Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Tak min rok
Stycze

Pocztek stycznia to jak zwykle fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Od pewnego czasu Orkiestra gra te髒 do mocno w Ustrzykach Dolnych. W tym roku organizowali j Daniel Szczepkowicz i Bartosz Romowicz.
Wolentariusze Orkiestry zebrali w Ustrzykach ponad 23 tysice z. W tej kwocie znalazo si 600 z. Andrzeja Jurka, kt籀ry za te pienidze kupi sobie na jeden dzie stoek starosty bieszczadzkiego. Swoj nale髒no wyegzekwowa 23 stycznia. W tym dniu spotka si z lokalnymi mediami, uczestniczy w posiedzeniu Zarzdu, zapozna si z poszczeg籀lnymi wydziaami starostwa. Odwiedzi te髒 kilka jednostek podlegych starostwu.

Tradycyjnie od nowego roku podniesione zostay opaty lokalne. Tym razem najwicej kontrowersji wzbudzia podwy髒ka cen wywozu mieci. Opata ta wzrosa a髒 o 90%. Jak si okazuje nie ma w tym winy MPGK, na wzrost ceny wpyna tzw. oplata marszakowska, kt籀ra wzrosa z 15,7 z. do 75 z.

Luty

20 lutego kana telewizyjny Kino Polska wyemitowa film „KSU legenda Bieszczad- legenda rocka”. Film autorstwa Jerzego Jernasa opowiada trzydziestoletnia historie legendarnej ustrzyckiej grupy punk- rockowej.

Marzec

Tradycj dla wielu mieszkac籀w Bieszczad籀w jest wiosenna wdr籀wka po lesie w poszukiwaniu poro髒y. To nie dla przyjemnoci ale dla dorobienia kilku zotych. Ci bardziej wiadomi zbieracze wiedz czym to grozi. Maria R. znaa las bo miejscowo gdzie mieszka Telenica Oszwarowa otoczona jest lasem, ponadto w lesie wielokrotnie pracowaa. Odczya si od m髒a i syna i wesza wprost na po髒ywiajcego si nied驕wiedzia. Zaatakowana odniosa wiele ran szyi, klatki piersiowej i ud. M髒owi i synowi udao si odgoni nied驕wiedzia. Poraniona kobiet sprowadzono do Dasz籀wki skd trafia do szpitala , gdzie lekarze ponad godzin opatrywali poszkodowan.

Po kilkuletniej posusze w Ustrzykach obok ulicy ukasiewicza buduje si blok mieszkalny dla 32 lokator籀w. Blok powstaje w ramach tzw. TBS-籀w.

Kwiecie

Ewangeliczna Wsp籀lnota Zielonowiatkowc籀w z Czarnej rozprowadzia wr籀d mieszkac籀w gminy 2 tony proszku do prania i tyle samo nasion warzyw. Warto doda, 髒e pod koniec roku Zielonowiatkowcy z Czarnej rozdawali potrzebujcym odzie髒.

Renata Kozdba, hodowca owiec z Lutowisk otrzymaa w Warszawie tytu Rolnika Farmera Roku 2007. Nagrod wrczy jej minister rolnictwa Marek Sawicki. W tej chwili Renata Kozdba hoduje na 76 hektarach ponad 250 owiec.

Nowym szefem bieszczadzkiej lewicy na czteroletnia kadencj, po doktorze Krzysztofie Wnuku zosta Wiesaw Stebnicki.

Maj

W takcie 3- majowego Pikniku na ustrzyckim rynku zorganizowanego przez Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji debiutowaa nowa waluta bieszczadzkie Biesy. Waluta ta ma ogromne powodzenie u kolekcjoner籀w z caej Polski, ale mo髒na ni tez paci w wielu miejscowych restauracja, lokalach gastronomicznych i sklepach. Od sierpnia pojawia si nowe monety zwane Czadami.

Czerwiec

W czerwcu odbyy si na terenie okrgu wyborczego kroniesko- przemyskiego wybory uzupeniajce do Senatu. W powiecie bieszczadzkim najwicej gos籀w otrzyma kandydat PiS Stanisaw Zajc, drugi by Maciej Lewicki z PO, trzeci Marek Jurek, czwarty Wacaw Posadzki z SLD, piaty Andrzej Lepper z Samoobrony.

Ze stanowiska dyrektora ustrzyckiego szpitala zrezygnowa Maciej Flemming. Nie odnowi umowy, kt籀ra z kocem czerwca tracia swoj wa髒no. Jego obowizki na czas powoania nowego szefa szpitala przej zastpca Flemminga doktor Marek Kska.

Lipiec

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienio swoj siedzib, przenoszc si z ulicy Kolejowej do budynku Nadlenictwa przy ulicy Korczaka. Ta lokalizacja ma uatwi rolnikom kompletowanie r籀髒nego rodzaju dokumentacji niezbdnej przy skadaniu wniosk籀w. Std bowiem bli髒ej do wszystkich ustrzyckich urzd籀w.

Sierpie

Jak zwykle pogoda pokrzy髒owaa szyki organizatorom Bieszczadzkiego Jarmarku Turystycznego. Jak zwykle te髒 przy znakomitej pogodzie odby si tradycyjny sierpniowy koncert zespou KSU. Tym razem promowano pyt z akustycznymi wersjami najwikszych przeboj籀w tego zespou. Gomi imprezy byli Magorzata Ostrowska i Andrzej Grabowski.

Wrzesie

Z kocem sierpnia do ustrzyckiego hotelu Laworta trafiy dzieci z ogarnitej wojn Gruzji. Dzieci te 1 wrzenia odwiedzia 髒ona Prezydenta RP Maria Kaczyska. Bya to ju髒 druga wizyta Pani Prezydentowej w naszym miecie. Poprzednio odwiedzia Ustrzyki po tragedii jaka dotkna Czeczenk przekraczajc nielegalnie Polska granic w Woosatem. Czeczenka stracia w g籀rach swoje trzy c籀rki.

20 wrzenia w籀jt gminy Czarna Marcin Rogacki zmieni stan cywilny. Jego wybranka zostaa mieszkanka podbrzozowskich Izdebek Joanna Gadysz.

Ustrzycki szpital od 1 wrzenia ma nowego dyrektora. Zosta nim byy wojskowy Marceli Kuca. Zadanie jakiego si podj nie jest atwe bowiem szpital co miesic powiksza sw籀j dug, kt籀ry przekroczy ju髒 kwot 8 milion籀w z.

Pa驕dziernik

Starostwo Bieszczadzkie ma now Pani sekretarz. Najdu髒ej urzdujca na tych stanowiskach w Bieszczadach Janina Piekarska przesza na emerytur. Jej miejsce zaja Barbara Pasionek.

Powiat Bieszczadzki znalaz si na pierwszym miejscu w kraju pod wzgldem wysokoci inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Wynosz one w powiecie ponad 300 z na ka髒dego obywatela. Konkurs organizowany jest przez magazyn samorzdowy „Wsp籀lnota”.

Dziki staraniom starosty Krzysztofa Gsiora udao si odzyska 900 tys. z, subwencji owiatowej jaka powiat straci wiosn. Pienidze przepady bo bdnie wyliczono dopaty do szkoy specjalnej.

Listopad

7 listopada w wieku 76 lat zmar jeden z najbardziej znanych, zasu髒onych i lubianych ustrzyckich nauczycieli Kazimierz Sojka. Dziki jego pracy Ustrzyki dochoway si kilku znakomitych biatlonist籀w, kilka znakomitych siatkarek. Sojka by te髒 inicjatorem budowy pierwszych wycig籀w narciarskich na Gromadzyniu i Sali gimnastycznej przy LO.

Miasto Ustrzyki stao si wacicielem byego orodka wypoczynkowego „Tr籀jca” nale髒cego do Urzdu Rady Ministr籀w. Orodek obejmuje obszar 4 hektar籀w na kt籀rym znajduj si stylizowane drewniane domy, stawy, ujcie wody.

Grudzie

Od pierwszego grudnia zmieniy si zasady odprawy celnej na granicy polsko- ukraiskiej. G籀wna zmiana dotyczy ograniczenia iloci wwo髒onych do Polski papieros籀w. Do tej pory mo髒na byo przewie驕 jeden karton papieros籀w , teraz dwie paczki.

Zakoczono przebudow poudniowej pierzei ustrzyckiego rynku. Ostatnim etapem przebudowy byo wybudowanie uliczki r籀wnolegej do ulicy Korczaka pomidzy dwoma cigami rynkowych kamieniczek oraz budowa cigu pieszego od parku do zielonego rynku.

Zakoczono remont drogi Czarna –Polana w miejscu du髒ego usuwiska. Roboty trway od wiosny tego roku. Zakoczenie tych rob籀t otwiera ta drog ponownie dla mieszkac籀w Polany, ale co najwa髒niejsze dla turyst籀w zmierzajcych nad zalew soliski.

[Nr 16/76] Tak min rokImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio