Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [10/122] Medzilaborce zn籀w przyjazne Ustrzykom
Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce nasze gminy, miasta, powiaty, wojew籀dztwa nawizuj umowy o wsp籀pracy ze swymi odpowiednikami z zagranicy. Jest kilka powod籀w takich dziaa. Po pierwsze mo髒liwo realizacji wsp籀lnych plan籀w i zamierze, wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej w swoich miejscowociach, no i co najwa髒niejsze szansa uzyskania unijnych pienidzy z pisanych wsp籀lnie projekt籀w. Czasami umowy o wsp籀pracy staj si martwe od chwili zo髒enia po nimi podpis籀w, czasami ograniczaj si do napisania wsp籀lnego projektu, czasami przeradzaj si w autentyczna przyjazn wsp籀prac. Ustrzyki i powiat bieszczadzki podpisay takie umowy ze Starym Samborem, Turk na Ukrainie oraz Medzilaborcami i Giraltowcami na Sowacji. Wzorem wsp籀pracy mog by kontakty ze Starym Samborem. Wsp籀praca pomidzy tymi miejscowociami i powiatami zostaa zapocztkowana w pierwszej poowie lat dziewidziesitych. Jej ordownikami by burmistrz Ustrzyk Dolnych Piotr Korczak i Woodymir Horbowy ze Starego Sambora. To z ich inicjatywy powstao kolejowe przejcie graniczne Krocienko- Smolnica, a p籀驕niej przejcie drogowe. Ta wsp籀praca to wsp籀praca wzorowa. Podobnie ukadaa si wsp籀praca z sowackimi Medzilaborcami. Jednak po wyborach cztery lata temu primator Medzilaborec czyli odpowiednik naszego burmistrza doszed do wniosku, 髒e wsp籀praca ta nie jest mu do niczego potrzebna. Wtedy te髒 Ustrzyki rozpoczy wsp籀prac z Giraltowcami.

Jak si jednak okazao ostatnie wybory zn籀w zmieniy wadz Medzilaborec. Primatorem zosta Ivan Solej. Na dodatek primator ma niezwykle mocn polityczn pozycj bo jest zarazem posem sowackiego parlamentu. Starosta Krzysztof Gsior postanowi wic ponowi kontakty z bliskimi nam do pewnego czasu Medzilaborcami i decyzja ta spotkaa si z niezwykle przychylnym przyjciem. 18 lipca starosta Krzysztof Gsior z wice- przewodniczcym rady Wiesawem Stebnickim odwiedzili Medzilaborce.


Rozmowy wykazay jednoznacznie, 髒e obydwie strony chc by wsp籀praca nabraa rumiec籀w, przybierajc konkretne formy.


Delegacja powiatu bieszczadzkiego odwiedzia midzy innymi muzeum Andy Warhola spotykajc si z dyrektor plac籀wki Valik Madarow, a przewodnikiem po muzeum by daleki krewny Warhola Vladimir Protivnak.

Pierwszym owocem tej wsp籀pracy bdzie udzia zespoy Kamiani w Festiwalu „Muzyka Bez Granic” w Ustrzykach. W trakcie festiwalu zorganizowana zostanie r籀wnie髒 mini wystawa promujca sowackie muzeum.

[10/122] Medzilaborce zn籀w przyjazne UstrzykomImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio