Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/53] Czy gminie Olszanica grozi rozpad?
Powiksz zdjcie
To pytanie pojawia si ju髒 po raz drugi na przestrzeni ostatnich dziesiciu lat. Po raz pierwszy gminie Olszanica grozi rozpad w chwili dzielenia si du髒ego powiatu bieszczadzkiego. Wtedy cz wsi le髒cych na jej terenie postanowia si przyczy do gminy Ustrzyki. Ostatecznie zrobiy to Ropienka, Zawadka, Stakowa, Brelik籀w Leszczowate i Serednica. Z zamiaru takiego zrezygnoway ostatecznie Wakowa, Paszowa i Stefkowa. Gdyby bowiem zrobiy to te髒 te wsie gmina najprawdopodobniej przestaa by istnie. Jak si okazao rok 2007 m籀g si r籀wnie髒 skoczy kolejnym rozamem w gminie.

Rewolucyjna reorganizacja

Po wyborach samorzdowych w 2006 roku funkcj w籀jta Olszanicy obj Krzysztof Zapaa, za jego zastpc wybrano na pocztku 2007 roku Roberta Petk. Ten mody i dynamiczny duet rozpocz swoje urzdowanie od dokadnego przyjrzenia si bud髒etowi gminy, a szczeg籀lnie jej zadu髒eniu.-„Wiedziaem , 髒e nie jest najlepiej, ale nie mylaem, 髒e jest a髒 tak 驕le.- m籀wi Krzysztof Zapaa- Wprawdzie og籀lne zadu髒enie wynosi nieco ponad 30% i do g籀rnej granicy brakuje drugie tyle, ale jest to zadu髒enie w caoci przeznaczone na konsumpcj. W rankingu sporzdzonym przez samorzdowe pismo Wsp籀lnota gmina Olszanica pod wzgldem zadu髒enia konsumpcyjnego zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Tak dalej by nie mo髒e. Jeli p籀jdziemy dalej t drog, za dwa lata w gminie bdzie urzdowa komisarz, a my z zastpc bdziemy jej grabarzami. Bud髒et gminy Olszanica wynosi okoo 10 mln z., w tym na owiat przeznacza si 53%, na opiek spoeczn 24%, administracja kosztuje 18%, a na inwestycj wydaje si rocznie- uwaga- 1% bud髒etu. Pr籀cz subwencji gmina dokada do owiaty 1,2 mln z, czyli ponad 10 procent bud髒etu. Jasnym wic si stao, 髒e oszczdnoci zacznie si szuka w pierwszej kolejnoci w owiacie.- „ Jednak nie tylko w owiacie. –dodaje w籀jt Zapaowski- Ci bdziemy wydatki administracyjne, ba nawet pomoc dla Ochotniczych Stra髒y Po髒arnych bdzie nieco ograniczona. Nie ma innej alternatywy. Jeli chcemy mie gmin w Olszanicy, jeli mylimy o nowych inwestycjach musimy oszczdza na konsumpcji, bo w innym razie zjemy przysowiowy wasny ogon.
Sporzdzono wic program reorganizacji sieci szk籀 w gminie. Jeszcze za czas籀w w籀jta Franczyka zlikwidowana zostaa szkoa w Zwierzyniu. Teraz pozosta miay jedynie szkoy w Uhercach i Olszanicy. Do likwidacji przeznaczono szkoy w Wakowej , Paszowej, Stefkowej i Orelcu. Taki plan zaakceptowaa wikszo radnych, a tym samym sta si on uchwa do realizacji.

Walka o szkoy

Powiksz zdjcie
Nie spotkao si to z akceptacj ze strony mieszkac籀w wsi , kt籀re miay zosta pozbawione szk籀. Najostrzej zareagowali mieszkacy Wakowej. Na wiejskim zebraniu 180 os籀b zapowiedziao zgod na przejcie Wakowej do gminy Ustrzyki jeli szkoa zostanie zlikwidowana. Dyrektor Lidia Franczyk twierdzi, 髒e –Szkoa jest na tyle du髒a jak na tutejsze warunki, 髒e powinna dalej istnie. Chodzi do niej i mieszczcego si tutaj niepublicznego gimnazjum okoo 100 dzieci. Jeli likwidacji ulegnie trzyklasowa szkoa w Paszowej to liczba uczni籀w bdzie jeszcze wiksza. Argument o oszczdnociach jest troch nacigany , bo do szkoy w Olszanicy te髒 si dopaca. Trudno odm籀wi racji tym sowom. Jednak oszczdnoci w wypadku likwidacji bya by likwidacja etat籀w nauczycielskich, co rzecz jasna nie mo髒e si spodoba pracujcym w tej szkole nauczycielkom. Spory op籀r budzi te髒 likwidacja szkoy w Stefkowej. Tutaj te髒 m籀wiono o separacji od Olszanicy i przyczeniu si do Ustrzyk, ale nieco delikatniej. – Pr籀bowalimy rozmawia z zakonem Selezjan籀w i Michalit籀w co do przejcia szkoy. Proponowalimy te髒, 髒e mo髒e j przej specjalnie ku temu zarejestrowane Stowarzyszenie. Ksi髒a ostatecznie nie wyrazili zgody, za zdaniem kuratorium prowadzenie szkoy przez Stowarzyszenie mogo by si odbi niekorzystnie na poziomie nauczania.-m籀wi dyrektor szkoy w Stefkowej Lucyna Sobaska. Tak prawd m籀wic tylko mieszkacy Paszowej pogodzili si z likwidacj istniejcej tutaj trzylatki. Wpyw na to ma niewtpliwie zy stan techniczny budynku szkoy.

Kurator czciowo przychylny rodzicom

Uchwaa rady gminy Olszanica przedstawiona zostaa kuratorowi.- Kurator uznaje nasze argumenty- m籀wi wice -w籀jt Robert Petka- Uwa髒a jednak, 髒e tak drastyczne zmiany w jednym roku byy by zbyt rewolucyjne. Kurator proponuje by zlikwidowa szko w Paszowej, zostawi w stanie takim jak jest szko w Wakowej. Szeciolatk w Stefkowej zmieni w trzylatk , fili szkoy w Olszanicy , natomiast szeciolatk w Orelcu zmieni w trzylatk, fili szkoy w Uhercach. Jak twierdzi Robert Petka jest to rozwizanie tymczasowe i gmina nie rezygnuje ze swoich wczeniejszych zamierze. W dalszym cigu bd trway konsultacje z mieszkacami tych miejscowoci by przekona ich do tego, 髒e dowo髒enie dzieci do Olszanicy i Uherzec nie obyo by si ze szkod dla nich. Krzysztof Zapaowski powiedzia, 髒e do dw籀ch gimbus籀w doszed by trzeci. Ka髒dy z nich miaby opiekunk do najmodszych dzieciak籀w, a dowo髒enie ich byo by bezpieczniejsze nawet ni髒 dochodzenie do szkoy w swojej miejscowoci. –Nic jednak nie bdziemy robi wbrew woli mieszkac籀w i opinii kuratorium. Jedno bdziemy robi na sto procent, mianowicie bez przerwy przekonywa ludzi do naszych argument籀w. Wierzymy, 髒e to co proponujemy zostanie w kocu zaakceptowane przez rodzic籀w i dzieci, a gmina dziki temu zlikwiduje swoje ze dugi.
Jak wic wida gmina Olszanica tym razem unikna rozbioru. Wakowa czuje si jak na razie usatysfakcjonowana. Stefkowa i Orelec pewno si z decyzj pogodz. Wiele os籀b ze Stefkowej pracuje w Ustrzykach, a wic pewno dzieci tych os籀b w nowym roku szkolnym wanie tam rozpoczn nauk. W籀jt Zapaowski twierdzi, 髒e na bie髒co bdzie si monitorowa reorganizacj i nie zamierza sprzedawa plac籀wek owiaty. Teoretycznie wic w ka髒dej chwili sytuacje mo髒na odwr籀ci. Jednak np. w Stefkowej liczba dzieci w szkole przez najbli髒sze lata bdzie systematycznie male. W zwizku z tym szkoa ta nie tylko nie ma szans na powr籀t do rangi szeciolatki , a wrcz grozi jej cakowita likwidacja. Szkoda bo jak raz znale驕li si bogaci sponsorzy, kt籀rzy mogli j wspom籀c. Trudno jednak walczy z nieubaganymi prawami demografii i ekonomii i jak si okazuje one chyba w kocowym momencie zwyci髒.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 3/53] Czy gminie Olszanica grozi rozpad?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio