Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/78] Rozmowa "Poonin" - dzi Julian Czarnecki
Rada rozwoju i rozbudowy


Wiesaw Stebnicki - Jest Pan ju髒 kolejn kadencj radnym i przewodniczcym Rady Miasta, czy poprzednie rady r籀髒niy si od obecnej?

Julian Czarnecki - To ju髒 moja trzecia kadencja w Radzie Miasta, po raz drugi jestem przewodniczcym Rady. Po raz pierwszy przewodniczyem Radzie w kadencji 1994-98. Z perspektywy czasu mog powiedzie, 髒e tamta rada liczniejsza bo 24 osobowa bya Rad porzdkowania, dzielenia, likwidowania. By to czas transformacji, wikszo miejscowych firm padaa w tym tak znaczce dla miasta jak PPD Ustianowa, ZBL, PBK. Z kocem tamtej kadencji zaczlimy tworzy zal髒ki nowych firm- sp籀ek o du髒ym znaczeniu dla miasta i gminy. Powsta wtedy nowy MPGK, PGM, PEC. Wychodzilimy powoli z doka. Rada miaa wicej do powiedzenia. To Rada wybieraa burmistrza. Rada bya bardziej podzielona, a opozycja bardzo widoczna. Jednak tamten czas na pewno nie by zmarnowany.

Wiesaw Stebnicki - Skoro tamta rada bya rada porzdkowania, likwidowania, to jak okreli Rad kadencji 2006-10?

Julian Czarnecki - Obecn Rad nazwa bym Rad rozwoju, budowania. To dobry skad, kt籀ry doskonale si zgra i potrafi dobrze wsp籀pracowa. Kto kto obserwuje posiedzenia rady mo髒e pomyle, 髒e radni gosuj jednogonie w ka髒dej wa髒nej sprawie bez jakiegokolwiek zastanowienia. Tymczasem prawdziwa praca odbywa si na posiedzeniach komisji. To tam ka髒dy projekt uchway rozbierany jest na czynniki pierwsze. Oczywicie komisja w ka髒dej chwili mo髒e skorzysta ze spotka z burmistrzem, jego zastpc, czy z kierownikami dzia籀w. Pomoc jest tutaj nieformalne ciao jakim jest prezydium Rady. W jego skad wchodzi Przewodniczcy Rady jego zastpcy i przewodniczcy komisji.

Wiesaw Stebnicki - Mina poowa kadencji. Co Pana zdaniem w tym czasie zrobiono dobrego w miecie i gminie?

Julian Czarnecki - Jak zawsze pierwsza poowa kadencji to koczenie projekt籀w rozpocztych w poprzedniej kadencji. W naszym przypadku byo to oddanie do u髒ytku sortowni mieci. Budowa ta miaa tylu zwolennik籀w co wrog籀w. Wrogowie straszyli smrodem jaki bdzie rozsiewa, hordami gryzoni, zarazkami. Okazao si, 髒e byo to straszenie na wyrost. Dzisiaj sortownia pracuje, a prawdziwe owoce jej dziaania miasto odczuje niebawem. Gminy, kt籀re nie maj sortowni bd paci za wyw籀z i skadowanie mieci coraz wicej, Ustrzyki za bd zyskiwa. W trakcie obecnej kadencji kontynuowano remonty i modernizacje szk籀 podstawowych. Spadek z Anglii , wygrany projekt w ramach Funduszu Norweskiego pozwoliy zmieni diametralnie oblicze gminnej owiaty. Zyskay wszystkie szkoy, a sztandarowym przykadem jest szkoa w Ustianowej. Zreszt owiata to najwiksza pozycja w miejskich wydatkach. Subwencja rzecz jasna nie pokrywa wszystkich koszt籀w, reszta pochodzi z bud髒etu. Cieszy to, 髒e wyksztaci si ju髒 optymalny obraz gminnej owiaty. Szkoy, kt籀re istniej bd istnie. Nie zanosi si na razie na jakkolwiek rewolucje w tym wzgldzie. Szkoa w Bandrowie, kt籀ra jest fili ustrzyckiej jedynki, mo髒e si sta tzw. zielon szko, by wykorzysta dobrze jej ca powierzchni.

Wiesaw Stebnicki - Ile przeznaczacie rocznie na inwestycje?

Julian Czarnecki - Najlepszy by rok 2006. Wydalimy wtedy 10 milion籀w z. Byy to pienidze z projekt籀w i rodki wasne. Lata 2007-8 byy gorsze bo zastopowane byy rodki unijne. Nie znaczy to jednak , 髒e nic si w tych latach nie remontowao, budowao. Wydalismy w 2007 roku 7,4 mln z na inwestycje. Na rok 2009 przewidzielimy wstpnie 52mln z. na wydatki bud髒etowe. Pozyskalimy 5 mln z na budow wodocigu w D驕winiaczu i Stakowej, doo髒ymy si starostwu bieszczadzkiemu do budowy drogi w D驕winiaczu. Pozyskalimy 1,1 mln z z Funduszu Norweskiego na kultur i turystyk.

Wiesaw Stebnicki - To byo, a co nowego nas czeka?

Julian Czarnecki - Najbardziej spektakularn inwestycja tego roku bdzie prawdopodobnie budowa basenu odkrytego obok pywalni Delfin. Projekt jest gotowy, pienidze zarezerwowane. Szukamy pienidzy na budow hali sportowej obok szkoy podstawowej Nr 1. Na dzi dzie ocenia bym szanse 50/50. Trwa remont byej przychodni zdrowia, do kt籀rej przeniesione zostanie przedszkole Nr 2. Czeka nas niezwykle kosztowna rekultywacja byego wysypiska mieci na Brzegach. Oczywicie w dalszym cigu remontowa bdziemy miejskie i wiejskie ulice i drogi. Tutaj warto pochwali si tym, 髒e pozyskalimy pienidze na remont odcinka drogi z Telenicy do zalewu. Dziki temu dojazd do ustrzyckiego kawaka zalewu stanie si przyjemnoci a nie katorga. Poprawi si stan miejskich i wiejskich chodnik籀w i owietlenia ulic.

Wiesaw Stebnicki - Zmodernizowana zostaa ustrzycka oczyszczalnia ciek籀w, czy bd podczane do niej kolejne budynki?

Julian Czarnecki - Do tej pory skanalizowano przeszo 60% budynk籀w w miecie. Oczywicie odbyo si to z du髒 pomoc rodk籀w unijnych. Teraz nasze projekty odsuwane s na bok bo ci kt籀rzy pienidze daj uwa髒aj, 髒e skoro skanalizowalimy tak du髒o to z reszt damy sobie rad. Tak ka髒e si przedsibiorczo i zaradno. No c籀髒 jako sobie rad damy.

Wiesaw Stebnicki - Do tej pory m籀wimy o sukcesach, czy byy te髒 pora髒ki?

Julian Czarnecki - Trudno m籀wi o jaki pora髒kach. Nie ka髒dy napisany projekt uzyskuje akceptacj, ale to norma. Mo髒e pora髒k nazwa to, 髒e mo髒na byo zrobi wicej. A tak naprawd trudno mi wskaza co konkretnego. Powiem inaczej. Na jednym ze spotka przedstawiono nam film nakrcony w celach promocyjnych w roku 2001. Bylimy wszyscy zszokowani tym co zobaczylimy. Pomijam tutaj modernizacj rynku, bo bya to swoista rewolucja jak zdarza si raz na kilkadziesit lat. Ale pozostaa cz miasta wygldaa na tym filmie sprzed omiu lat fatalnie. Brudne, liszajowate tynki na budynkach, fatalnie krzywe chodniki, dymice kominy lokalnych kotowni, sowem obraz ndzy i rozpaczy. Patrzc na taki film ma si poczucie, 髒e czas pracy w radzie nie by zmarnowany.

Wiesaw Stebnicki - Dzikuj za rozmow.

Julian Czarnecki - Dzikuj.

Rozmawia: Wiesaw Stebnicki

[Nr 2/78] Rozmowa "Poonin" - dzi Julian CzarneckiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio