Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/96] Aktualnoci leskie
1. Komentarz do bud髒etu miasta i gminy Lesko

Wszyscy samorzdowcy bez wzgldu na szczebel administracyjny (gmina, miasto, powiat i wojew籀dztwo) oraz zwykli obywatele wiedz, 髒e aby miejscowo w kt籀rej 髒yj rozwijaa si, nie mo髒e opiera swojego rozwoju wycznie na wasnych rodkach finansowych, bo zwykle s one niewystarczajce. Dlatego te髒 samorzdy staraj si pozyska je z r籀髒nych funduszy krajowych i zagranicznych, najczciej unijnych. Ponadto samorzdowcy „staj na gowie” aby cign do siebie inwestor籀w krajowych oraz zagranicznych, kt籀rzy zainwestuj u nich swoje rodki budujc r籀髒ne zakady dajce nowe miejsca pracy. Majc na uwadze fakt, 髒e leskie zakady TALENS zamierzaj wybudowa fabryk konfekcjonowania farb malarskich, zr籀bmy wszystko aby zakad ten nie powsta w dalekiej i nieprzyjaznej nam Biaorusi, Jale czy Sanoku lecz w Lesku. Nie bez znaczenia jest te髒 fakt mdrego i oszczdnego gospodarowania posiadanymi rodkami tak aby przynosiy jak najlepsze efekty.
W styczniu br. Rada Miejska uchwalia bud髒et Miasta i Gminy Lesko na rok 2010, kt籀ry w du髒ym skr籀cie przedstawia si nastpujco:
- przewidywane wydatki okoo 52,3 mln z.
- przewidywane dochody ok. 38,7 mln z
- przewidywany deficyt ok. 13,6 mln z.
- zadu髒enie Leska na koniec 2009 r. wynosio ok. 9,4 mln z.

Jak z powy髒szego wynika uchwalony bud髒et jest z jednej strony bardzo ambitny ale z drugiej strony wysoce niezr籀wnowa髒ony. W zwizku z tym Pani burmistrz bdzie musiaa dokona wielopaszczyznowych dziaa majcych na celu jego zr籀wnowa髒enie, w przeciwnym bowiem razie zaplanowane na rok bie髒cy inwestycje nie zostan w caoci zrealizowane.

2. Trwaj prace przy rozbudowie poddasza leskiego Liceum Og籀lnoksztaccego, gdzie szykuje si laboratorium astronomiczne. Roboty te finansowane s z funduszy unijnych.

3. Kupiony przez biznesmen籀w lskich od Poczty Polskiej budynek „Koliby”, mieszczcy si przy Rynku jest poddany gruntownej przebudowie poczwszy od piwnic. Obecnie trwaj roboty na poziomie parteru.

4. Powiat Leski otrzyma od Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji 1,5 mln z. na likwidacj szk籀d powodziowych powstaych w ubiegych latach.

Jan Lewicki

[Nr 3/96] Aktualnoci leskieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio