Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [13/125] Platforma triumfuje, lewica douje
W stosunku do wybor籀w parlamentarnych z roku 2007 Platforma Obywatelska poprawia nieznacznie sw籀j wynik w powiecie bieszczadzkim, w leskim procentowo wynik by prawie taki sam. Prawo i Sprawiedliwo ma tyle samo w powiecie bieszczadzkim, za w leskim stracio 3% gos籀w. Lanie dostaa lewica. W bieszczadzkim prawie o poow gos籀w mniej, w leskim jeszcze gorzej bo mniej o 65%. Samoobron i zapomniany ju髒 LPR zastpi Ruch Palikota zabierajc dodatkowo gosy lewicy i PSL. Samo PSL w bieszczadzkim gorsze o 3%, ale w leskim lepsze r籀wnie髒 o 3%.

Bieszczadzki bastion PO


To kolejne wybory w kt籀rych PO wygrywa z PiS. Ciekawostk jest to, 髒e dzieje si tutaj tak jako w jedynym powiecie Podkarpacia. We wszystkich pozostaych kr籀luje PiS. Co o tym decyduje? Niewtpliwie mocna grupa ludzi zaanga髒owana w dziaania tej partii. 驍eby nie by goosownym warto wymieni byego burmistrza, a obecnego Przewodniczcego Rady Powiatu Piotra Korczaka, szefa miejscowych struktur PO, te髒 byego burmistrza Stanisawa Leszeg. Sprzyjajcych PO burmistrza Henryka Suuj, kt籀ry nawiasem m籀wic znalaz si na listach wyborczych PO, Przewodniczcego Rady Miasta Juliana Czarneckiego oraz wielu dyrektor籀w i szef籀w miejscowych urzd籀w i firm. To przeo髒yo si na wynik. Cztery lata temu 2.913 gos籀w, co stanowio 39,64%, tym razem gos籀w mniej bo 2.676 ale procentowo lepiej bo 40,74%. W leskim cztery lata temu byo 3.444 gosy i 34,89%, teraz 3.134 gosy i 33,66%. Henryk Suuja zdoby cznie 2.252 gosy, w tym w powiecie bieszczadzkim 1.964. Renata Szczepaska w籀jt Cisnej 3.896, w powicie leskim 874. Warto doda, 髒e najlepsze wyniki PO uzyskaa w gminie Cisna 54,80%, Baligr籀d 47,73% i Ustrzyki 42,10%. Najgorsze w Lesku 28,29%, Czarnej 29,26% i Solinie 29,33%.

PiS w bieszczadzkim wynik utrzymao, w leskim stracio


Prawo i Sprawiedliwo w powicie bieszczadzkim wynik utrzymao. Cztery lata temu miao 2.413 gos籀w 32,65%, teraz 2.141, czyli 32,59%. W leskim byo 3.903 gosy i 39,54% jest 3.403, czyli 36,55%. O gosy PiS w Bieszczadach walczya midzy innymi bya starosta Ewa Sudo zdobywajc 2.508 gos籀w. W powiecie bieszczadzkim udao jej si przekona do siebie 870 wyborc籀w w leskim 356. PiS zgromadzi najwicej wyborc籀w w gminach Solina 41,40%, Olszanica 39,13%, Czarna 37,78%. Najgorsze wyniki zanotowa w gminie Cisna 19,10%, Lutowiska 25,82% oraz Ustrzyki 32,88%.

PSL i SLD du髒o gorzej


Polskie Stronnictwo Ludowe przed czterema laty w powiecie bieszczadzkim zdobyo 733 gosy 9,92%. Tym razem byo to 469 gos籀w 7,14%. W leskim byo za to lepiej, cztery lata temu 941 gos籀w 9,53%, teraz 1.147 gos籀w 12,32%. Stao si tak zapewne za spraw burmistrz Leska Barbar Jankiewicz, kt籀ra zdobya 874 gosy. Reprezentujcy bieszczadzki PSL Bartosz Romowicz mimo intensywnej kampanii uzbiera zaledwie 257 gos籀w. PSL tradycyjnie dobrze wypad w gminie Lesko 18,81%, Czarna 15,27%, Solina 10,32%. Najgorzej w Ustrzykach 5,79% i Cisnej 6,89%.


Dla SLD te wybory to najwiksza pora髒ka od wielu lat. Cztery lata temu lewica startowaa w szerszej koalicji pod nazw Lewica i Demokraci zdobywajc w powiecie bieszczadzkim 1004 gosy, czyli 13,58%. W leskim byo gorzej cho te髒 by to trzeci wynik 1157 gos籀w i 11,72%. Teraz totalny zjazd w d籀. W bieszczadzkim 459 gos籀w 7,00% , w leskim 472 gosy 5,07%. SLD najwiksze poparcie zanotowa jak zwykle w Ustrzykach 7,20%, Lutowiskach 6,74% i Solinie 6,32%. Najgorzej sojusz wypad w gminach Baligr籀d 3,48%, Cisna 4,28% i Lesko 4,53%. Reprezentujca powiat bieszczadzki Magorzata Jachym uzyskaa 282 gosy, byy pose Witold Firak 276 gos籀w, a przewodniczcy SLD w powiecie leskim Zbigniew Janiczek 123 gosy. To co ubyo PSL-owi i SLD przeszo w wikszoci na Ruch Palikota.

Nowa polityczna sia


Ruch Palikota to nawet nie partia, a jedynie grupa ludzi skupiona wok籀 charyzmatycznego byego posa PO, byego biznesmena, kt籀ry walczy o wiecko pastwa, r籀wne prawa dla mniejszoci seksualnych oraz swobod palenia „trawki”. Nie dziw wic, 髒e zebra spore grono sympatyk籀w. Hasa Palikota to w du髒ej czci programowe hasa Sojuszu Lewicy Demokratycznej schowane przez jej przewodniczcego gboko w szafie. Ten bowiem doszed do wniosku, 髒e bdzie gra rol idealnego ojca, czowieka przeprowadzajcego staruszki przez jezdni, czyli takiego wyronitego harcerza. Ruch Palikota wystawi zaledwie 19 kandydat籀w na 22 mo髒liwych, a i tak zdystansowa w powiecie bieszczadzkim PSL i SLD zdobywajc 593 gosy, czyli 9,03%. Ewa Konik z Bandrowa jako jedyna kandydatka z Bieszczad zdobya samodzielnie 454 gosy czyli tyle ile np. wszyscy kandydaci SLD w powiecie. W powiecie leskim Ruch Palikota zgarn 799 gos籀w 8,58%. Nowa sia polityczna najbardziej przypada do gustu wyborcom gmin Olszanica 14,20%, Lutowiska 12,34%, Cisna 10,44%. Najsabiej byo w Baligrodzie 5,23%, Lesku 6,02% i Ustrzykach 8,55%.

Polityczny plankton

Nowe wcielenie Samoobrony zebrao w powiecie bieszczadzkim 30, a w leskim 22 gosy. Lepsza bya Nowa Prawica Janusza Korwinna- Mikke w bieszczadzkim zebraa 89, a w leskim 135 gos籀w. Komitet Prawica czyli dawni koledzy Korwina-Mikke w powiecie bieszczadzkim uzbierali 12, a w leskim 19 gos籀w. Niewiele lepsza bya Polska Partia Pracy, kt籀ra przekonaa do siebie 18 wyborc籀w w powiecie bieszczadzkim i 22 w leskim.

Senat dla PiS

Wybory do Senatu odbyway si po raz pierwszy na zasadzie okrg籀w jednomandatowych. Powiaty bieszczadzki i leski znalazy si wr籀d omiu powiat籀w tworzcych okrg numer 58. Nie byo tu niespodzianek. Podobnie jak na caym Podkarpaciu wybory wygra adwokat z Przemyla Andrzej Matusiewicz reprezentujcy Prawo i Sprawiedliwo. Zebra 72.861 gos籀w, w tym 2.137 w powiecie bieszczadzkim i 3.285 w powiecie leskim. Kandydat PO zdoby w okrgu 32,02% gos籀w, a kandydatka SLD 9,70%.
Ostatnio mielimy nadmiar wybor籀w prezydenckie i samorzdowe w 2010 roku i parlamentarne w 2011. Czeka nas teraz, co jest wprost nie do wierzenia trzy lata spokoju. Jak wykorzystaj to lokalni przedstawiciele partii politycznych czas poka髒e, Istotne jest chyba to, 髒e niekt籀re z partii bd musiay gboko przemyle strategi dziaania do najbli髒szych wybor籀w, a bd nimi wybory samorzdowe jesieni 2014 roku.

Wiesaw Stebnicki

[13/125] Platforma triumfuje, lewica doujeImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio