Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 11/87] Wydarzyo si w Bieszczadach
Piorun porazi cztery osoby wdrujce szczytem Pooniny Wetliskiej. Sia uderzenia bya tak du髒a, 髒e turyci zostali powaleni na ziemi i rozrzucenie w promieniu kilku metr籀w od siebie. Najci髒szych obra髒e dozna 31- latek, kt籀rego po akcji GOPR przewieziono do szpitala w Sanoku w stanie ci髒kim. Jego towarzyszka po udzieleniu pomocy przewieziona zostaa do schroniska na pooninie, za pozostali dwaj uczestnicy zdarzenia zeszli o wasnych siach na d籀. Caa czw籀rka przyjechaa w Bieszczady z Poznania.

Mieszkacy Baligrodu uczcili 65 rocznic zamordowania 41 mieszkac籀w tej miejscowoci przez bandyt籀w z UPA. Do tego tragicznego zdarzenia doszo 6 sierpnia 1944 roku. Szczcie mieli w tym dniu ci baligrodzianie, kt籀rzy wybrali si do kocioa. Obroni ich grekokatolicki duchowny. Ci, kt籀rzy w tym czasie zostali w domach wpadli w rce oddziaom OUN- frakcji banderowskiej. To pamici ich tw籀rcy zorganizowano rajd szlakami Bandery, kt籀ry nie zosta wpuszczony na teren Polski.

7 sierpnia odbya si sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Na sesje zaproszono radnych z trzech bieszczadzkich gmin oraz przedstawicieli zwizk籀w zawodowych z ustrzyckiego szpitala. W trakcie sesji przedstawiono bowiem plan komercjalizacji ustrzyckiego SP ZOZ. Wstpny projekt przedstawi Edward Gaitkowski dyrektor jednego z Polskich uzdrowisk, a wczenie dyrektor prywatyzowanego szpitala. Radni na jednej z najbli髒szych sesji podejma decyzje co do dalszych los籀w szpitala. Wicej na ten temat w najbli髒szym numerze Poonin.

W dniach 8-9 sierpnia w Lesku zorganizowano XIV Targi Rzemiosa i Przedsibiorczoci Agrobieszczady 2009. W targowej ofercie bogatszej z roku na rok znalazy si wyroby rolnicze, zwierzta hodowlane, materiay budowlane, wyroby rkodziea artystycznego, a nawet swojskie jado. Najlepsze ze stoisk wystawowych zostay nagrodzone. Organizatorem targ籀w podobnie jak w latach ubiegych byo Starostwo Leskie.

IX Karpacki jarmark Turystyczny w Ustrzykach ju髒 za nami. W trakcie Jarmarku prezentowano stoiska promocyjne bieszczadzkich samorzd籀w, lokalne produkty, dania, wyroby artystyczne. Sprzedawano te髒 bieszczadzk walut, czyli „7 Bojk籀w”. Rzecz jasna w cigu dwu dnia trwania jarmarku nie brako dobrej muzyki. Zagrali midzy innymi Fidelis, Mocne Bojki, Caa G籀ra barwink籀w oraz gwiazda Bracia Cugowscy.

Historia, kultura i tradycje Bojk籀w – niezwykle ciekawej grupy etnicznej zamieszkujcej przez wiele wiek籀w tereny Bieszczad籀w – byy g籀wnym tematem „Kiermaszu Bojkowskiego”, kt籀ry odby si 2 sierpnia w Zatwarnicy. Imprez zorganizoway wsp籀lnymi siami Stowarzyszenie Spoeczne „Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoy w Zatwarnicy” oraz Gminny Orodek Kultury w Lutowiskach, przy wsp籀udziale Rady Soeckiej, Pana Sotysa Romana Kwiatkowskiego i OSP Zatwarnica.
Impreza, kt籀ra w takim ksztacie odbya si po raz pierwszy, to doskonay przykad oddolnej inicjatywy mieszkac籀w. O tym, 髒e spoeczno Zatwarnicy potrafi zjednoczy si we wsp籀lnej sprawie wiadczy nie tylko to co wydarzyo si w niedzielne popoudnie, ale tak髒e uroczysto, kt籀ra j poprzedzia. W obecnoci wadz gminy, radnych i mieszkac籀w wsi dokonano otwarcia i powicenia nowego boiska, w przygotowanie kt籀rego ogromny wkad mieli wanie miejscowi.

Koa Gospody Wiejskich „Olsza” i „Uherczanie” wziy udzia w II Bieszczadzkich Konfrontacjach Kulinarnych – imprezie organizowanej w dniach 1-2 sierpie w Myczkowcach przez „Energetyk” SPA Sp. z o.o. Panie stawiy czoa profesjonalistom w prezentacjach potraw pn. „Dary lasu i ogrodu” oraz konkursie nalewek pn. „W poszukiwaniu utraconych aromat籀w”.


Pani Danuta Kozicka z KGW „Olsza” oraz Pani Krystyna Reszczyska z KGW „Uherczanie”, zdobyy srebrne medale za nalewki wasnej produkcji.

Zwycistwem Lotniarza Bezmiechowa zakoczy si tegoroczny Turniej Piki No髒nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko rozegrany w dniu 2 sierpnia na stadionie LUKS „PIONIER” rednia Wie.


W zawodach udzia wziy dru髒yny: Sanovia Lesko, Lotniarz Bezmiechowa, Pionier rednia Wie i Bieszczady Jankowce.

[Nr 11/87] Wydarzyo si w BieszczadachImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio