Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/70] Wiadomoci z granicy
Powracamy do prezentowania informacji o wydarzeniach na polsko-ukraiskim przejciu granicznym Krocienko - Smolnica. Dzisiejsze informacje zostay opracowane na podstawie relacji pana Jerzego Kosztoowicza - Kierownika Oddziau Celnego oraz kapitana Sylwestra Bronharda funkcjonariusza Plac籀wki Stra髒y Granicznej.

Nowe terminale otwarte, ale zamknite

Dwa nowe terminale na przejciu granicznym w Krocienku przeznaczone do odpraw pasa髒er籀w autobus籀w i pocig籀w zostay formalnie otwarte kilka tygodni temu ale po uroczystym otwarciu nie rozpoczy normalnego funkcjonowania. Docieray do naszej redakcji liczne skargi od pasa髒er籀w korzystajcych z pocigu relacji Sanok - Chyr籀w, 髒e terminal nie funkcjonuje a pasa髒erowie s godzinami przetrzymywani na peronie, co w chodne i sotne dni jest wyjtkowo uci髒liwe. Na dzie dzisiejszy sprawa jest nieaktualna, bo w dniu 19 wrzenia 2008 roku dokonano pierwszej odprawy w nowym terminalu. Niestety nowy terminal nie posiada poczekalni dla podr籀髒nych, ale sala odpraw pozwala na schronienie si przed chodem. Brak oddzielnej poczekalni wynika z rachunku ekonomicznego. Terminal odpraw kolejowych zosta wybudowany na wskim skrawku gruntu pomidzy lini kolejow a pasem drogowym spowodowane to zostao niepewn przyszoci przejcia kolejowego. Poczenie wahadowe pomidzy Sanokiem a Chyrowem su髒y, prawie wycznie, tylko jednemu celowi i nie jest to bynajmniej cel turystyczny. Tego typu poczenia zostay w innych czciach naszego kraju zlikwidowane i taki sam los mo髒e kiedy spotka i to poczenie. Dlatego terminal zosta zaplanowany w taki spos籀b aby w przyszoci m籀g obsugiwa odprawy samochod籀w na dodatkowym pasie drogowym. Niestety s r籀wnie髒 smutne wieci z nowego terminalu odpraw kolejowych. Istniejce w nim toalety s permanentnie dewastowane przez pasa髒er籀w pocigu. Powodem tych dewastacji jest zapewne ch ukrycia przemycanych towar籀w, ale jak zapewni mnie przedstawiciel Stra髒y Granicznej osoby dewastujce bd wyapywane i bezwzgldnie karane. Zgoa inna sytuacja panuje w terminalu odpraw autobusowych. Znajduj si w nim pomieszczenia dla funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej, izba zatrzyma oraz sala odpraw pasa髒er籀w autobus籀w. Cz pomieszcze zostaa ju髒 udostpniona funkcjonariuszom Stra髒y Granicznej, izba zatrzyma, nie gorsza od podrzdnego hotelu, jest r籀wnie髒 gotowa na przyjcie pensjonariuszy gorzej jest tylko z sal odpraw pasa髒er籀w. Technologia odpraw w terminalu autobusowym ma swoje konkretne wymagania i pod tym wzgldem sala odpraw ma istotne braki. Brak jest przede wszystkim barierek uniemo髒liwiajcych powstawanie tumu i zapewniajcych su髒bom granicznym panowanie nad podr籀髒nymi. Tylko okrelone szykany mog zapewni pene bezpieczestwo podr籀髒nych. Odprawiane autobusy to g籀wnie autobusy wycieczkowe i nie ma co ukrywa, 髒e nader czsto ich pasa髒erowie s w stanie wskazujcym na spo髒ycie alkoholu, co rodzi okrelone problemy. Su髒by Wojewody Podkarpackiego zapewniy, ze do koca wrzenia wszystkie braki zostan uzupenione, co pozwoli na pene uruchomienie terminalu odpraw autobusowych.

Rekordowy przemyt papieros籀w

Pewn specyfik przejcia drogowego w Krocienku jest sznur pustych samochod籀w dostawczych odprawianych przez polskie su髒by w obu kierunkach. Celnik odprawiajcy przez ca zmian puste busy mo髒e atwo popa w otpienie i jest to rzecz normaln. Dlatego udaremnienie przemytu do jakiego doszo w nocy z 9 na 10 wrzenia bie髒cego roku zasuguje na szczeg籀lne uznanie. Mercedes chodnia na ukraiskich numerach rejestracyjnych, kt籀ry podjecha do odprawy celnej nie wzbudza specjalnych podejrze, zosta poddany rutynowej kontroli zwaszcza z uwagi na izotermiczne ciany bdce czsto kryj籀wk dla przemycanych towar籀w. Ogldziny cian zar籀wno z zewntrz, jak i wewntrz pojazdu nie wskazyway na najmniejsze lady przer籀bek. Odprawiajcy pojazd celnik postanowi jednak skierowa mercedesa do szczeg籀owej kontroli na tak zwana „jam”. Wyczucie, dowiadczenie czy odrobina szczcia? Zapewne wszystkiego po trochu, statystyka m籀wi, 髒e 90% przypadk籀w przemytu wykrywana jest na tak zwane ucho i oko funkcjonariusza. Drugi celnik dokonujcy szczeg籀owego sprawdzenia zastosowa najnowsze dostpne urzdzenia do bezinwazyjnej kontroli pojazd籀w, ale r籀wnie髒 wskazania sprztu, w tym endoskopu, nie odbiegay od normy. Tak髒e kontrola dachu pojazdu nie wskazywaa na dokonanie przer籀bek. I oto stan przed dylematem, dokona demonta髒u czci nadwozia, czy te髒 nie? Narazi si na gro驕b odpowiedzialnoci za uszkodzenia samochodu, czy te髒 bez specjalnego ryzyka puci go? Ryzykowna decyzja o odpiowaniu listew maskujcych czenie dachu pojazdu z jego cian okazaa si szczliwa. Oczom celnika ukazay si wykonane w cianach skrytki, zapenione od strony dachu pakietami papieros籀w marki „Classic”, sam dach nie zawiera 髒adnych skrytek. cznie udaremniono pr籀b przemytu 12936 paczek papieros籀w wspomnianej marki, jaka to ilo papieros籀w obrazuje zamieszczone obok zdjcie. C籀髒 mo髒na jeszcze powiedzie o tej pr籀bie przemytu? Bya doskonale zorganizowana, wietnie przygotowana i tylko profesjonalizmowi oraz odwadze celnik籀w zawdziczamy jej udaremnienie. Pozostaje mie nadziej, 髒e kierownictwo Su髒by Celnej w spos籀b godny doceni tych ludzi.

Braterski duet przemytniczy

Wydarzenie jakie miao miejsce na przejciu drogowym w Krocienku w dniu 18 wrzenia 2008 roku byo naprawd wyjtkowe. W tym samym czasie na dw籀ch r籀髒nych pasach do kontroli celnej podjechali dwaj bracia, mieszkacy zachodnich rubie髒y naszego kraju. Jeden z nich prowadzi samoch籀d dostawczy a drugi osobowy i jak wykazaa szczeg籀owa kontrola obaj przemycali papierosy marki „LM” w podogach pojazd籀w. W pododze pojazdu dostawczego znaleziono 300 karton籀w papieros籀w(szczeg籀y na zdjciu) a w poje驕dzie osobowym 100 karton籀w. Obaj bracia wybrali si zapewne przez Krocienko z uwagi na wielko przejcia i przekonanie, 髒e na niewielkim przejciu, dowiadczenie celnik籀w bdzie r籀wnie髒 niewielkie. Zostali niemile zaskoczeni a ich zdziwienie signo zenitu, gdy obaj spotkali si przy okienku karno – skarbowym podczas zdawania dowod籀w rejestracyjnych swoich pojazd籀w. Jak wida na zdjciu pojazdy oczekuj na parkingu na decyzj Sdu Grodzkiego o ich konfiskacie.

Narkotykowe drobiazgi

W jednym z kontrolowanych pojazd籀w funkcjonariusze Stra髒y Granicznej we wsp籀dziaaniu z funkcjonariuszami Su髒by Celnej wykryli specjalistyczny przyrzd do rozkruszania haszyszu oraz fifki do jego palenia. Poniewa髒 kierujcy pojazdem mieszkaniec Sanoka uparcie twierdzi, 髒e nie wie do czego posiadane przedmioty su髒, poddano je badaniu na obecno narkotyk籀w przy pomocy urzdzenia Sabre 4000, wykrywajcego nawet ladowe iloci tych substancji. Na 100 pr籀bek a髒 83 okazay si amfetamin. „Niewiadomy” sanoczanin poinformowa funkcjonariuszy, 髒e posiadane przyrzdy znajdoway si w samochodzie w chwili gdy wszed w jego posiadanie w drodze zakupu. Mo髒na byo sprawdzi jego prawdom籀wno poprzez por籀wnanie pr籀bek DNA, jednak po konsultacji z prokuratorem odstpiono od tego. Wysokie koszty bada DNA (3 tys. PLN) oraz znikomo popenionego przestpstwa zadecydoway o odstpieniu od dalszych czynnoci.


Marek Prorok

[Nr 10/70] Wiadomoci z granicyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio