Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16, 17/92, 93] Dziaki pod lupy inspektor籀w
Ocenia si, 髒e w Polsce mamy okoo 5 ty. ogrod籀w z ponad 955 ty. dziaek. Jak oceniaj w Polskim Zwizku Dziakowc籀w korzysta z nich ponad 4 mln Polak籀w. Ta ogromna rzesza ludzi mo髒e by w najbli髒szym czasie nara髒ona na niemay stres, bowiem ogrody mog zosta skontrolowane przez inspektor籀w nadzoru budowlanego.


Pod lup maj p籀j wszystkie tzw. altany ponadnormatywne, czyli wszystkie te, kt籀re przekroczyy 25m2 w obrysie fundament籀w, 4 m przy dachu paskim i 5 m wysokoci przy dachu dwuspadowym. Po za granicami miast powierzchnia zabudowy jest nieco wiksza i nie mo髒e przekroczy 35 m2. Kontrola zabudowy dziaek, jej zgodno z obowizujcymi przepisami zostaa zlecona powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego przez Naczeln Izb Kontroli. Okazuje si bowiem, 髒e cz dziakowc籀w za nic ma ograniczenia i na swoich dziakach stawiaj domki, kt籀re w niczym nie przypominaj altanek, nadajce si do caorocznego zamieszkania, wyposa髒one w kanalizacj, prd i wod. Jak m籀wi mi dziakowcy, kt籀rzy dziak traktuj zgodnie z przeznaczeniem i ich altany nie przekraczaj gabaryt籀w przewidzianych prawem budowlanym, to dobra wiadomo, bo oznacza kres samowoli dla tych wszystkich, kt籀rzy ami prawo. Boj si r籀wnie髒 utraty przywilej籀w podatkowych np. zwolnienia z podatku gruntowego. Coraz czciej samowole budowlane staraj si zwalcza zarzdy Rodzinnych Ogrod籀w Dziakowych /ROD/ jak i Polski Zwizek Dziakowc籀w /PZD/. To jest ich obowizkiem, gdy髒 budowa tzw. ponadnormatywnej altanki jest sprzeczna z prawem budowlanym i regulaminem ogrod籀w dziakowych. Do tej pory zarzdy nie zawsze o tym pamitay bd驕 wiadomie to bagatelizoway. W tej chwili ten brak nadzoru i bagatelizowanie problemu dla niekt籀rych z dziakowc籀w mo髒e okaza si fatalne w skutkach. Za samowol budowlan grozi wykluczenie z PZD czego konsekwencj mo髒e by utrata dziaki. Jest to jednak ostateczno. Najpierw zarzdy staraj si upomnie niezdyscyplinowanego dziakowca by np. zmniejszy altank. Jeli to zignoruje na dziak mog wej inspektorzy nadzoru budowlanego. Konsekwencj takiej wizyty mo髒e by nakaz cakowitego rozbioru obiektu, lub jego zmniejszenie do wymaganych parametr籀w.
Jak mi powiedzia Jan Demko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Ustrzykach Dolnych do skontrolowania w miecie maj trzy ogrody dziakowe. Kontrola zostanie przeprowadzona przede wszystkim pod ktem prawidowoci zabudowy dziaek zgodnie z obowizujcymi przepisami. Ka髒da samowola budowlana bdzie traktowana jako wykroczenie co si bdzie wizao z okrelonymi sankcjami.
Niemae uprawnienia w prawidowym zagospodarowaniu dziaek maj zarzdy ROD. I cho nie gro髒 tu kary finansowe to upomnienia i nagany mog odnie w tym wypadku niemay skutek. Mo髒na je dosta midzy innymi za to, 髒e ogrodzenie ma wicej ni髒 1 metr wysokoci i nie jest a髒urowe, za to, 髒e tunel foliowy lub szklarnia s usytuowane w odlegoci mniejszej ni髒 1 metr od granic dziaek ssiednich ogrodu i wewntrznych dr籀g komunikacyjnych. Je髒eli taka szklarnia lub tunel foliowy maj nieestetyczny wygld zarzd mo髒e nakaza ich rozbi籀rk. Za posiadanie na dziace szamba grozi kara nagany i bezwzgldny nakaz jego zasypania. U髒ytkownikami dziaek s przede wszystkim emeryci, rencici i rodziny pracownicze o niedu髒ych dochodach. Dla nich efekty ich pracy i wysiek wo髒one w uprawianie ogrodu to niemae odci髒enie domowych bud髒et籀w. Wr籀d nich znajduje si jednak grupa dziakowc籀w, kt籀ra postanowia w inny spos籀b wykorzysta i eksploatowa przyznan im ziemi. Std na tych dziakach zamiast altanek mo髒emy zaobserwowa pikne dacze a zamiast grzdek i rabat z kwiatami trawniki i sprzt rekreacyjny.

Andrzej Kotowicz

[Nr 16, 17/92, 93] Dziaki pod lupy inspektor籀wImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio