Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/54] Moim zdaniem
Kilkanacie dni temu podobnie jak wiele innych os籀b otrzymaem od Pani wojewody Ewy Draus list nastpujcej treci: „Uprzejmie informuj, 髒e z dniem 15 marca 2007 roku wesza w 髒ycie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organ籀w bezpieczestwa z lat 1944- 1990 oraz o treci tych dokument籀w wraz ze zmianami dokonanymi ustaw z dnia 14 lutego 2007 o zmianie ustawy o Instytucie Pamici Narodowej- Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...Ustawa ta nakada na wojewod籀w obowizek powiadomienia wymienionych w art.4 tej ustawy os籀b urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. penicych okrelone funkcje publiczne – o ci髒cym na tych osobach obowizku przedo髒enia wojewodzie „owiadczenia lustracyjnego”, dotyczcego pracy lub su髒by w organach bezpieczestwa pastwa lub wsp籀pracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990- w terminie 1 miesica od dnia wejcia w 髒ycie ustawy.... Wz籀r owiadczenia zosta opublikowany w Dzienniku Ustaw, znajduje si r籀wnie髒 na stronie internetowej Podkarpackiego Urzdu Wojew籀dzkiego...Owiadczenie lustracyjne nale髒y przesa drog pocztow...Niezo髒enie owiadczenia lustracyjnego przez osob zobowizan do jego zo髒enia w terminie podanym wy髒ej spowoduje skutek w postaci pozbawienia funkcji publicznej z mocy samego prawa, z dniem w kt籀rym upyn termin do zo髒enia owiadczenia lustracyjnego.”
Tak wic podobnie jak setki tysicy mieszkac籀w Polski zostaem postawiony pod prgierzem, choby dlatego, 髒e jak pisze si w tym licie mam si lustrowa przed Komisj cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sama nazwa tej Komisji budzi groz, a tu wychodzi na to , 髒e przedstawicielka wadzy Pani wojewoda przesyajc mi taki list podejrzewa , 髒e takie zbrodnie mogem popeni. Lustracja w Polskim wydaniu to szczyt arogancji, chamstwa i upokarzania ludzi. Takiego przypadku wiat nie zna od czas籀w Hitlera i Stalina. To m籀wic najkr籀cej pozbawienie mnie praw obywatelskich. Nie Kaczyski wybra mnie na funkcj radnego, zrobili to wyborcy. Jak si okazuje to si nie liczy to Kaczyski z czered ogarnitych nienawici do dawnej Polski pretorian籀w, ma decydowa kto mo髒e by redaktorem, nauczycielem, wykadowc, radnym, posem. Wszyscy kt籀rzy poszli nie tak dawno do urn wyborczych, mogli sobie tego spaceru odpuci. Najlepiej byo by zda si na PiS, kt籀ry w jedyny i suszny spos籀b ustaliby kto ma zosta radnym. Na dodatek jeli ju髒 chciabym udowadnia, 髒e nie jestem wielbdem, musz to zrobi na wasny koszt. A co z tymi , kt籀rzy przez ten miesic s za granic, ci髒ko choruj, czy przez dziesi lat bd pozbawieni praw w „wolnym i demokratycznym kraju”. Wiemy wszyscy , 髒e PiS wydaje ostatnie drgnienia. Pokazuj to nawet przychylne dla PiS sonda髒e. Poparcie w nich spado ju髒 poni髒ej 20 procent. Wiedz te髒 o tym bracia bli驕niacy, wic gryz kogo si tylko da. Dzi ka髒dy kto by u wadzy w poprzedniej kadencji ma na karku prokuratora, lub su髒by mundurowe. Z centrali pyn rozkazy na kogo musi si co znale驕 za wszelk cen. Ju髒 przed rozpraw sdow „minister sprawiedliwoci” wydaje wyroki. Ten horror potrwa jeszcze dwa lata. O wczeniejszych wyborach nie ma mowy, bo kto z prawicowych nawiedzec籀w chciaby si pozbawi mandatu ju髒 teraz . Piknie to uj blondynek z zamanym nosem z LPR Wierzejski – wszystkie zmiany musimy przeprowadzi jak najszybciej, niczym do wadzy dojdzie lewica. Musimy to te髒 zrobi tak by oni nie mogli tego zmieni. Pogratulowa szczeroci.
Ustawa lustracyjna bdzie badana przez Trybuna Konstytucyjny, kt籀ry obecna wadza straszy ju髒 od pewnego czasu. Jednak prdzej czy p籀驕niej ci kt籀rzy w imi zasad nie zo髒 owiadczenia i zostan pozbawieni pracy, funkcji publicznych zaskar髒 to do Trybunau Europejskiego w Strasburgu.. Wyrok jaki tam zapadnie jest ju髒 dzisiaj znany, bo politycy europejscy wielokrotnie m籀wili, 髒e lustracja w polskim wydaniu jest sprzeczna z pakietem praw obywatelskich. Rodzi si wic pytanie , kto bdzie ponosi koszty odszkodowa jakie zapewne zapadn. Jak to kto , nastpcy PiS w rzdzie , mo髒e PO , mo髒e lewica. PO te髒 byo za t ustaw wic jako to przeknie, ale gdyby miaa to robi lewica , to zakrawao by na makabryczny pomiertny 髒art PiS-u.
Pisz to wszystko nie po to by si usprawiedliwia z tego , 髒e boj si lustracji. Nigdy nie wsp籀pracowaem z SB. Byem jednak do tego namawiany. Dopiero sprawa Pani Gilowskiej uwiadomia mi , 髒e to i髒 na wsp籀prac si nie zgodziem nie ma tu 髒adnego znaczenia. Spece z SB mogli wszystko spreparowa jeli im tylko na tym zale髒ao. Ja zo髒 zgodne z prawd owiadczenie , 髒e nie wsp籀pracowaem, ale rozumie dylematy innych. Jeden z ustrzyckich dziaaczy Solidarnoci , gorcy zwolennik takiej lustracji na moje pytanie czy jest pewny, 髒e kto go nie wrobi mimo woli przypomnia sobie, 髒e raz po kolejnym przesuchaniu podpisa protok籀 przesuchania in blanko. Przesuchujcy go powiedzia, 髒e chyba mu wierzy, 髒e nie napisze tam nic poza tym o czym rozmawiali. I nagle ten wielbiciel ustawy lustracyjnej zrozumia, 髒e ten nieopatrzny podpis mo髒e by wyrokiem na niego i nagle w jego oczach pojawi si strach. Drugi przypadek. Rozmawiam z czowiekiem , kt籀ry by w tamtym czasie etatowym pracownikiem PZPR. Nikt nigdy nie namawia go do wsp籀pracy , nigdy te髒 nic nie podpisywa. Ale jak m籀wi nie byo miesica by nie odwiedzi go jaki czowiek z SB. Wpadali jak to m籀wili na kole髒eska rozmow. W jej trakcie pytali i poruszali wiele spraw. Nie mo髒na ich byo po prostu wyrzuci, byli przecie髒 urzdnikami legalnego bd驕 co bd驕 pastwa. Dzi czowiek ten m籀wi, 髒e w owiadczeniu na wszelki wypadek napisze , 髒e wsp籀pracowa. I zn籀w bd karani bd nie tylko ci co przyznaj si do wsp籀pracy, karani bd te髒 co w owiadczeniu skami. Czyli zataj fakt wsp籀pracy , albo przyznaj si do wsp籀pracy mimo, 髒e nie bdzie na to dowod籀w w IPN. Przykadem mo髒e by prof. Miodek, kt籀ry oskar髒ony przez nowy tym SB-eka , czyli przez redaktora –tropiciela z Polskiego Radia, przyzna si do jakich tam rozm籀w z SB, ale dowod籀w na to nie znaleziono. Te髒 bdzie wedug ustawy ukarany.
Jak ju髒 napisaem ja na sumieniu nic nie mam i owiadczenie zo髒. Dugo si jednak nad tym zastanawiaem. Gdybym tego nie zrobi straci bym mandat radnego. Mam ogromny szacunek do ludzi , kt籀rzy na mnie gosowali i wiem 髒e postpi bym wtedy niegodnie w stosunku do nich.
Mam jednak wiadomo, 髒e w tak maych rodowiskach jak Ustrzyki to ludzie najlepiej wiedz kto kim jest i by. Jeli nawet kogo zmuszono do wsp籀pracy z dawnymi su髒bami, to niekoniecznie musi to by zy czowiek. Wierz, 髒e nawet posiadajc wiedz o tym , 髒e kto wsp籀pracowa, a znajc czowieka z jak najlepszej strony wielu by na niego oddao gos.
Moim ssiadem przez wiele lat by pracownik SB. Czsto gdy wypi zaszczyca mnie rozmow. Prowadzi moja teczk i w przypywie szczeroci informowa mnie kto na mnie donosi. Nie bye jakim wielkim opozycjonist, szefowaem zakadowej Solidarnoci, byem czonkiem ustrzyckiego MKZ-u, to wystarczyo by mie wasn teczk. Widuj teraz ludzi, kt籀rzy co tam na mnie donosili i co mam im nie podawa rki. Stroi si w szaty kombatanta i odwraca na ich widok gow. Przecie髒 dzisiaj te髒 mam wielu wrog籀w, kt籀rzy te髒 potrafili na mnie i gazet kt籀r wydaje donosi. Tak ju髒 w 髒yciu bywa, 髒e jedni ci lubi, drudzy mniej a inni nie cierpi.
Ustawa lustracyjna powinna obejmowa urzdnik籀w najwy髒szego szczebla. Oni powinni si rozlicza ze swojej przeszoci. Oni zawsze jednak jako z oskar髒e wybrn. Kaczyski stwierdzi , 髒e jego papiery zostay przez SB podrobione i spoko. G籀ra si bawi , a cierpi jak zwykle ci najmniejsi. Myl, 髒e jednak przyjdzie jeszcze taki czas , 髒e ci kt籀rzy zaserwowali nam ten upokarzajcy nas spektakl ponios za to konsekwencje.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 4/54] Moim zdaniemImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio