Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 14/74] Aktualnoci leskie
W dniu 28.10.2008 r., codzienna gazeta o zasigu og籀lnopolskim „Rzeczpospolita”, podaa wyniki krajowego rankingu szpitali. W setce najlepszych szpitali w kraju znalazo si tylko 3 szpitale z Podkarpacia, a mianowicie: Szpital Powiatowy w Mielcu – na 43 miejscu, Szpital Wojew籀dzki w Tarnobrzegu – na 52 miejscu, Szpital Wojew籀dzki nr 2 w Rzeszowie – na 57 miejscu.
Ponadto Podano rankingi szpitali w poszczeg籀lnych wojew籀dztwach. Tu wzito pod uwag 10 najlepszych szpitali. Na Podkarpaciu klasyfikacja ich przedstawia si nastpujco:


Jak z zestawienia wynika, leski szpital uplasowa si na wysokim, si籀dmym miejscu. Dobrze to wiadczy o pracy kierownictwa SP ZOZ-u, kierownictwa powiatu a tak髒e zaogi szpitala. Dziki staraniom dyrekcji SP ZOZ-u, popartym przez Starostwo, uzyskano z Funduszu „Norweskiego” okoo 150 ty . Euro, kt籀re przeznaczono na zakup sprztu nowego i na wymian, potrzebnego m. in. do diagnozowania chor籀b ukadu kr髒enia. Nale髒y podkreli, 髒e MiG Lesko przekazao r籀wnie髒 50 ty z na ten cel. Obecnie trwaj procedury przetargowe zwizane z zakupem. Pod koniec roku bdzie wiadomo jaki sprzt zakupiono, o czym powiadomimy spoeczestwo.

* * *

Dobiega koca modernizacja drogi czcej Lesko z gminami Zag籀rz i Komacza. W ramach wsp籀pracy Powiatu Leskiego i Sanockiego zmodernizowano okoo 6 km drogi przez „Gruszk” z Huzel do Tarnawy G籀rnej. Droga ta przebiegajca przez przepikny widokowo masyw „Gruszki” skr籀ci i usprawni dojazd ludnoci z gmin Zag籀rz i Komacza do Leska.

* * *

Trwa budowa gazocigu z Glinnego do Zakad籀w Karnych w Uhercach Mineralnych. Gazocig przeprowadzono pod torami kolejowymi rejonie tunelu a koc籀wka jego znajduje si ju髒 w Uhercach Mineralnych.

* * *

Na Zasaniu, w przyszej dzielnicy Leska – czki, gmina wybudowaa ok. 1 km nowej drogi, kt籀ra uatwia dojazd do istniejcych i bdcych w budowie budynk籀w. Szczeg籀lnie uatwia ona dojazd turystom do hotelu „Gawra” i gospodarstw agroturystycznych.


Jan Lewicki

[Nr 14/74] Aktualnoci leskieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio