Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/44] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
Maj to miesic w naszym kraju szczeg籀lny, peen r籀髒norakich rocznic upamitniajcych r籀髒nej wagi wydarzenia historyczne. Od Konstytucji 3- go Maja poczwszy, poprzez dzie zakoczenia Drugiej Wojny wiatowej w Europie, zwany dniem zwycistwa, a髒 po zamach majowy i rocznic mierci marszaka Pisudskiego. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu innych miesicach, spos籀b obchodzenia poszczeg籀lnych wit zale髒y nie tylko od historycznej wagi witowanego wydarzenie, okrgoci obchodzonej rocznicy, ale r籀wnie髒 od pogld籀w politycznych ludzi majcych wpyw na wadz pastwow, samorzdow a nade wszystko medialn. Ostatnim przykadem, wietnie ilustrujcym przedstawion tez, by dzie 12 maja bie髒cego roku. W kilku programach telewizyjnych zostaa odnotowana rocznica mierci J籀zefa Pisudskiego. Przedstawiono kr籀tkie wspomnienia o marszaku i pokazano weteran籀w i modzie髒 skadajcych kwiaty przed sarkofagiem zmarego w krypcie Srebrnych Dzwon籀w na Wawelu. Tylko w jednym przypadku usyszaem informacj, 髒e tego samego dnia przypadaa okrga, bo osiemdziesita rocznica przewrotu majowego. Pami o wydarzeniu, w kt籀rym legalny, demokratycznie wybrany rzd w wolnym pastwie zosta obalony przez wojskow junt, a „przy okazji” zgino kilkaset niewinnych os籀b niczemu niewinnych, nie zasugiwa widocznie na odnotowanie, przypomnienie i uczczenie. Takich przypadk籀w, w dzisiejszym polskim kalendarzu jest wiele. 驍adne z polskich miast, nie obchodzi dzi rocznicy wyzwolenia z pod okupacji niemieckiej a nawet nie nazywa tego wydarzenia wyzwoleniem, tylko zmian okupanta. Szybko zapomniano, 髒e to wanie w tym momencie zosta usunity najgro驕niejszy w historii naszego pastwa okupant, bo jedyny, kt籀ry w swoich dalekosi髒nych planach mia zapisane biologiczne wyniszczenie narodu polskiego. Nie zamierzam negowa faktu, 髒e powstae w籀wczas pastwo polskie nie posiadao penej suwerennoci i rzdzone byo w spos籀b totalitarny, ale zupene pomijanie tak wa髒nych wydarze historycznych uwa髒am za kr籀tkowzroczne i wrcz szkodliwe. Podobna sytuacja wystpuje szczeblu lokalnym, wa髒ne rocznice s tu te髒 marginalizowane, lub wrcz pomijane. Na amach „Naszych Poonin” przedstawiana bya sprawa zapomnianych „Porozumie Ustrzyckich”, ja jednak chciabym powr籀ci do innego zupenie zapomnianego wydarzenia zwizanego z naszym regionem. Mam na myli „Powstanie Leskie”, a swoj drog ciekawy jestem, jakie wyniki przyniosaby ankieta przeprowadzona na ten temat wr籀d mieszkac籀w bieszczadzkich miejscowoci. Nazwa „Powstanie Leskie” powstaa zapewne dlatego, 髒e wspominane wydarzenia toczyy si na terenie 籀wczesnego powiatu leskiego, cho ich pocztek mia miejsce w podustrzyckich Brzegach Dolnych, a najwa髒niejsze wydarzenia zaszy przede wszystkim w obozewie, Telenicy Oszwarowej i Telenicy Sannej, czyli na terenie dzisiejszej gminy Ustrzycki Dolne. Kilka s籀w przypomnienia. By rok 1932, na wiecie panowaa bardzo trudna sytuacja gospodarcza zwana „wielkim kryzysem” a w naszym kraju rzdzi ob籀z polityczny J籀zefa Pisudskiego zwany „sanacj”. Jednym ze sposob籀w rzdzenia byo zmuszanie obywateli do bezpatnych wiadcze na rzecz wadzy pastwowej. Bya to midzy innymi bezpatna naprawa i budowa dr籀g w ramach akcji zwanej "witem pracy". W 21 czerwca 1932 roku w brzegach Dolnych chopi zaprotestowali przeciwko nakazowi bezpatnej pracy, co spowodowao liczne aresztowania. I wanie te aresztowania zmobilizoway chop籀w polskich i ukraiskich do wsp籀lnego oporu przeciw wadzom powiatowym. Przeciwko protestujcym wysano oddziay wojskowe z Sanoka i Przemyla oraz oddziay konnej policji. Doszo do kilku powa髒nych star powstac籀w z wojskiem i policj. W wyniku star, zgino co najmniej kilkanacie os籀b a czna liczba aresztowanych wyniosa prawie trzysta os籀b. O skali powstania wiadczy fakt, 髒e swoim zasigiem objo ono 19 wsi i okoo piciu tysicy mieszkac籀w. Przyczyn chopskiego buntu przeciwko wadzy nale髒y szuka przede wszystkim w skrajnie trudnej sytuacji mieszkac籀w wsi i ogromnej arogancji 籀wczesnej wadzy, zwaszcza w stosunku do chop籀w. Nie mo髒na nie odnotowa, 髒e w籀wczas doszukiwano si przyczyn powstania w czynnikach zewntrznych, nazywajc je „sowieck prowokacj rewolucyjn”. Wydarzenia Powstania Leskiego, jakie miay miejsce pomidzy 21 czerwca a 9 lipca 1932 roku na pewno nie zasuguj na zapomnienie i myl, 髒e obowizkiem wsp籀czesnych jest cige przypominanie o tej tragedii, niezale髒nie od orientacji politycznej rzdzcych pastwem, powiatem czy gmin. Mam nadziej, 髒e tak wanie si stanie i w niedugim czasie mieszkacy naszego regionu w kolejn rocznic opisanych wydarze uczcz pami ofiar Powstania Leskiego.

Pozostaj z szacunkiem
Ambro髒y Optymista

Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 21 maja 2006 roku.

[Nr 4/44] Szanowny Panie Ustrzycki!!!Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio