Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 13/73] Szpitalny kramik doktora Ahmauda H.
Ahmaud H. z pochodzenia Syryjczyk po ukoczeniu studi籀w medycznych postanowi na stae pozosta w Polsce. Tutaj zao髒y rodzin i zamieszka w le髒cej pomidzy Leskiem i Ustrzykami Olszanicy. Jak m籀wi jego pacjenci, by dobrym ortoped. Mia jednak pewn sabo, mianowicie w publicznym ZOZ-ie bra pienidze za leczenie. Wanie ta przypado go zgubia.


150 za ukucie

Starszy m髒czyzna z Paszowej cierpicy na chorob staw籀w wybra si do leskiego ZOZ-u, a cilej do przychodni ortopedycznej, w kt籀rej pracuje Ahmaud H. Lekarz zaproponowa pacjentowi leczenie jednym z najnowszych i najskuteczniejszych jego zdaniem lek籀w. Lek ten podawany jest w postaci zastrzyk籀w. Pena kuracja wymaga zaaplikowania trzech zastrzyk籀w. Ahmaud H. wyceni ka髒dy z zastrzyk籀w na 150 z. Pacjent stwierdzi 髒e nie sta go na zapacenie takiej kwoty podczas pierwszej wizyty, bowiem dostaje on zaledwie 500 z emerytury, jednak gdy tylko pienidze dostanie zgosi si po zastrzyk. Gdy przemyla spraw doszed do wniosku, 髒e co tu jest nie tak. Dlaczego w publicznej plac籀wce su髒by zdrowia ma paci za zastrzyk. Mieszkaniec Paszowej spisa wic numery banknot籀w i wybra si do ortopedy 23 pa驕dziernika. Dosta zastrzyk, wrczy pienidze i po wyjciu powiadomi policj. Ta wkroczya do gabinetu ortopedy i nie miaa problem籀w ze zidentyfikowaniem banknot籀w. Ahmaud H. w asycie policjant籀w prosto z poradni odwieziony zosta do prokuratury na przesuchanie. Tam stwierdzi, 髒e lek kt籀ry zaaplikowa pacjentowi kosztowaby go du髒o wicej ni髒 u niego.
Prokurator Zygmunt Sabik twierdzi, 髒e w trakcie wstpnych ustale, stwierdzono i髒 lek ten jest dopuszczony do sprzeda髒y w Polsce, ale jak na razie nie mo髒na go kupi w aptekach. Dla prokuratury jasnym jest to i髒 w plac籀wkach publicznej su髒by zdrowia nikt nie ma prawa handlowa lekami, ani te髒 pobiera pienidzy za wykonanie jakichkolwiek procedur medycznych. Dziaania leskiego ortopedy maj wic znamiona przestpstwa i podlegaj karze. Prokuratura zastosowaa wobec ortopedy zakaz wykonywania zawodu w plac籀wkach publicznej su髒by zdrowia a Alicja Szczepaska dyrektor leskiego ZOZ-u odsuna Ahmauda H. od pracy w szpitalu i przychodni do czasu penego wyjanienia przedstawionych mu zarzut籀w. Prokurator Sabik m籀wi, 髒e odsunicie ortopedy od pracy w publicznej su髒bie zdrowia nie zabrania mu prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej. Zreszt gdyby zastrzyki proponowa w swoim prywatnym gabinecie, nie byo by sprawy. Doktor Ahmaud H. zo髒y za髒alenie na decyzje leskiej prokuratury.

Czy byo warto

Doktor Ahmaud H. pracowa wczeniej w szpitalu i w przychodni ortopedycznej w Ustrzykach Dolnych. Tutaj tak髒e przy okazji przyjmowania pacjent籀w stara si im co nieco sprzeda, przykadem niech bd 髒elowe poduszki. Niekt籀rzy m籀wi, 髒e arabowie maja handel we krwi i nie potrafi sobie drobnego handelku odm籀wi nawet i w takich miejscach jak szpital. Zreszt pojawiaj si kolejni wiadkowie potwierdzajcy handlowe skonnoci ortopedy. Szkoda, bo 髒ona Ahmauda H. jest te髒 lekarzem i zamieszanie wok籀 jej m髒a przysporzy jej niewtpliwie sporo problem籀w o wstydzie nie m籀wic. Rodzina doktora ma pecha do problem籀w, ich krewna zamieszana bya bowiem w afer zwizan z udzielaniem kredyt籀w na podstawione osoby i wyudzaniem kredyt籀w z Podkarpackiego Banku Sp籀dzielczego, w czasie gdy bya kierowniczk filii banku w Olszanicy i p籀驕niej gdy szefowaa leskiemu oddziaowi banku. W tej chwili odsiaduje wyrok w ZK w Nisku.


Medialny szum

Opinia publiczna jest nieprzychylnie ustawiona do spraw zwizanych ze su髒b zdrowia. Dlatego ka髒dy przypadek tego typu jest medialnie mocno naganiany. Tak te髒 stao si i z t spraw. Wydaje si jednak, 髒e by to szum na wyrost. Doktor Ahmaud H. nikogo nie okrada, niczego nie wyudza. Jak sam twierdzi stara si pom籀c swoim pacjentom serwujc im leki kosztowne, ale nowoczesne i skuteczne. Co wicej sprzedawa je za cen r籀wn tej w aptekach , albo i ni髒sz. Popenia tylko jeden bd, mianowicie swoj zarobkow dziaalno prowadzi w publicznej plac籀wce su髒by zdrowia, a to niestety nie mieci si w akceptowanych powszechnie standardach, ani tym bardziej w powszechnie obowizujcych w Polsce przepisach prawnych. I za to ostatnie Ahmaud H. poniesie odpowiedzialno.


Wiesaw Stebnicki

[Nr 13/73] Szpitalny kramik doktora Ahmauda H.Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio