Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 14/74] miertelne puapki
Nikt nie zdaje sobie sprawy z ogromnego zagro髒enia dop籀ki nie dojdzie do nieszczcia. Jednak gdy tak si stanie ludzie z wy髒szych piter tych blok籀w bd bez szans. Nie dojedzie tutaj 髒aden samoch籀d stra髒acki. Te kilka blok籀w przy ulicy Gombrowicza i Pionierskiej stanowi mierteln puapk.

Czsto ogldamy filmy amerykaskiej produkcji, czsto ogldamy filmy dokumentalne z Kanady, Australii, USA. Zapewne niewielu z nas ogldajc te obrazy zwraca uwag na to, 髒e domy mieszkalne pozbawione s jakichkolwiek ogrodze. Jednorodzinne domki w tych krajach nie s niczym oddzielone od ulicy i chodnika. Ludzie w tych krajach jak nigdzie indziej szanuj swoj prywatno, maj jednak wpojon od zawsze potrzeb zapewnienia sobie bezpieczestwa. Brak jakichkolwiek ogrodze, bram umo髒liwia w razie nieszczcia bezkolizyjne dotarcie do domu stra髒y po髒arnej, pogotowia.
W Polsce jest zupenie inaczej. Nasze domki jednorodzinne to swego rodzaju fortece. Odgrodzone od drogi murami czsto nie do sforsowania. Ogrodzenia, bramy nie do, 髒e kosztuj fortun, stanowi przeszkod nie do sforsowania dla r籀髒nego rodzaju su髒b ratowniczych. Dobrze gdy nic zego si nie dzieje, ale w razie nieszczcia tylko b籀g mo髒e nas mie w swojej opiece.


Jak m籀wi Dariusz Dacko z biura prewencji Pastwowej Stra髒y Po髒arnej w Ustrzykach Dolnych - Z domkami jednorodzinnymi potrafimy sobie jako poradzi. Problemem s wielorodzinne bloki mieszkalne. Jeszcze nie tak dawno przepisy ppo髒.i budowlane byy na tyle liberalne, 髒e mo髒na byo budowa bloki mieszkalne bez dr籀g dojazdowych. W ten spos籀b wybudowano budynki przy ulicy Pionierskiej i Gombrowicza. Zreszt nawet na osiedlu PCK mimo i髒 drogi dojazdowe istniej, s zastawione samochodami mieszkac籀w uniemo髒liwiajcymi jakiekolwiek manewry samochodom ganiczym.
Na dzi dzie przepisy w tym wzgldzie s niezwykle ostre. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych m籀wi jednoznacznie, 髒e droga po髒arowa powinna przebiega wzdu髒 budynku, a w przypadku gdy jego dugo przekracza 60 m z jego dw籀ch stron. Na dodatek miedzy drog a budynkiem nie powinno by 髒adnych ogrodze, drzew czy tym podobnych przeszk籀d. Ka髒dy kto mieszka w ustrzyckich blokowiskach sam mo髒e sprawdzi jak te przepisy maj si do rzeczywistoci. O pozostaych przepisach ppo髒. dotyczcych budynk籀w wielokondygnacyjnych nawet nie m籀wi, bo po co dra髒ni ludzi.


Doktor Zdzisaw Ku驕niar r籀wnie髒 ma wiele zarzut籀w co do sytuacji komunikacyjnej na ustrzyckich osiedlach mieszkaniowych. Obsuga karetek pogotowia prze髒ywa w czasie wyjazd籀w ratunkowych swoisty horror. W niekt籀re miejsca nie mo髒na po prostu dojecha, a przecie髒 w wielu przypadkach o powodzeniu akcji ratowniczej decyduj przysowiowe sekundy.
Prezes Sp籀dzielni Mieszkaniowej z ulicy Pionierskie Stanisaw Toporowski m籀wi - Tak projektowano dawniej. Ci髒ko nam teraz zrobi te drogi. Dwa lata temu zo髒ylimy wsp籀lnie z miastem wnioski o rewitalizacj osiedli mieszkaniowych. Chodzio w tych wnioskach o szereg zmian zwizanych z przystosowaniem osiedli do nowych przepis籀w w ty midzy innymi przeciw po髒arowych. Czekamy na rozstrzygnicie. Jednak nawet gdyby byy pienidze w niekt籀rych miejscach dr籀g dojazdowych do blok籀w nie ma jak zrobi.
Dobrze, 髒e w Ustrzykach nie doszo do jakiego powa髒niejszego po髒aru na wy髒szych pitrach budynk籀w mieszkalnych. Jednak wedug naukowych i statystycznych regu kiedy do tego dojdzie. Ludzie z wy髒szych piter blok籀w przy Pionierskiej, Gombrowicza bd w takim przypadku bez szans. Pod ich bloki nie zjedzie 髒aden du髒y w籀z stra髒acki. Na dodatek nie ma tam te髒 wydajnych hydrofor籀w. Gdy dojdzie do nieszczcia ofiarom pozostanie tylko proba o pomoc do boga. B籀g jest wielki, ale w takich wypadkach lepsi s stra髒acy i trzeba zrobi wszystko by do potencjalnych ofiar mogli szybko i bez przeszk籀d dotrze.


Wiesaw Stebnicki

[Nr 14/74] miertelne puapkiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio