Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/83] Wizy na Ukrain?
Od kilku tygodni kr髒y informacja o wprowadzeniu przez Ukrain wiz dla obywateli Unii Europejskiej. W Plac籀wce Stra髒y Granicznej w Krocienku codziennie odbierane s telefony z zapytaniami o termin wprowadzenia wiz. Skd wzia si ta informacja? Kto i na jakiej podstawie rozgasza t plotk? Jeszcze w kwietniu bie髒cego roku, informacja na ten temat pojawia si w niekt籀rych polskich gazetach. Zostaa ona wysnuta na podstawie wypowiedzi, jakiej Radiu Swoboda udzieli wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy Ihor Popow. Wedug Popowa powodem ponownego wprowadzenia obowizku wizowego dla obywateli Unii Europejskiej maj by skargi ukraiskich su髒b porzdkowych wedug kt籀rych, ruch bezwizowy uatwia podobno przybywanie na terytorium Ukrainy pedofilom i maniakom seksualnym. Poza tym wprowadzenie wiz zmusi Uni Europejsk do zniesienia wiz dla Ukraic籀w. W podobnym tonie wypowiada si szef Popowa Wiktor Baoha. Zaznaczy jednak wyra驕nie, 髒e nie chodzi o zmian ukraiskiego kursu na integracj z Uni Europejsk a tylko o ochron wasnych interes籀w. Wedug niego „Ukraina powinna si zastanowi, na ile uproszczone zasady wizowe s korzystne dla interes籀w naszego pastwa i Ukraic籀w. Obecnie na polecenie prezydenta odpowiednie organy pastwowe opracowuj wasne propozycje. Jedn z nich jest powr籀t do wydawania wiz obywatelom UE. Byyby one wydawane na przejciach granicznych”. Jak nale髒y traktowa tego typu wypowiedzi? W moim przekonaniu s one elementem gry dyplomatycznej prowadzonej przez wadze Ukrainy. Powodem jej jest sztywna polityka wizowa prowadzona przez Uni Europejsk w stosunku do Ukraic籀w. Pierwszym terminem , w kt籀rym rzekomo miao to nastpi, by dzie 7 maja 2009 roku. Mamy ju髒 poow maja a obowizku wizowego dla wyje髒d髒ajcych na Ukrain jak nie byo, tak nie ma i wedug mnie nieprdko to nastpi, je髒eli w og籀le nastpi. Istotna jest niedawna wypowied驕 prezydenta Wiktora Juszczenki, kt籀ry owiadczy, 髒e likwidacja wiz dla pastw Unii Europejskiej bya dobrym krokiem. Powa髒nym problemem s dla Ukraic籀w wysokie koszty opat wizowych i zapewne z tego powodu w ostatnich dniach kwietnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie zaapelowao do Unii Europejskiej o skasowanie opat wizowych dla obywateli Ukrainy, podr籀髒ujcych do pastw strefy Schengen. Nie mam wtpliwoci, 髒e wprowadzenie wiz dla obywateli Unii przyniosoby Ukrainie wicej strat jak korzyci, zwaszcza w kontekcie zaplanowanych na 2012 rok mistrzostw Europy w pice no髒nej.

Marek Prorok

[Nr 7/83] Wizy na Ukrain?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio