籀d, ponadto czowiek mo髒e by zdrapany przez kujce krzaki. Jeli w kocu kto przezwyci髒y te wszystkie przeszkody to i tak niewiele zobaczy, bo trwa na tyle wysoka, 髒e zasonia nagrobne pyty. Powie kto , co nas mo髒e obchodzi 髒ydowski cmentarz. Ot籀髒 powinien, bo jest nieodczn czci ustrzyckiej historii, a ponadto chwalimy si nim jako miejscowym zabytkiem. Mo髒e wic warto przynajmniej wykosi traw na cie髒kach do cmentarza i na samym cmentarzu.

[Nr 6/46] Na uchoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio