Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 9/85] El髒bieta ukacijewska - europarlametarzystka z BieszczadWiesaw Stebnicki - Bieszczady strac czy zyskaj na Pani przejciu do Parlamentu Europejskiego?

El髒bieta ukacijewska - Myl, 髒e moja osoba w kocu wypromuje Bieszczady tak jak na to zasuguj. Jest tutaj tyle pozytywnych dziaa i wspaniaych ludzi oraz europejski poziom bazy i wiadczonych usug, natomiast brakuje, europejskiej promocji. Borykamy si r籀wnie髒 z wieloma problemami i gos osoby, kt籀ra te problemy zna i przedstawi na forum europejskim by mo髒e przyczyni si do wielu rozwiza, kt籀re wezm pod uwag nasz bieszczadzk specyfik.

W. S. - Czy odpuszcza te髒 Pani funkcj szefa podkarpackich struktur PO?

E. . - Nale髒 do ludzi pracowitych dlatego te髒 dop籀ki bd moga godzi obowizki szefa podkarpackich struktur PO i posa do parlamentu europejskiego, bd szefem.

W. S. - Przejcie do PE to awans, czy nie. Finansowo Pani zyskuje, a politycznie czasem nie traci?

E. . - Moja wygrana z drugiego miejsca tylko mnie wzmocnia. Prosz te髒 wzi pod uwag fakt, 髒e zaledwie pidziesiciu Polak籀w zdobyo mandat, wic z pewnoci jest to bardzo du髒y sukces. Myl te髒, 髒e sprawy kt籀rymi chc si zajmowa s istotne i dla Podkarpacia i dla Polski. Mam tu na myli ochron rodowiska, zdrowie i polityk UE -Ukraina.

W. S. - Czy ma Pani poczucie sukcesu po pokonaniu Krzaklewskiego i czy zarazem ma Pani poczucie satysfakcji w stosunku do premiera Tuska za to, 髒e Pani obsadzi na drugim miejscu listy, a mimo to wygraa Pani t walk?

E. . - W polityce wa髒na jest wygrana i z pewnoci jest to satysfakcja, kt籀ra jednak wymaga wielkiej pracy. Z drugiej strony zawsze mam pokor, bo wiem ,髒e sw籀j sukces zawdziczam ludziom, kt籀rzy we mnie wierz, zauwa髒aj moje starania i na mnie gosowali i kt籀rym chc bardzo gorco podzikowa.

W. S. - Podobno chce Pani zatrudni w swoich biurach poselskich sporo modych ludzi, czy biura bd tak髒e w Lesku i Ustrzykach?

E- To prawda, 髒e wielu modym ludziom chc pom籀c poprzez sta髒e, zatrudnienie, praktyki itp. Natomiast nie zdecydowaam jeszcze gdzie bd moje biura. Na pewno w Rzeszowie i w Sanoku.

W. S. - Nasze Pooniny wydaje fundacja „Bieszczady Bez Granic”, czy organizacje pozarzdowe, kt籀rych jest sporo w Bieszczadach mog liczy na pomoc Pani pose w prowadzeniu swojej dziaalnoci?

E. . - Zawsze wspieraam dziaalno organizacji pozarzdowych i nadal bd to robi tym bardziej, 髒e wiele grant籀w mo髒na realizowa bezporednia w Brukseli.

W. S. - Jak konkretn form mo髒e mie pomoc unii dla naszego regionu czyli dla Bieszczad?

E. . - Po pierwsze zmiana kryterium finansowania gmin bieszczadzkich oraz obni髒enie prog籀w dostpnoci do funduszy unijnych. Dzisiaj wiele naszych gmin nie mo髒e skorzysta z pomocy unijnej, gdy髒 kryteria oceny wniosk籀w nie bior pod uwag specyfiki gmin bieszczadzkich. Czyli gminy le髒ce na du髒ych obszarach przyrodniczo bardzo cennych z niewielk liczb mieszkac籀w bardzo czsto nie mog siga po pomoc unijn. Dodatkowo chciaabym nawietli problemy wsp籀pracy transgranicznej dotyczcej wiz, dziaalnoci gospodarczej i turystycznej, kt籀re dla wikszoci Pastw UE s zupenie nieznane i mao interesujce z punktu ich narodowych interes籀w. To s sprawy, kt籀rymi chciaabym si zaj.

W. S. - Co myli o tym posowaniu Pani najbli髒sza rodzina, cieszy si z sukcesu czy martwi kolejnymi rozstaniami?

E. . - Caa rodzina trzymaa mocno kciuki i chyba ju髒 przyzwyczaili si do mojej wieloletniej aktywnoci. Bez wsparcia mojego m髒a i zrozumienia c籀rek ,trudno byoby mi si realizowa.

W. S. - Bdc posem RP miaa Pani okazj do czsto odwiedza Bieszczady, jak to bdzie wygldao teraz?

E- Tak samo, ka髒dy weekend bd spdza w Polsce i w Bieszczadach.

W. S. - Jest Pani pierwszym posem PE z Bieszczad. Gosy mieszkac籀w Bieszczad byy bardzo wa髒ne w tym wyborze ale z racji maej liczby mieszkac籀w o wyborze nie decydoway, co w zwizku z tym powiedziaa by Pani wanie swoim wyborcom z Bieszczad?

E. . - Jestecie wspaniaymi mdrymi lud驕mi, kt籀rych bardzo szanuj i kt籀rym bardzo, bardzo dzikuj. Ka髒dy gos jest tak samo wa髒ny i ka髒dy przyczyni si do mojego zwycistwa.

W. S. - Dzikujemy serdecznie za rozmow i liczymy na to, 髒e rozmowy takie stan si coroczn tradycj w czasie Pani picioletniej kadencji.

[Nr 9/85] El髒bieta ukacijewska - europarlametarzystka z BieszczadImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio