Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/77] mieci mam koo nosa
Witam, poniewa髒 wadny jest Pan sowa publicznego, pisz do Pana w pewnej sprawie.
W niejakim miasteczku na kocu wiata, podobno dba si o standardy unijne zwizane z emisj i odprowadzaniem odpad籀w do takiego stanu, aby mogy one nie zagra髒a rodowisku.
Powzito bezprecedensowe decyzje, aby ten pomys zadziaa i owszem przyznaj udao si. Sedno problemu tkwi w logistycznym podejciu powoanych ku temu su髒b. Mianowicie. Je髒eli przymusio, nauczyo i wprowadzio si w nawyk u mieszkac籀w miasteczka segregacj odpad籀w do osobnych pojemnik籀w stojcych pod blokami (kolorowe p籀kule), to rozumiem, 髒e nale髒y su髒bom oczyszczania miasta bi gorce brawa i ich za to sowicie wynagradza. Szkopu w tym, i髒 pojemniki, te kolorowe p籀kule maj swoj okrelon pojemno (nawet wciskow) i system wewntrznej utylizacji odpad籀w w nich samych nie zosta jeszcze zao髒ony. Przez otwory separator籀w wypluwaj si na ulice i chodniki plastyki i makulatura, po czym wiatr i psy rozwlekaj nadmiar po wspomnianych. W takim przypadku mieszkacy widzc co nastpuje wracaj do starych nawyk籀w wciskania wszystkiego w jeden kontener- czy o to chodzio wodarzom? To nie jest pojedynczy przypadek, gdy髒 wiele razy widziaem tak utylizacyjn fars. atwo przeliczy, i髒 daty pobierania (dokadniej czstotliwo) segregowanych mieci z kolorowych p籀kul, kt籀re s tak piknie opisane na kalendarzu rozdawanym w powiecie, ni jak nie dostosowane s do konsumpcyjnego stylu 髒ycia jego mieszkac籀w. Statystyczny obywatel czy to znad Wisy czy Strwi髒a produkuje 350kg odpad籀w komunalnych rocznie, z czego objtociowa wikszo to makulatura i plastyk. T wielko mo髒na rozrachowa.
Na 4 bloki, w kt籀rych mieszka, rednio 450 mieszkac籀w przypada jedna p籀kula na makulatur i jedna na plastyk (ka髒da po okoo 4m3). 450 os籀b x 350kg/12 miesicy (raz w miesicu s opr籀髒niane p籀kule) daje niebagateln wielko okoo 13 ton. Jak wielka g籀rka makulatury i plastyku musi by uo髒ona by przynajmniej w 50% moga zrekompensowa ten tona髒. Na pewno nie uda si jej upcha w dw籀ch p籀kulach na miesic (nie wliczajc nadwy髒ek zu髒ycia witecznego). Idc za tym, czy r籀wnie髒 su髒by porzdkowe uwzgldniy okresy witeczne i dni wolne od pracy, gdzie rednio zu髒ycie i i spo髒ycie wzrasta 4-krotnie-wtpliwe. Nie da si zauwa髒y na tym kalendarzyku czstszych wizyt su髒b komunalnych we wspomnianych okresach.
To jedna strona kwestii, kt籀ra nurtuje, a przede wszystkim irytuje. Drug za s sowa, kt籀rych nie zdoam przytoczy ze wzgldu na fakt oczywisty-inwektywy z najwy髒szej p籀ki. Sowa Pan籀w, kt籀rzy wysiadaj z samochodu zabierajcego odpady, szufluj , zbieraj po chodnikach i trawnikach nadmiar dobrego posegregowanego odpadu. Odbiorcami tych s籀w powinny by osoby, raczej niewychowani zoczycy, kt籀rzy nanieli tyle makulatury i plastyk籀w to tych kolorowych p籀kul i przez przypadek nie trafili przez otw籀r.
Myl, 髒e nie o to chodzio wadz i mieszkacom, a bierna postawa su髒b porzdkowych mo髒e doprowadzi do odwrotnych skutk籀w i niepotrzebnych napi...
I ostatnie. To nie jest wyraz kontestacji i irytacji tylko pr籀ba zwr籀cenia uwagi na sposoby radzenia sobie z nadwy髒kami odpad籀w w spos籀b taki w jaki poradziy sobie spoeczestwa anglosaskie. Uwa髒am, 髒e fakt segregacji odpad籀w w gminie jest czym wyjtkowym i takim wbrew tego co widz w moim odczuciu pozostanie.

Czytelnik

[Nr 1/77] mieci mam koo nosaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio