Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/45] Na ucho
Antyreklama

Powiksz zdjcie
W basenie wody tyle co po ostanim deszczu
Ustrzycki basen odkryty zbudowany zosta w czynie spoecznym w pierwszej poowie lat szedziesitych. Sam przyo髒yem do tego jak czstk swojej pracy, bowiem wraz z ca pierwsz klas szkoy podstawowej zbieralimy tam kamyki. Nie musz dodawa, 髒e w tamtym czasie by to niezwykle atrakcyjny obiekt, kt籀rego zazdrocili ustrzykom mieszkacy Sanoka, Leska, Brzozowa. Od tamtej pory ka髒dego lata basen pka w szwach. Wod wpuszczano gdzie w poowie czerwca i od pierwszego dnia wakacji mo髒na si byo kpa. W ka髒dy upalny dzie polnymi cie髒kami , w miejscu dzisiejszego osiedla PCK cigny na basen tumy ludzi. Bywao tak , 髒e trudno byo znale驕 miejsce na rozo髒enie koca i cz ludzi rozwijaa jej tu髒 za ogrodzeniem nad pyncym tutaj Strwi髒em. W tamtych latach basen podlega powiatowemu, a p籀驕niej miejskiemu Orodkowi Sportu i Rekreacji. To MOSiR dokona ostatniego gruntownego remontu basenu pod koniec lat osiemdziesitych. Po roku 1989 MOSiR zosta zlikwidowany, a basen pozbawiony gospodarza. W kocu postanowiono ogosi przetarg na jego prowadzenie. To by zarazem wyrok z zawieszeniem. Ka髒dy kto umie liczy choby w podstawowym stopniu musia mie wiadomo, 髒e z samych bilet籀w wstpu nie da si basenu utrzyma w dobrym stanie technicznym, nie m籀wic ju髒 o jakichkolwiek wikszych remontach. Tak te髒 si stao. Pierwsi dzier髒awcy odeszli, zjawi si nastpny, a basen z roku na rok coraz bardziej podupada. Kosmetyka w postaci przegrodzenia basenu, pomalowania pytek na niebiesko niczego nie zmienia. Oddanie do u髒ytku basenu krytego stao si przysowiowym gwo驕dziem do trumny dla basenu otwartego. To jak wyglda basen w tej chwili powinno poruszy sumienia wadz miasta. A przecie髒 mo髒na byo inaczej. Do utrzymania basenu otwartego nie potrzeba ogromnych rodk籀w finansowych i pewno w bud髒ecie mo髒na byo je znale驕. Wystarczyo oba baseny przyporzdkowa jednej dyrekcji. Chciaa tak zrobi bya dyrektor krytej pywalni. Niestety dziao si to ju髒 w chwili gdy wypada z ask tego , kt籀remu zorganizowaa kampanie wyborcz i jej pomys przepad. Szkoda bo majc w pamici to jak wygldaa kryta pywalnia za jej rzd籀w mo髒na sobie wyobrazi jak by wyglda basen odkryty. Wypada mie jedynie nadziej – bo to przecie髒 rok wybor籀w- 髒e tak mo髒e si z woli wyborc籀w sta.

Barok, czy wczesny Gierek

Powiksz zdjcie
Sawna tablica z nowym spojrzeniem na miejscow histor i geografi
Ustrzyki Dolne ozdobione zostay ostatnio piknymi tablicami na kt籀rych przedstawiono obiekty warte zobaczenia oraz plan miasta i map gminy. Cel szczytny , bowiem tablice zlokalizowano w eksponowanych miejscach miasta tak by atwo m籀g jej znale驕 ka髒dy turysta. Niestety nie ustawiono tam zakazu ogldania tych tablic miejscowym, ci za zaczli zasypywa redakcj Poonin telefonami i e-mailami, bo jak m籀wiono tre tych tablic zawiera kilka „maych niecisoci”. Postanowilimy to sprawdzi. Donosy okazay si niestety prawdziwe. Po pierwsze turysta dowie si z tych tablic , 髒e stoi wanie na ulicy Konopnickiej , cho tak naprawd tablice staj przy ulicy Rynek, ale to piku. Szokiem dla przyjezdnych bdzie zapewne to , 髒e barok w Ustrzykach zlokalizowano w roku 1970, bowiem wedug treci zamieszczonej na tablicy wanie w tym roku zbudowano barokowy koci籀 w Jasieniu, cho ni髒ej napisano i髒 jest w nim barokowa ambona i kilka element籀w z okresu rokoka. Dla nas, a zapewne dla wielu innych ludzi rok 1970 to ju髒 nie socrealizm w architekturze , a nie nazwany jeszcze okres wczesnego Gierka, ale pal licho mo髒e my jestemy w bdzie. Cudem jest te髒 to – jak napisano na tablicy-髒e dwa lata przed jej wybudowaniem 籀wczesny kardyna Karol Wojtya nada kocioowi miano Sanktuarium Matki Bo髒ej Bieszczadzkiej. No ale wityni Opatrznoci Bo髒ej w Warszawie te髒 jeszcze nie ma , a nazwa ju髒 jest. Zszokowani s te髒 mieszkacy kilku bieszczadzkich wsi. Dlaczego? Ot籀髒 dlatego, 髒e zupenie niewiadomie mieszkali w miejscowociach kt籀rych nazwy brzmi zupenie inaczej ni髒 te na tablicy. Bliscy mi ssiedzi z R籀wni dowiedzieli si nagle , 髒e mieszkaj w R籀wninie i niekt籀rzy do dzisiaj nie mog z tego powodu wyj z szoku. Zaskoczeni s te髒 ci z Grziowej bo tablica gosi , 髒e to Grziowo, Kwaszenina to Kwaszenika. Telenica Sanna nazwana zostaa Telenic Sarn,, widocznie dlatego , 髒e o sarny tu atwiej ni髒 o ludzi zwaszcza po sezonie. Du髒o miejsca powicamy w tym numerze Wojtkowej, we wspomnieniach jej pierwszego w籀jta. Pewno przewraca si w tej chwili w grobie bo jego wie nazwano na tablicy Wojtkowo. Dziwi jedynie brak konsekwencji autor籀w tablicy , 髒e nie poszli dalej i nie napisali Jureczkowo, Aramowo, Jamno , Krocienkowo itp. Tak髒e G籀ry Sonne zmieniy na tej tablicy swoj nazw, bo napisano tam Park Krajobrazowy G籀r Sonych. Sone mo髒e dlatego , 髒e takie s ceny wyjazdu wycigiem krzesekowym na ich najwy髒szy szczyt Kamienna Lawort. Kogo nie sta je驕dzi nie musi , ale zmiana nazwy g籀r to ju髒 lekka przesada. Jest takie przysowie, nie myli si ten , kto nic nie robi. To prawda , ale zawsze bd mo髒na naprawi, a tre napis籀w przed umieszczeniem na tablicy podda korekcie. No ale przecie髒 id wybory, trzeba natychmiast pokaza , 髒e co si robi, 髒e co si dzieje , no i std takie gupoty. Zamiast reklamy miasta , omiesza si je wr籀d turyst籀w, nie po raz pierwszy zreszt. Od redakcji dobra rada – popiech jest potrzebny przy apaniu pche w innych przypadkach nie jest a髒 tak konieczny.

Parada R籀wnoci do Ustrzyk

Zapyta kto skd ten pomys, ano sami mieszkacy Ustrzyk nie zdaj sobie sprawy jak mogo by to bliskie prawdy. Okazuje si bowiem , 髒e g籀wny ordownik obrony mniejszoci seksualnych, tw籀rca ruchu Kampania przeciw Homofobii i wsp籀organizator tegorocznej Parady R籀wnoci w Warszawie Robert Biedro pochodzi z naszego wojew籀dztwa , a konkretnie z Krosna. Na dodatek jest absolwentem ustrzyckiego Technikum Hotelarskiego. Fakt ten potwierdzaj pracownicy tej szkoy.

Trzeba co z tym zrobi

Powiksz zdjcie
Jeszcze nie tak dawno nie istniao w Polsce pojcie zomowania samochodu. Bylimy krajem gdzie auto po wyje驕dzie za bramy fabryki zyskiwao kilkakrotnie na wartoci. Na giedzie mo髒na byo sprzeda najwikszego trupa samochodowego. Wiekowe 驍uki, Warszawy, du髒e i mae Fiaty byy niezniszczalne, remontowano je w nieskoczono i w nieskoczono nimi je髒d髒ono. Czasami tylko numer silnika i nadwozia by jedynym staym elementem samochodu , za reszt wielokrotnie zmieniano. W kocu przyszo nowe , auto kt籀re wyjechao z salonu od razu traci okoo 20 % na wartoci, za na giedach mo髒na kupi co si tylko zamarzy i to czsto za niewielkie pienidze. Tak naprawd mo髒na ju髒 kupi samoch籀d na chodzie za jedyne 500 z. Problemem staje si natomiast pozbycie starego gruchota, bo to troch kosztuje i wysiku i pienidzy. Dlatego te髒 coraz czciej spotyka si w najmniej spodziewanych miejscach porzucone stalowe rumaki. Gruchoty te szpec i co najgorsze stanowi te髒 zagro髒enie. Przykadem niech bdzie ta wysu髒ona maszyna, kt籀ra mimo administracyjnych nakaz籀w straszy kierowc籀w zmierzajcych przez Brzegi do przejcia granicznego. W takich przypadkach nakazy powinny si chyba zmienia w kary.

[Nr 5/45] Na uchoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio