Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/86] Szpitalny kramik doktora Ahmauda H. - kontynuacja
Ahmaud H. z pochodzenia Syryjczyk, po ukoczeniu studi籀w medycznych w Polsce postanowi tu zosta na stae. Zao髒y tutaj rodzin i zamieszka w le髒cej midzy Ustrzykami, a Leskiem Olszanicy. Jak m籀wi jego pacjenci, by niezym ortopedom. Mia jednak pewna sabo, mianowicie w publicznych ZOZ- ach bra pienidze za udostpniane osobom przez niego leczonym medykamenty. Wanie ta przypado go zgubia.

Tak mniej wicej rozpoczyna si tekst o doktorze Ahmaudzie H. w 13 numerze Naszych Poonin z listopada ubiegego roku. Tekst zamiecilimy tu髒 po tym jak doktor Ahmaud H. w towarzystwie policji przewieziony zosta z poradni ortopedycznej leskiego szpitala do tamtejszej prokuratury. Przypomnijmy pokr籀tce powody dla kt籀rych to si stao. Ot籀髒 leczony przez doktora pacjent z Paszowej, cierpicy na b籀le staw籀w, zjawi si w szpitalnej poradni ortopedycznej. Ahmaud H. zaproponowa mu leczenie jednym z najnowszych i najskuteczniejszych- jak m籀wi- lek籀w w postaci zastrzyk籀w. Rzecz w tym, 髒e zastrzyk籀w takich pacjent mia wzi trzy, ka髒dy po 150 z. Zdziwiony ofert doktora pacjent z Paszowej zgosi ten fakt w leskiej policji. Ta poinstruowaa go by poszed na zastrzyk, a numery banknot籀w wpacone doktorowi zapisa na kartce. Gdy tylko pacjent wyszed z poradni wkroczya tam policja i stwierdzia, 髒e doktor posiada banknoty o zapisanych numerach. Doktor w asycie policjant籀w przewieziony zosta do prokuratury. Tutaj w trakcie zezna i prokuratorskiego postpowania ustalono, 髒e zastrzyki aplikowane pacjentowi z Paszowej s ju髒 dopuszczone do stosowania w Polsce, nie ma ich jeszcze jednak w obrocie aptecznym. Tak wic postpowanie prokuratorskie dotyczyo jedynie nielegalnego pobierania opat w publicznej plac籀wce su髒by zdrowia. Gdyby Ahmaud H. poleca ten lek i bra za niego pienidze w swoim prywatnym gabinecie nie byo by sprawy. Ahmaud H. otrzyma zarzuty, a tak髒e zakaz wykonywania zawodu w plac籀wkach publicznej su髒by zdrowia. Dyrektor leskiego szpitala odsuna Ahmauda H. od pracy w szpitalu i przychodni ortopedycznej do czasu wyjanienia sprawy.
Po tym materiale w redakcji rozdzwoniy si telefony od os籀b znajcych doktora z Olszanicy, Ustrzyk, Leska. Dodam uczciwie, 髒e wszystkie telefony, a tak髒e rozmowy bezporednie bray Ahmauda H. w obron. Ludzie kontaktujcy si z redakcj i ze mn osobicie chwalili doktora za jego umiejtnoci medyczne. Kilka os籀b stwierdzio wprost, 髒e doktor pom籀g im w wyleczeniu bolesnych dolegliwoci. Chwalono te髒 metody lecznicze jakie stosowa Ahmaud H., w tym midzy innymi aplikowanie nowoczesnych zastrzyk籀w, czy innego rodzaju lekarstw. Doktor zdaniem tych ludzi wyprzedza pod tym wzgldem swoich koleg籀w po fachu. Dlatego te髒 podawa leki, dopuszczone do obrotu w kraju, ale nieobecne jeszcze w aptekach. Sam je zdobywa , paci za nie, dlatego te髒 髒da za ich podanie pienidzy. Na dodatek lekarz by znanym i lubianym w swoim rodowisku. Bywao te髒, 髒e leczy na kredyt, a drogie leki dawa na przysowiowy zeszyt. Ludzie bronicy Ahmauda H. m籀wili te髒, 髒e pewne niezrcznoci i niedom籀wienia na linii doktor a pacjenci wynikay z jego niedoskonaej znajomoci jzyka polskiego.
Rzecz jasna, powodowani tak licznymi uwagami czytelnik籀w zamiecilimy drugi tekst o treci i zabarwieniu jak wy髒ej.
ledztwo jednak trwao. Do prokuratury zaczli si zgasza kolejni ludzi, kt籀rzy w publicznej plac籀wce su髒by zdrowia byli zmuszani paci doktorowi za medykamenty. Do tej pory o pobieranie pienidzy oskar髒yo go 22 osoby. Prokuraturze nie pozostao nic innego jak tylko wnie akt oskar髒enia przeciw Ahmaudowi H. do Sdu rejonowego w Lesku. Do oskar髒enia doszo jeszcze to, 髒e Ahmaud H. dokona drobnych wyudze pienidzy z Narodowego Funduszy Zdrowia. Akt oskar髒enia dotyczy artykuu 228 paragraf 5 co stanowi zagro髒enie wyrokiem od jednego roku do dziesiciu lat pozbawienia wolnoci. Oczywicie to sd zadecyduje o wymiarze kary i na pewno uwzgldni wszystkie argumenty na korzy doktora. Sd zgodnie z tym paragrafem mo髒e, ale nie musi pozbawi go mo髒liwoci wykonywania zawodu. Prokuratura wniosa akt oskar髒enia w czerwcu, a rozprawa rozpocznie si najprawdopodobniej tu髒 po wakacjach.
Tak wic zmuszeni bylimy ponownie zaj si spraw doktora Ahmauda H., mimo i髒 zdajemy sobie spraw, 髒e na pewno nie ubyo mu obroc籀w wr籀d spoecznoci w kt籀rej mieszka. Dzisiaj bowiem w dobie og籀lnego kryzysu su髒by zdrowia ludzie przez palce patrz na takie i podobne przypadki. Branie pienidzy przez lekarzy to norma, rzecz w tym, 髒e Ahmaud H. robi to w publicznych plac籀wkach su髒by zdrowia.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 10/86] Szpitalny kramik doktora Ahmauda H. - kontynuacjaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio