Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/97] Terapia nie zna granic
„Terapia nepozn獺 hranice”, tak po sowacku brzmi ten tytu a jest on zaczerpnity z projektu wsp籀finansowanego przez Uni Europejsk, kt籀rego g籀wnym celem jest „Wsp籀praca Polsko-Sowacka w imi poprawy jakoci 髒ycia os籀b niepenosprawnych zagro髒onych wykluczeniem spoecznym”. Projekt zosta opracowany przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych a partnerami projektu, poza ustrzyckim DS s Domy Pomocy Spoecznej ze sowackich miejscowoci Kalinov, Stropkov i Giraltovce. Jak ju髒 wspomniaem, projekt jest wsp籀finansowany przez Uni Europejsk za porednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z tego 驕r籀da pochodzi 85% rodk籀w. Skarb Pastwa doo髒y 10% za porednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Wsp籀pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Sowacka, a Gmina Ustrzyki Dolne sfinansowaa brakujce 5%. „Ustrzycka Gmina zapewnia r籀wnie髒 prefinansowanie projektu, dziki mdrej, ekonomicznie uzasadnionej, decyzji burmistrza Suui”- powiedzia mi w rozmowie Ryszard Urban – kierownik DS, dodajc: „Problem polega na tym, 髒e rodki unijne spywaj dopiero po zrealizowaniu konkretnych zao髒e projektu, kt籀rych koszty ponosimy na bie髒co. Jest to mo髒liwe dziki wyo髒eniu pienidzy przez ustrzycki Urzd Miejski”. Warto caego projektu przekroczya kwot 40 tysicy Euro a czas jego trwania to 12 miesicy. Jest kilka bezporednich cel籀w tego projektu, ale najwa髒niejsze z nich to wzmocnienie wsp籀pracy partnerskiej oraz likwidacja barier kulturalnych, jzykowych i mentalnych przy jednoczesnym pielgnowaniu tradycji regionalnych. W projekcie zaplanowano spotkania kulturalne i rekreacyjno – sportowe. W ramach spotka kulturalnych odby si ju髒 w Kalinovie „Fa禳angov羸 b獺l”, czyli po naszemu karnawaowy bal przebierac籀w a na realizacj czekaj jeszcze „Zabawa Andrzejkowa” w Ustrzykach Dolnych i „Benefin羸 koncert” w Kalinovie.


Projekt spotka rekreacyjno – sportowych zakada organizacj Spartakiady w Stopkovie, Zawod籀w Pywackich w Ustrzykach Dolnych oraz wycieczek turystycznych po obu stronach granicy. W poszczeg籀lnych elementach projektu uczestniczy ponad 70 os籀b ze wszystkich orodk籀w. Koordynatorem projektu jest pani Magorzata Gdela a jej asystentem pani Jolanta Liszka. Konferencja inaugurujca Projekt „Terapia Nie Zna Granic” odbya si w rodowiskowym Domu Samompocy w Ustrzykach Dolnych w dniu 25 lutego 2010 roku.


Poza opisywanym, wsp籀pracujce domy przygotoway jeszcze jeden interesujcy projekt zatytuowany „ Naucz si nas, nauczymy Was”. Celem tego programu jest podnoszenie kwalifikacji pracownik籀w poszczeg籀lnych orodk籀w poprzez wymian dowiadcze z zakresu terapii zajciowej. Zaplanowano trzy tygodniowe szkolenia z zakresu sk籀roplastyki, rze驕by i terapii kulinarnej. Zajcia z tej ostatniej zakaday poznawanie przez Sowak籀w sekret籀w polskich wypiek籀w a Polacy mieli si uczy tajnik籀w przygotowywania sowackich buchticzk籀w i knedliczk籀w. Niestety do uzyskania wsparcia finansowego projektowi zabrako 1, 5 punktu. „Nie zamierzamy z tego rezygnowa. Projekt zostanie ponownie zo髒ony, tym razem przez Sowak籀w i mam nadziej, 髒e uzyska dofinansowanie”- powiedzia mi na zakoczenie Ryszard Urban. Opisywane przeze mnie dziaania s efektem wsp籀pracy trwajcej od 2004 roku. Warto wspomnie o jeszcze jednym, wyjtkowym owocu tej wsp籀pracy. To dziki niej, dwa lata temu na festiwalu w Giraltovcach doszo do spotkania miejscowych samorzdowc籀w z delegacj samorzdow z Ustrzyk Dolnych. Wynikiem tego spotkania jest wspaniale rozwijajca si wsp籀praca pomidzy Ustrzykami a Giraltowcami.

Marek Prorok

[Nr 4/97] Terapia nie zna granicImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio