Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 11/71] Na ulicy Korczaka chc dachu nad gow
Na razie maj stropodach, kt籀ry przecieka przy byle deszczu i kt籀rego tak prawd m籀wic zaata si ju髒 nie da. Nie pomog kolejne warstwy papy trzeba po prostu zrobi solidny nowy dach. Trzeba te髒 ociepli dwie elewacje. To wszystko kosztuje, a pienidzy jak na razie jest za mao.


Na korczaka bez zmian

Budow bloku mieszkalnego przy ul. Korczaka 4 w Ustrzykach Dolnych rozpoczto pod koniec lat 70 a oddano do u髒ytku na pocztku 80. Budow prowadzio Przedsibiorstwo Budownictwa Komunalnego w Ustrzykach z przeznaczeniem na mieszkania dla swoich pracownik籀w. Na 籀wczesne czasy by to bardzo nowoczesny, mo髒na by rzec elegancki budynek. W tym czasie jeden z najadniejszych blok籀w w miecie. Lata mijay, budynek ulega coraz wikszej dekapitalizacji. Na dzie dzisiejszy wyglda fatalnie a jego stan techniczny – szczeg籀lnie p籀nocna i poudniowa ciana – mog rodzi przypuszczenia, 髒e przynajmniej od kilkunastu lat nikt si nim nie interesowa. Doprowadzio to do tego, 髒e paski dach przemaka i nie pomagaj mu ju髒 dora驕ne atania pap. Przemakaj i przemarzaj ciany. Wida to po zaciekach i kwitncych cianach w mieszkaniach.

Mieszani wsp籀waciciele

W bloku mieszkaj czterdzieci dwie rodziny, z kt籀rych siedemnacie wykupio mieszkania na wasno i zao髒yo wsp籀lnot mieszkaniow. Stanowi to trzydzieci procent udziau w strukturze wszystkich mieszka. Udziaowcem reszty jest Urzd Miasta. Dwa lata temu wsp籀lnota mieszkaniowa doprowadzia do spotkania obydwu stron, na kt籀rym ustalono, 髒e budynek bdzie remontowany. Zakresem remontu miaa zosta objta wymiana dachu z paskiego na dwuspadowy, wymiana okien na klatkach schodowych, ocieplenie bloku od strony p籀nocnej oraz budowa wiatroap籀w klatek schodowych.


Jak twierdz Mieczysaw Podkowski i Albina ukowicz, przedstawiciele wsp籀lnoty w ubiegym roku miao doj do opracowania dokumentacji technicznej. Ich zdaniem nie zrobiono nic. Dokumentacji jak nie byo tak nie ma do dnia dzisiejszego. W marcu tego roku wsp籀lnota doprowadzia do ponownego spotkania, chcc si dowiedzie na jakim etapie s przygotowania do remontu i w og籀le czy ustalenia, kt籀re zapady dwa lata temu bd realizowane. Jak twierdz na spotkaniu z udziaem v-ce burmistrza Jacka Przybyy ustalono, 髒e cay ten zakres prac bdzie realizowany w przyszym roku. W tym roku ma by przygotowana dokumentacja na wymian dachu. Jednak i w tym wypadku maj wiele obaw, 髒e dokumentacji mo髒e nie by i po raz kolejny zostan wystawieni do wiatru. Tym bardziej, 髒e jak m籀wi je髒eli to wszystko bdzie si tak przeciga to oni nigdy nie zrobi remontu tego bloku, gdy髒 dro髒ej materiay budowlane i pienidzy bdzie cigle brakowao.

Co trzeba zmieni

Zakres rob籀t jaki ma by przeprowadzony na budynku ustala wsp籀lnota mieszkaniowa w formie uchwa na corocznym zebraniu podsumowujcym rok poprzedni, kt籀re odbywaj si zawsze do koca marca – m籀wi Jerzy J籀髒wiak p.o dyrektora Przedsibiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Wsp籀lnota mieszkaniowa na koniec roku jest informowana ile ma pienidzy na tzw funduszu remontowym i w ramach tych pienidzy mog planowa zakres rob籀t na danym budynku. Do tej pory w przypadku Korczaka 4 pienidze byy skadane na remont dachu. Jest to najpilniejszy i zarazem najdro髒szy remont. W ubiegym roku zlecilimy opracowanie warunk籀w technicznych, w tym roku zostao zlecone opracowanie dokumentacji. Jest ona na ukoczeniu. Pod koniec roku bdzie gotowa. Znajc koszty modernizacji i majc dokumentacj jeszcze w tym roku wystpimy o zezwolenie na przebudow tego dachu. Wiosn przyszego roku bdzie mo髒na przystpi do przetargu lub wsp籀lnota bdzie moga wybra sobie oferenta bez przetargu, gdy髒 nie obliguje jej ustawa o zam籀wieniach publicznych.


W protokole z marca br w zaleceniach midzy innymi mo髒emy przeczyta – wykonanie dokumentacji na przebudow dachu, wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie parkingu od p籀nocnej strony bloku oraz ogoszenie przetargu na wykonanie powy髒szych rob籀t.

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pienidze

Stan konta wsp籀lnoty na koniec 2007 roku wynosi 129.618.25 zotych w zwizku z tym, 髒e czonkowie wsp籀lnoty podnieli sobie o 50 gr wkad od m2 powierzchni mieszkania zakada si, 髒e fundusz wzronie w tym roku o kolejne 32.735.52 z co da w sumie 162.353.77 z. Praktycznie to kwota, kt籀r pochonie przygotowanie dokumentacji i sama przebudowa dachu. Gdyby okazao si, 髒e koszty bd nieco ni髒sze, mo髒e w tych pienidzach uda si pomalowa jeszcze klatki schodowe i wykona wiatroapy. Koszt materia籀w niezbdnych do wymalowania klatek to kwota 3-4 ty z. O ociepleniu budynku od strony p籀nocnej jak postuluj mieszkacy na razie nie mo髒e by mowy, gdy髒 nie pozwala na to zgromadzony fundusz remontowy – m籀wi Jerzy J籀驕wiak.
Mieszkacy bloku przy ul. Korczaka 4 mieli cich nadziej, 髒e burmistrz zao髒y brakujc kwot. Jak si dowiedziaem praktyka gminy jest jednak taka, 髒e tylko partycypuje w kosztach inwestycji. Szkoda, 髒e nie udao mi si porozmawia z v-ce burmistrzem Jackiem Przyby na ten temat. W telefonicznej rozmowie nie znalaz dla mnie nawet pitnastu minut. A szkoda, wiele rzeczy mo髒na byoby wyjani.
Opr籀cz tych najpilniejszych prac, kt籀re chcemy wykona na tym budynku jest on konserwowany na bie髒co – m籀wi Jerzy J籀驕wiak. Wymieniamy 髒ar籀wki, wymienilimy na klatkach schodowych grzejniki z panelowych na 髒eliwne gdy髒 byy zdewastowane, wymienilimy r籀wnie髒 okna na klatkach schodowych. Robimy rzeczy najbardziej niezbdne w ramach posiadanych rodk籀w.
Tyle mieszkacy i zarzdzajcy budynkiem. Trudno si dziwi frustracji mieszkac籀w, budynek wyglda naprawd 驕le. Z drugiej strony obarczanie ca win PGM nie byoby do koca obiektywne. Odniosem wra髒enie, 髒e brakuje tam najzwyklejszego dialogu. Prowadzenia rozm籀w i wyjaniania. Hierarchizacji potrzeb i p籀驕niejszej ich realizacji. Jeli to si nie zmieni to dalej bdziemy mie niedoinformowanych mieszkac籀w i naburmuszonych urzdnik籀w. Nikomu nie wyjdzie to na dobre.


Andrzej Kotowicz

[Nr 11/71] Na ulicy Korczaka chc dachu nad gowImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio