Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/84] Piotr Korczak - rozmowa o rozbudowie AramowaMarek Prorok: Przez wiele lat pracowa pan etatowo w samorzdzie lokalnym powicajc tej pracy wa髒ny okres swojego 髒ycia. Czy dzisiaj nie ma pan ochoty na powr籀t do tej pracy?

Piotr Korczak: By to z pewnoci szczeg籀lny okres mojego 髒ycia ale p籀ki co nie planuj powrotu. Mam przed sob inne wa髒ne wyzwanie. Planowana jest powa髒na rozbudowa kierowanego przez mnie Orodka Wypoczynkowego „Aram籀w” i jest to dla mnie najwa髒niejsze zadanie na najbli髒sze lata.

Marek Prorok: Aramowski orodek to z pewnoci najatrakcyjniejszy obiekt wypoczynkowy na terenie ustrzyckiej gminy. Wiem, 髒e zosta zgoszony jako orodek pobytowy dla dru髒yn uczestniczcych w turnieju pikarskim Euro 2012. Jakie w chwili obecnej s losy tego zgoszenia?

Piotr Korczak: Komisja odrzucia nasz kandydatur z uwagi na zbyt dugi czas dojazdu z lotniska. W moim przekonaniu bya to troch nadinterpretacja tego wymogu, bo po wybudowaniu planowanej autostrady A4 do granicy z Ukrain, bdziemy spenia ten warunek Jedno pragn podkreli, odmowna decyzja komisji nie przekrela naszych szans na goszczenie jednej z reprezentacji narodowych w 2012 r. Lista orodk籀w pobytowych przedstawiana uczestnikom turnieju przez UEFA ma charakter propozycji a o wyborze orodka zadecyduj i tak poszczeg籀lne federacje pikarskie. Najwa髒niejsze bdzie wic dotarcie z odpowiedni ofert do zainteresowanych.

Marek Prorok: Jak wygldaj plany rozbudowy „Aramowa”?

Piotr Korczak: Rozbudowa orodka obejmuje budow piciogwiazdkowego hotelu posiadajcego ponad 180 pokoi i apartament籀w z penym wielkim zapleczem konferencyjnym, basenami i zakadem odnowy biologicznej. Planowana jest r籀wnie髒 hala sportowa z boiskiem do piki rcznej i dwoma kortami tenisowymi, kryta uje髒d髒alnia koni oraz boiska sportowe. Istniejce w chwili obecnej obiekty zostan zmodernizowane i poczone z now czci, przejciami podziemnymi. Pierwotne plany rozbudowy byy znacznie szersze, ale zostay ograniczone przez ochron rodowiska, kt籀ra postawia nam wiele przeszk籀d o charakterze formalnym. Dla przykadu, nie zezwolono nam na budow wiatrak籀w prdotw籀rczych bo w opinii ochrony rodowiska stanowi one zagro髒enie dla ptak籀w.

Marek Prorok: S to atrakcyjne i ambitne plany, na ile jednak realne?

Piotr Korczak: Jeszcze w tym roku koparki wjad na plac budowy. Mo髒liwoci nasze oceniam realnie i dlatego jestem optymist. Wierz, 髒e rozbudow orodka zakoczymy zgodnie z planem. W moim przekonaniu w niedalekiej przyszoci aramowski orodek stanie si dla Bieszczad i Podkarpacia tym, czym stao si przejcie graniczne z Ukrain dla Ustrzyk Dolnych.

Marek Prorok: W czasach swojej wietnoci orodek w Aramowie dysponowa wasnym lotniskiem Co z istniejc pyt dawnego lotniska? Czy jest szansa na jej ponowne wykorzystanie?

Piotr Korczak: Zapomniaem o tym powiedzie. Nasze plany rozbudowy obejmuj r籀wnie髒 lotnisko. Teren lotniska le髒y na obszarze gminy Bircza, z kt籀r podpisalimy list intencyjny w tej sprawie. Gmina wniesie ten teren jako aport do przyszego wsp籀lnego przedsiwzicia.

Marek Prorok: Dzikujc za rozmow, 髒ycz spenienia wszystkich zamierze.

Piotr Korczak: Serdecznie dzikuj.

[Nr 8/84] Piotr Korczak - rozmowa o rozbudowie AramowaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio