Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/45] Leskie Liceum Og籀lnoksztacce rozwija si...
Powiksz zdjcie
Nad tym dachem ju髒 niebawem powstanie kopua obserwatorium astronomicznego
Ju髒 w ubiegym roku, dziki wsparciu finansowemu leskiego Starostwa Powiatowego, rozpoczto modernizacje budynk籀w szkoy, a mianowicie wymieniono stare, nieszczelne okna, zlikwidowano zatruwajc r籀dmiecie kotownie wglow i zastpiono ja gazow oraz wymieniono stare kaloryfery. W tym roku, po zakoczeniu zaj szkolnych, przystpi si do wymiany pokrycia dachowego i przy okazji zostanie wybudowana wie髒a szkolnego obserwatorium astronomicznego, kt籀r przykrywa bdzie p籀kolista czasza. Otwieranie i zamykanie ruchomego segmentu czaszy odbywa si bdzie w spos籀b zmechanizowany. rednica czaszy wyniesie okoo 3 m, a koszt jej budowy okoo 50 tys. z. Przedsiwzicie to zostanie sfinansowane z Funduszy Unijnych oraz z bud髒etu Starostwa Powiatowego w Lesku. Roboty z tym zwizane wykona leska firma budowlana „Orlef”. Cao prac monta髒owo- budowlanych zostanie zakoczona w sierpniu br. a髒eby z pocztkiem wrzenia uczniowie Liceum mogli ju髒 prowadzi zajcia z astronomii w nowo powstaym obserwatorium. Lunet astronomiczn dostarczy 髒ywiecka firma „Uniwersa”. Dyrektor LO Bernard Baran jest w trakcie nawizywania kontakt籀w z Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie, Centrum Astronomicznym PAN i Centrum Bada Kosmicznych PAN. Istnieje mo髒liwo, 髒e lescy uczniowie wczeni zostan do staych obserwacji i bada nieba, poniewa髒 zainstalowany w Lesku teleskop to sprzt wysokiej jakoci, w peni nadajcy si do tego celu. Otwarcie wspomnianego obserwatorium astronomicznego uwietni 60- lecie istnienia leskiego Liceum Og籀lnoksztaccego. nadmieniam, 髒e bdzie to pierwsze szkolne obserwatorium astronomiczne w wojew籀dztwie Podkarpackim.
Do powy髒szych informacji nale髒y jeszcze doda , 髒e r籀wnie髒 w nowym roku szkolnym uruchomione zostanie w Lesku Liceum Sztuk Plastycznych, kt籀rego g籀wnym mecenasem jest Adam Paacki dyrektor leskich zakad籀w Talens- Polska.
Tak wiec bdzie to ju髒 w Lesku pita szkoa rednia awansujca miasto na g籀wny orodek edukacyjny w rejonie Bieszczad籀w.

Jan Lewicki

[Nr 5/45] Leskie Liceum Og籀lnoksztacce rozwija si...Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio