Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Pynie Strwi髒ek, pynie
Woda, tlenek wodoru - zwizek chemiczny o wzorze H2O, wystpujcy w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekym. W stanie gazowym wod okrela si mianem pary wodnej, a w staym stanie skupienia - lodem. Sowo woda jako nazwa zwizku chemicznego mo髒e si odnosi do ka髒dego stanu skupienia.
Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Wikszo wystpujcej w przyrodzie wody jest "sona" (okoo 97,38%), tzn. zawiera du髒o rozpuszczonych soli, g籀wnie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone s gazy atmosferyczne, z kt籀rych w najwikszym st髒eniu znajduje si dwutlenek wgla.
Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zosta uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zar籀wno wody pitnej jak i przemysowej.

Strwi髒 (ukr.- Strywihor); rzeka w poudniowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Dniestru. Dugo - 94 km, powierzchnia zlewni - 955 km, z tego 193 km2 w Polsce. 饕r籀da w Polsce, w G籀rach Sanocko-Turczaskich, w okolicach Ustrzyk Dolnych. Pynie na p籀nocny wsch籀d, w okolicach Sambora wypywa na teren Kotliny Naddniestrzaskiej. Przyjmuje sw籀j najwikszy dopyw Ba髒iwk, skrca na poudniowy wsch籀d i w okolicy wsi Chopczyci uchodzi do Dniestru.
13 grudnia 1918, w okresie walk polsko-ukraiskich na linii frontu Strwi髒a 2 Puk Strzelc籀w Podhalaskich pod dow籀dztwem por. Karola Matzenauera stoczy pierwsz swoj walk z oddziaami ukraiskimi zakoczon zwycistwem.



W dziejach Ustrzyckich zarysowaa si jako element wyssanych z palca nagr籀d ekologicznych. Panie burmistrzu czy pascy koledzy, kt籀rzy przyznawali nam nagrod w ekologii widzieli kiedykolwiek nasza rzek?
W krajach trzeciego wiata zostaby Pan city wraz ze swoimi urzdnikami za brak szacunku do 髒ycia!! Je髒eli nie widzi pan walki maego dziecka, kt籀re rodzi si w naszej okolicy do 髒ycia i na starcie stawia czoa wszelkim niedogodnoci to przedstawi panu...bieg rzeki. Zaczyna si u bram Maego Kr籀la nie wiem czy kiedykolwiek Pan by tam.

Zaczynamy od 驕r籀de!

Rodz si u st籀p Laworty i Maego Kr籀la przemierzam dzikie tereny ul. Strwi髒 dalej zanieczyszczone ciekami z gospodarstw domowych. Na swojej drodze dostaj pierwszy prawy prosty od zakadu mechaniki przy ulicy Strwi髒yk. Pomimo ataku przyjmuje gard i goni dalej. Nastpnie basen-na szczcie nieczynny, byle szybciej aby nie zapa du髒o chloru, pdz i w tym momencie spotykam wikszego przeciwnika- gara髒e koo Maego Kr籀la obok pizzeri Orlik, gdzie pochaniam olej, opony, filtry itd. Przyjmuj -mo髒e przefiltruje. Mijam gospodarstwa domowe skd uchodz cieki. Goni w kierunku Ustrzyk Dolnych spotykam si z dopywem kt籀ry wzmacnia mnie zaraz.


Kontynuuj sw籀j bieg- stary Hufiec i rynek gdzie dostaj super zastrzyk zanieczyszczenia z tym super zastrzykiem dopingu gonie dalej, patrz a tam nastpy zastrzyk energii z akumulator籀w, ogumienia, oleju, itd., niedaleko siedziby miasta. Myl 髒e to koniec mk, jednak niema lekko. Mijam Park pod Dbami takie pikne miejsce, a czekaj mnie tu niesamowite niespodzianki w postaci zdechych kot籀w, work籀w ze mieciami lod籀wek i pralek. Lec dalej, zbli髒am si do dziakowc籀w i szpitala spotykam rury, strzykawki, podpaski i pstrgi kamuflujce si na tle tego caego syfu. Pod髒am dalej w stron granicy. Dorosam dziki dowiadczeniu na etapie swojego modego 髒ycia kt籀re ma zaledwie 5 km.
Wal z grubej rury myl 髒e zo mino gdy zostawiam za sob lipnych ludzi kt籀rzy nie maj pojcia co znaczy przyroda.
Na mojej drodze dostaje jeszcze wiele kopniak籀w poni髒ej pasa,, mijajc posesje poo髒one w Brzegach Dolnych i Krocienku. Tam dopiero przyjmuje dawk brudu, kt籀ry wrasta we mnie. Widz most przed granic, upita chlebnym darem i piwem ukraiskim. Jednak moja przygoda dopiero si zaczyna...uf.

Panie burmistrzu po co caa ta gospodarka zarybienia Strwi髒a pstrgiem, gdy kusownicy i wszelkiej maci brudasy czuj sie bezkarni? Czy potrafiby Pan odm籀wi przyjcia nagrody patrzc na najwa髒niejsz wizyt籀wk i wyr籀髒nik naszego miasta, miasta gdzie wszyscy s odwr籀ceni przysowiow d… do Strwi髒a.

Czytelnik

[Nr 16/76] Pynie Strwi髒ek, pynie

» [Nr 16/76] Pynie Strwi髒ek, pynie
brawa dla autora! panie burmistrzu wstyd! powodzenia 髒ycz wszystkim normalnym wdkarzom z Ustrzyk dolnych, kt籀rzy walcz o Strwi髒.
Dodano 17 Kwietnia 2012 przez ~Mieszkaniec Ustrzyk



Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio