Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/84] Unijny Aram籀w
Samorzdy powiatu bieszczadzkiego i rejonu Stary Sambor zebrane na wsp籀lnym posiedzeniu. Realizujc zgodnie zapisy „Wsp籀lnego protokou wykonawczego na rok 2009” oceniy suszno i celowo podjcia wsp籀lnej inicjatywy polsko- ukraiskiej na rzecz stworzenia i popierania Wschodniego Centrum Konferecyjno- Sportowego „Aram籀w” S.A.


Tereny obydwu powiat籀w stanowi unikalny punkt dla trwaej wsp籀pracy. Samorzdy wsp籀pracuj od dawna poszukujc rozwiza dla o髒ywienia edukacyjnego i turystycznego w tym zaktku Europy. Walory przyrodnicze sprzyjaj ustanowieniu orodka, kt籀ry byby dostpny nie tylko dla turyst籀w ale su髒yby jako centrum wymiany kulturalnej oraz konferencyjno- szkoleniowej.
Z dala od zgieku wielkich metropolii mogyby tu by realizowane programy szkoleniowe i sportowe z r籀髒nych dziedzin. Celem inicjatywy jest o髒ywienie aktywnoci obydwu rejon籀w. Wywoanie proces籀w proinwestycyjnych na tych obszarach bdzie korzystne dla miejscowej ludnoci Polski i Ukrainy. Pozwoli to w najbli髒szej perspektywie na likwidacj pereferyjnoci pogranicza i zmniejszenie obszaru wykluczenia inwestycyjnego. Nowe inwestycje na tych terenach przyczyni si do zmniejszenia obszaru wykluczenia inwestycyjnego. Przyczyni si te髒 do zmniejszenia bezrobocia.
Niniejsza inicjatywa jest wsp籀ln, samorzdow ofert wobec instytucji europejskich i administracji pastwowej obydwu kraj籀w.

Celem dziaania Centrum Konferencyjno- Sportowego w Aramowie to:

- rozw籀j turystyki i rekreacji,
- wymiana kulturalna i promocja kultury pomidzy krajami Unii Europejskiej a Ukrain,
- prowadzenie dziaalnoci konferencyjnej i szkoleniowej,
- wsp籀lne spotkania modzie髒y szkolnej, studenckiej i pracujcej w postaci szk籀 letnich, biwak籀w i festiwali.

[Nr 8/84] Unijny Aram籀wImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio