Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [8/120] Bolesaw Flak - odcity od dziaki
Bolesaw Flak podobnie jak wielu mieszkac籀w Ustrzyk przyjecha tu w ramach wymiany odcink籀w granicznych miedzy Polska a ZSRR w 1951 roku.


Od kilkudziesiciu lat uprawia dziak za potokiem R籀wnianka le髒c naprzeciw jego domu przy ulicy 1-Maja 31. Gdy odstpi jej cz le髒c pomidzy drog, a rzek nie przypuszcza nawet, 髒e po czasie zostanie praktycznie odcity od dziaki le髒cej za potokiem.

Pow籀d驕 stulecia

Rok 1980 by wyjtkowo deszczowy. Lao cay czerwiec i lipiec. Na dodatek lao na tyle mocno, 髒e nawet te mae rzeczki i potoki porobiy sporo szk籀d. To w tym roku zosta zerwany most w Olszanicy na g籀wnej drodze krajowej z Ustrzyk do Sanoka. Potok R籀wnianka tak髒e zaszala podmywajc midzy innymi drog krajow z Sanoka do Ustrzyk naprzeciw Bolesawa Flaka. By nie doszo do jej zamknicia koniecznym byo umocnienie powstaego osuwiska. Nikt z Flakiem o tym nie rozmawia, a髒 do dnia kiedy ten ze swojego okna zobaczy sprzt budowlany szykujcy si do likwidacji osuwiska. –Panowie, przecie髒 to jest moja wasno. Jak mo髒ecie przystpowa do rob籀t nie pytajc mnie o zgod- powiedzia Flak do przybyych robotnik籀w. Kierujcy grup Pan Piziura wstrzyma roboty. Powiadomiono Urzd Miasta i oddzia Dr籀g publicznych z Sanoka. W rozmowie uczestniczy te髒 przedstawiciel Urzdu Wojew籀dzkiego i Naczelnik Miasta Mieczysaw Podkowski. Dosownie w cigu godziny doszo do porozumienia, dowodem na to jest tre sporzdzonej wtedy notatki. „Owiadczam, 髒e wyra髒am zgod na wczeniejsze wejcie z robotami dot. regulacji rzek R籀wnianka i Strwi髒 na moj dziak poo髒on w Ustrzykach, przy ul. 1-go Maja, nr 310, przed nabyciem gruntu. Jednoczenie zastrzegam sobie; wypat odszkodowania, zabezpieczenie brzegu od strony dziaki, dojcie- schodki od strony drogi oraz dojazd od strony ul. Korczaka”. Tak wic jeszcze w tym samym dniu przystpiono do rob籀t. Flak widzia potrzeb takich rob籀t, dlatego poszed im na rk. Druga strona te髒 wywizaa si ze swoich zobowiza. Pienidze wypacono, schody po skarpie zrobiono, pomogli przy budowie kadki przez potok, zrobili utwardzony dojazd od strony ul. Korczaka. Na pytanie drogowc籀w czego jeszcze od nich oczekuje, odpar, 髒e to wystarczy.

Drogowcy po zakoczeniu rob籀t postawili betonow barierk bo byo to miejsce niebezpieczne. Do rzeki wpada Woga, a jej pasa髒er poni籀s mier, tak髒e inni kierowcy cudem uniknli podobnego wypadku. Drogowcy pozostawili w betonowej barierce przejcie na dziak. Wszystko wic byo zgodnie z umow i w jak najlepszym porzdku.

Po transformacji nikt um籀w nie dotrzyma

W latach dziewidziesitych, ruch na tej trasie r籀s coraz bardziej, ale to nie przeszkadzao Flakowi i rodzinie. Dla nich wa髒ne byo, 髒e bariera nie stanowia przeszkody. Jednak po kt籀rym z kolei remoncie drogi, gdy powstaa „autostrada” jak z ironi m籀wi Bolesaw Flak, miejsce betonowej barierki zaja metalowa, du髒o od niej wy髒sza, na dodatek bez przejcia.


Od tej pory Flakowie, bo tylko oni maja tam dziak, musieli codziennie przekracza sporej wysokoci barierk. –Kiedy jeszcze nie przekroczyem siedemdziesitki jako sobie radziem. Radzia te髒 sobie 髒ona i syn. Jednak lat nam nie ubywa, 髒ona przesza powa髒n operacj, syn mia powa髒ny wypadek. Barierka staa si wic dla nas coraz powa髒niejsz przeszkod. A przecie髒 spdzamy tam praktycznie cay wolny czas. Dziaka to dla nas ziemniaki, warzywa, owoce, jajka, mi籀d. Dziaka to dla nas emeryt籀w powa髒ne 驕r籀do caorocznego utrzymania. Flak nie zamierza czeka. Zwr籀ci si z pismem do dyrektora rzeszowskiego oddziau GDDKiA Wiesawa Kaczora. –Obecnie jest ju髒 droga krajowa i s bariery metalowe na caej dugoci. W tej chwili jestem ju髒 w starszym wieku lat 75 i ci髒ko mi przez ni przechodzi.


Powiedziano mi by pisa do Dyrektora to zrobi si przerw, tak by byo mo髒na przej. Czekam na to ju髒 trzy lata i nie mog si doczeka”. Na odpowied驕 nie czeka dugo. Przysza w poowie pa驕dziernika 2009 roku. GDDKiA odpowiedziaa- Istniejce zejcie po skarpie (schodki), jak r籀wnie髒 kadka nad potokiem, nie odpowiadaj warunkom technicznym i s w zym stanie technicznym. W zwizku z powy髒szym tut. oddzia nie mo髒e wykona przerwy w barierze ochronnej, gdy髒 nie mo髒e dopuci do powstania zagro髒enia jakie stwarza poruszanie si po przedmiotowym zejciu i kadce” Podziwu godna troska. Schody i kadk robi oddzia dr籀g publicznych w Sanoku, czyli obecna GDDKiA. Wtedy byo cacy, dzi jest ju髒 be. Niewa髒ne, 髒e Flak z rodzin korzysta z nich ju髒 ponad trzydzieci lat. Niewa髒ne, 髒e codziennie wielokrotnie pokonuje ruchliw drog. Niewa髒ne, 髒e najwikszym zagro髒eniem jest rzeczona bariera. Wa髒ne, 髒e jednym urzdniczym pocigniciem pozbyto si upierdliwego petenta. W eb wziy obietnice jakie na pimie skadano Flakowi. Tumaczy si mu, 髒e barierki nie mo髒na przedzieli bo mo髒e doj do wypadku takiego jak mia Kubica. Szuka si przer籀髒nych pierdoowatych wytumacze, byle tylko unikn wysania na kilka godzin ekipy i uczciwego zaatwienia sprawy. Z pomoc Flakowi przyszed tak髒e burmistrz Suuja. Sprowadzi komisj, sam by na miejscu gdy przyjechaa. Jednak i on dosta odpowied驕 podobn jak Flak. Zn籀w powoywano si na bezpieczestwo Flak籀w na schodkach i kadce. Zapominano o najwikszym zagro髒eniu, czyli wysokiej barierce.

Ostatnie podejcie

Po raz ostatni spraw rozpatrywano 3 marca 2011 roku. Zn籀w zjechaa komisja, byy wadze miasta. Sporzdzono odpowiednia notatk. W niej przedstawiciel GDDKiA wypisa 髒dania Flaka i pojecha do Rzeszowa. Odpowied驕 przysza niebawem, jakiej treci, ano wiadomo -„Istniejce zejcie po skarpie zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 84 oraz czciowo w pasie wodnym… nie odpowiadaj warunkom technicznym, co stanowi zagro髒enie dla Pana Flak, ale r籀wnie髒 dla os籀b postronnych. W zwizku z powy髒szym zarzdca drogi nie mo髒e przychyli si do wniosku”.


Flak si zastanawia co miay by tam robi osoby postronne skoro dziaka jest ze wszystkich stron ogrodzona. G籀r biegn tory wic co miaby robi tam ktokolwiek inny. Moja rozmowa z dyrekcj w Rzeszowie ma podobny przebieg. Dowiaduj si jedynie, 髒e Bolesaw Flak musia by wystpi o zgod na remont schod籀w i kadki. Wykona dokumentacj techniczn na te elementy. Rzecz jasna zakupi odpowiednie materiay budowlane, specjalistyczny sprzt budowlany i mostowy i przystpi do rob籀t. Wtedy po sprawdzeniu przez swoich specjalist籀w GDDKiA moga by si ewentualnie przychyli do proby Flaka. Jestem budowlacem cho od pewnego czasu poza zawodem, jednak potrafi w przybli髒eniu obliczy koszt takiej inwestycji. Dosza by jeszcze zgoda na czciowe zamknicie ruchu drogowego na drodze krajowej. Suma summarum kosztowao by to okoo trzydziestu tysicy zotych. By to si zwr籀cio Flakom musieli by sadzi ziemniaki na swojej dziace i zbiera jajka przez jakie 50 lat. Bowiem z renty tej inwestycji zrealizowa nie potrafi. Na zakoczenie Bolesaw Flak m籀wi –Czasami myl, czy warto komu kiedykolwiek i na rk. Biorc pod uwag moj spraw, dochodz do wniosku, 髒e moja zgoda na oddanie dziaki podjta w cigu godziny bya chyba bdem.

Wiesaw Stebnicki

[8/120] Bolesaw Flak - odcity od dziaki

» [8/120] Bolesaw Flak - odcity od dziaki
Kapliczk. Trzeba postawi na skarpie kapliczk, poprosi lokalnego proboszcza o troch rozgosu (bdzie taniej ni髒 remont schodk籀w).

Takiej sile przebicia 髒adna GDDKIA si nie oprze. Przecie髒 biurwy nie omiel si odm籀wi pielgrzymom dostpu do miejsca kultu.
Dodano 01 Sierpnia 2011 przez ~pdImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio