Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/129] KS „Bieszczady”- wysportowany szedziesiciolatek
Pierwszym powojennym klubem sportowym w Ustrzykach Dolnych bya „Gwardia”. Klub zao髒y pracujcy w Komendzie Powiatowej MO nie髒yjcy ju髒 Pan W籀jtowicz, kt籀ry przyjecha tutaj do pracy z Jarosawia. „Gwardia” nale髒aa do tworzonych wtedy klub籀w resortowych, w resorcie spraw wewntrznych wszystkie kluby nazyway si tak samo. Podobnie byo w innych resortach metalowcy mieli „Stale”, g籀rnicy „G籀rnika”, przemys drobny nazywa swoje kluby „Start”. Ustrzycka „Gwardia” powstaa ju髒 w rok od chwili przyczenia Ustrzyk do Polski, czyli w 1952 roku, a jej pierwsz sekcj bya sekcja piki no髒nej. Pr籀cz tego klub ten mia jeszcze zadania zwizane z rekreacj, czyli upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej wr籀d pracownik籀w milicji i ich rodzin. Organizowa miedzy innymi biegi sprawnociowe oraz imprezy lekkoatletyczne. Dru髒yna pikarska „Gwardii” rozpocza rozgrywki od najni髒szej grupy rozgrywkowej, a mecze toczyy si na boisku w Brzegach Dolnych. Zawodnikami byli 髒onierze Wojsk Ochrony Pogranicza, milicjanci, oraz przesiedleni na te tereny z okolic Beza, cywile. W pierwszym skadzie „Gwardii” z lat 1952- 1956 grali midzy innymi bramkarze Roczniak, Rok, zawodnicy z pola Wadysaw Kabaj, Jakub Uszak, J籀zef Buczkowski, Bronisaw Toporowski, Roman Korczak, Jerzy Oskory, J籀zef Maciuk, Julian Noga, Stanisaw Zadoro髒ny, Jerzy Zawistowski, Kazimierz Dublanski, Bondarenko, Stanisaw Stojak, Alekos Kakalios, Warga, Mieczysaw Karasek, Marian Kabaj.


W tamtych czasach gra w pik no髒n na poziomie takim jak w Ustrzykach bya zajciem typowo amatorskim. Na mecze wyjazdowe pikarze byli wo髒eni milicyjnym „Lublinkiem” kierowanym przez niezapomnianego milicjanta Karola Brzeziskiego. Gdy bya adna pogoda jechao si z odkryta plandek, gdy lao nawet zarzucenie plandeki niezbyt chronio przed deszczem. Nikomu to jednak nie przeszkadzao, nikt nie marudzi i nie narzeka, a trzeba doda, 髒e pikarzom czsto towarzyszyy ich 髒ony. Czasami klub fundowa pikarzom w drodze powrotnej obiad w przydro髒nej restauracji, czasami gdzie pod lasem rozpalano ognisko, pieczono kiebas i co nieco wypito.

Stadion w Brzegach niebawem zamieniono na stadion w Jasieniu. Tu髒 za rzek na r籀wnym terenie o podo髒u 髒wirowym wytyczono boisko do piki no髒nej. Zalet tego boiska byo to i髒 specyficzne podo髒e pio wod jak gbka, tak wic w kilka chwil po najbardziej ulewnym deszczu boisko nadawao si do gry.

„Gwardia” po pewnym czasie przesta by klubowym jedynakiem w miecie. Przy powstaej Dyrekcji Kopalnictwa Naftowego utworzono G籀rniczy Klub Sportowy „G籀rnik”. Klub ten jako mocniejszy finansowo przej od „Gwardii” sekcj piki no髒nej. Stao si to w 1956 roku. „Gwardia” powoli stawaa si klubem rekreacyjnym bez sportu wyczynowego, a jaki czas potem przestaa istnie.

To co powy髒ej napisaem to opis pierwszych historycznych lat sportu w powojennych Ustrzykach. Jak wynika z tekstu rok 2012 jest 60 rokiem istnienia w Ustrzykach klubu sportowego. Poprzez „Gwardi”, „G籀rnika”, „Bieszczady”, „Drzewiarza”, „Barteks”, „Pamo-Plast” wr籀ci on do swojej najpopularniejszej nazwy KS”Bieszczady”.

Od tego numeru „Naszych Poonin” rozpoczynamy cykl materia籀w zwizanych z ustrzyckim klubem. Wielu jego zawodnik籀w, dziaaczy ju髒 dzi nie 髒yje, wielu jednak w dalszym cigu mieszka w Ustrzykach, w Polsce, ba na caym wiecie. Bdziemy star si dotrze do wszystkich. Zapraszamy te髒 do odwiedzania przez nich internetowych stron Naszych Poonin, do pisania do nas, przysyania zdj. Naszym zamiarem jest by ten cykl materia籀w drukowanych w Pooninach do czerwcowych obchod籀w rocznicowych, sta si w finale skromn ksi髒ka blisk wszystkim ustrzyckim kibicom. To chyba ostatnia szansa by skompletowa w miar pen histori ustrzyckiego sportu.

Majc na uwadze to i髒 tak jak wszdzie najpopularniejsz z dyscyplin sportowych jest pika no髒na ogaszamy te髒 plebiscyt na najlepsz jedenastk pikarsk szedziesiciolecia. Wystarczy wytypowa bramkarza i dziesiciu zawodnik籀w z pola wysa to e-mailem do redakcji, przesa listownie, przynie osobicie do redakcji lub do klubu. Wybiera mo髒na ze wszystkich pikarzy w caym szedziesicioleciu klubu. O tym kto znalaz si w tej jedenastce dowiecie si Pastwo w trakcie obchod籀w szedziesiciolecia jakie odbd si na ustrzyckim stadionie pod koniec czerwca tego roku.

Wiesaw Stebnicki


» Udostpnij:


[2/129] KS „Bieszczady”- wysportowany szedziesiciolatekImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio