Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Kalendarium "Poonin"
W II Rzeczpospolitej

19 grudnia 1923 roku
W Warszawie powoano na premiera rzdu Wadysawa Grabskiego powierzajc mu r籀wnoczenie tek ministra skarbu. Reformy skarbowe premiera Grabskiego miay fundamentalne znaczenie dla II Rzeczpospolitej.

22 grudnia 1922 roku
Stanisaw Wojciechowski zo髒y przysig przed Zgromadzeniem Narodowym i obj urzd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zastpujc na nim zamordowanego kilka dnia wczeniej Gabriela Narutowicza.

26 grudnia 1918 roku
Do poznaskiego hotelu „Bazar” przyby wiatowej sawy pianista i wielki ordownik niepodlegoci Polski Ignacy Jan Paderewski. Jego przybycie stao si dla Wielkopolan przysowiow iskr, kt籀ra wzniecia powstanie narodowe.

27 grudnia 1918 roku
Wybucho Powstanie Wielkopolskie, kt籀rego celem byo przyczenie tej krainy do nowopowstajcego pastwa Polskiego. Jako jedyne z wielkich powsta narodowych zakoczyo si sukcesem.

30 grudnia 1922 roku
W Warszawie odby si proces zab籀jcy prezydenta Gabriela Narutowicza. Po jednodniowym procesie zab籀jca prezydenta Eligiusz Niewiadomski, zosta skazany na kar mierci. Wyrok wykonano w dniu 31 stycznia 1923 roku na stokach cytadeli warszawskiej.

4 stycznia 1919 roku
W Warszawie doszo do pr籀by zamachu stanu znanej pod nazw „Zamachu Januszajtisa”. Nazwa pochodzi od nazwiska przyw籀dcy puczu Mariana Januszajtisa-驍egoty. Pomys zorganizowania przewrotu narodzi si w rodowiskach konserwatywnych i wojskowych. U jego 驕r籀de le髒ao niezadowolenie z dziaa naczelnika pastwa J籀zefa Pisudskiego i powoanego przez niego rzdu Jdrzeja Moraczewskiego. Spiskowcy przystpili do dziaa o godzinie 23 aresztujc premiera Moraczewskiego i kilku jego ministr籀w. Oddziay wojskowe wierne rzdowi szybko udaremniy pr籀b zamachu. Co ciekawe w stosunku do puczyst籀w nie zastosowano 髒adnych kar.

W „Ludowej” Rzeczpospolitej

17 grudnia 1970 roku
Wczesnym rankiem na peronie stacji PKP Gdynia – Stocznia doszo do masakry stoczniowc籀w. O godz. 5.50. rozleg si pot髒ny huk. To ppk omot wyda rozkaz oddania strzau z armaty czogowej w powietrze, by w ten spos籀b odstraszy stoczniowc籀w od zbli髒ania si do zapory. Przera髒ony wystrzaem tum cofn si o jakie 20metr籀w, lecz po chwili ponownie ruszy naprz籀d. Nie powstrzyma go nawet widok wystrzeliwanych w powietrze pocisk籀w wietlnych. Gdy naciskani od tyu ludzie zbli髒yli si jeszcze bardziej, strzay zostay skierowane nie w powietrze, a w bruk. Odbite od kocich b籀w pociski trafiy w tum. Zgino 10 os籀b, a 23 osoby zostay ranne – w tym 5 ci髒ko.

22 grudnia 1989 roku
Zwolniono z wizienia redaktora PAP i wsp籀pracownika Radia Wolna Europa J籀zefa Szaniawskiego. Jest on uwa髒any za ostatniego wi驕nia politycznego PRL.

22 grudnia 1964 roku
W centrum Warszawy dokonano najsynniejszego w czasach Polski Ludowej napadu na bank. Wieczorem o godzinie 18.35 napadnito na konwojent籀w bankowych pod budynkiem III Oddziau Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej zwanym „Bankiem pod Orami”. Jeden z konwojent籀w Stanisaw Skoczek zosta z zimna krwi zastrzelony a upem bandyt籀w pada ogromna, na owe czasy, kwota 1 336 500 zotych. Sprawc籀w napadu nigdy nie wykryto.

23 grudnia 1977 roku
Zakoczono budow Centralnej Magistrali Kolejowej. Powstawaa ona w latach 1971-1977 jako linia wywozu wgla ze lska i Zagbia do port籀w Tr籀jmiasta, zwana bya niekiedy lini „lsk – Porty”. Kiedy w 1995 r. w ramach obchod籀w 150-lecia PKP przyjecha przez Krak籀w do Warszawy superszybki pocig francuski TGV, prowadzcy go maszynici nie mogli si podobno nadziwi, gdy dowiedzieli si, 髒e linia kolejowa o parametrach pozwalajcych je髒d髒cym po niej pocigom osiga prdko nawet do 250km/h powstaa w naszym kraju wczeniej, ni髒 we Francji.

23 grudnia 1988 roku
Sejm PRL przyj z inicjatywy rzdu premiera Mieczysawa Rakowskiego Ustaw o dziaalnoci gospodarczej. O niesamowitoci tej ustawy m籀wi ju髒 jej pierwszy artyku kt籀ry stwierdza 髒e::„Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej jest wolne i dozwolone ka髒demu na r籀wnych prawach”. Prawne wymogi legalnego podjcia takiej dziaalnoci przez osob fizyczn byy maksymalnie uproszczone i tak naprawd wystarczyo zgoszenie zamiaru prowadzenia dziaalnoci gospodarczej we waciwym terytorialne urzdzie gminy. Ustawa zezwalaa na nieograniczone zatrudnianie pracownik籀w bez porednictwa urzd籀w. Zapisy ustawy rzdu Rakowskiego miay bezprecedensowy charakter w historii kraj籀w bloku radzieckiego.

31 grudnia 1982 roku
W Polsce zawieszono stan wojenny wprowadzony z dniem 13 grudnia 1981 roku. Likwidacja stanu wojennego nastpia w lipcu nastpnego roku.

3 stycznia 1946 roku
Krajowa Rada Narodowa przyja Ustaw o nacjonalizacji kluczowych gazi gospodarki. W myl zapis籀w ustawy wszelkie zakady przemysowe, komunikacyjne i banki zatrudniajce powy髒ej 50 pracownik籀w w czasie jednej zmiany staway si wasnoci og籀lnonarodow. Warto przypomnie, 髒e w owym czasie za nacjonalizacj przemysu opowiadali si nie tylko komunici z PPR ale tak髒e PPS i PSL. Objcie w Polsce wadzy przez komunist籀w nie miao w tej sprawie istotnego znaczenia.

W III Rzeczpospolitej

21 grudnia 1995 roku
Urzdujcy premier rzdu Rzeczpospolitej Polskiej J籀zef Oleksy zosta oskar髒ony o szpiegostwo na rzecz wywiadu rosyjskiego, kt籀rego mia dokona pod pseudonimem „Olin”. Oskar髒enie pado z trybuny sejmowej z ust ministra Spraw Wewntrznych Andrzeja Milczanowskiego, kt籀ry reprezentowa w rzdzie prezydenta Lecha Was. Oskar髒enie pado na dwa dni przed planowanym odejciem Wasy po przegranych wyborach prezydenckich i bywa czasami kojarzone z jego osob. P籀驕niejsze drobiazgowe ledztwo oczycio Oleksego z przedstawionych zarzut籀w.

21 grudnia 2007 roku
Kraj nasz przystpi do „Strefy Schengen” stajc si od tej chwili prawdziwym czonkiem rodziny europejskiej.

22 grudnia 19990 roku
Lech Wasa zosta zaprzysi髒ony na urzd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jako pierwszy prezydent w historii uzyska sw籀j Mandat w wyborach powszechnych.

23 grudnia 1995 roku
Aleksander Kwaniewski obj urzd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

23 grudnia 2000 roku
Aleksander Kwaniewski po raz drugi zo髒y przysig obejmujc urzd Prezydenta RP na drug kadencj. Po raz pierwszy, i w dotychczasowej historii jedyny, stao si to w wyniku jednej tury wyborczej.

23 grudnia 2005 roku
Przysig prezydenck zo髒y Lech Aleksander Kaczyski.

29 grudnia 1989 roku
Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej doskonal zmiany obowizujcej ustawy zasadniczej w wyniku kt籀rej z konstytucji znikna nazwa PRL a pojawia si nazwa Rzeczpospolita Polska.

1 stycznia 1995 roku
W Polsce przeprowadzono denominacj zotego. Pojawia si nowa zot籀wka warta 10.000 dotychczasowych zotych.

3 stycznia 1993 roku
Odby si pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

13 stycznia 2008 roku
W pobli髒u lotniska w Mirosawcu rozbi si wojskowy samolot transportowy typu CASA. W wyniku katastrofy zgino 20 oficer籀w lotnictwa.

14 stycznia 1993 roku
Zaton polski prom „Jan Heweliusz”. Do katastrofy doszo o godzinie 4 rano kiedy prom po miniciu p籀nocno-zachodniego cyplu wyspy Rugia zosta uderzony przez huragan wiejcy z si 160km/h. Warto ta przekracza wielkoci przewidziane w 12 stopniowej skali Beauforta. Z por籀d 64 uczestnik籀w feralnego rejsu udao si uratowa tyko 9 os籀b. Ciaa szeciorga z nich morze pochono na zawsze.

15 stycznia 1990 roku
Rozpocza nadawanie pierwsza polska komercyjna rozgonia radiowa RMF FM.

[Nr 16/76] Kalendarium "Poonin"Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio