Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 11/87] Wiadomoci ze Stra髒y Granicznej
Jeli nie chcesz mojej zguby...

Niecodziennego odkrycia dokonali 09.08.2009 funkcjonariusze z Plac籀wki Stra髒y Granicznej w Krocienku. Podczas odprawy granicznej na tylniej p籀ce samochodu terenowego marki Toyota znale驕li wyprawion sk籀r krokodyla. Pojazd jak i jego zawarto nale髒ay do 29 – letniej obywatelki Ukrainy, kt籀ra wracaa do swojego kraju. W czasie wykonywania przez funkcjonariuszy SG rutynowej kontroli wntrza pojazdu okazao si, 髒e na tylnej p籀ce samochodu Ukrainka rozo髒ya wyprawion sk籀r krokodyla o dugoci ponad jednego metra.


W wyniku przeprowadzonych czynnoci ustalono, 髒e jest to okaz gatunku objtego ochron w oparciu o przepisy prawa europejskiego i Konwencji Waszyngtoskiej. Kobieta wyjania, 髒e sk籀r kupia podczas pobytu w Tajlandii za kwot 200 USD, nie wiedziaa 髒e jest to okaz chroniony i swobodnie przewozia go w samochodzie traktujc jako pamitk z wakacji. Ukrainka nie miaa 髒adnych dokument籀w potwierdzajcych pochodzenie okazu ani te髒 zezwolenia na jego wyw籀z poza granic Unii Europejskiej. Po wykonaniu czynnoci procesowych w niezbdnym zakresie spraw przekazano funkcjonariuszom Policji z KPP w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. przew籀z chronionych okaz籀w rolin lub zwierzt przez granic pastwa bez wymaganych dokument籀w i wbrew warunkom okrelonym w ustawie zagro髒ony jest kar pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do 5 lat.

Gruzin szed na zach籀d

29 lipca, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej z plac籀wki w Stuposianach, w okolicy miejscowoci Tarnawa Ni髒na, zatrzymali 33-letniego obywatela Gruzji, kt籀ry pieszo przekroczy granic pastwow z Ukrainy do Polski. Ioseb A., zosta zatrzymany przez funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej w okolicy miejscowoci Tarnawa Ni髒na, okoo 200 metr籀w od granicy. Jak wyjani, celem jego podr籀髒y miaa by Europa Zachodnia gdzie chcia podj prac zarobkow. Nie posiada przy sobie dokument籀w, ani pienidzy.
Aktualnie, trwaj czynnoci wyjaniajce dotyczce miejsca i czasu przekroczenia granicy pastwowej przez cudzoziemca.

[Nr 11/87] Wiadomoci ze Stra髒y GranicznejImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio