Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [19/112] Min kolejny rok
Andrzej Kotowicz
Koniec ka髒dego roku to okres podsumowa. Jest to czas kiedy zastanawiamy si nad bilansem naszych dokona, tych indywidualnych i tych zbiorowych. Co udao si nam z tego co sobie zao髒ylimy zrealizowa, co pozostao tylko w sferze pobo髒nych 髒ycze. Przewa髒nie takie nasze oceny s bardzo subiektywne przez co nie do koca oddajce czy te髒 pokazujce stan faktyczny i czynniki, kt籀re si na zo髒yy. Ale mniejsza o to. Wa髒ne jest, 髒e taki „rachunek sumienia” chce nam si robi i 髒e ch „poprawy” przynajmniej deklaratywnie jest tutaj widoczna. Upywajcy rok nawet tutaj na szczeblu dw籀ch bieszczadzkich powiat籀w, kilkudziesiciotysicznej spoecznoci obfitowa w wiele wydarze i sytuacji – pisalimy o nich na bie髒co – kt籀re wymagay od nas ocen lub komentarzy. Nie zawsze i nie wszystkim si one podobay lub przypaday do gustu. Zdaj sobie spraw z tego, 髒e profil gazety nie musi odpowiada wszystkim i z tego tytuu na tych, kt籀rzy „Poonin” nie czytaj obra髒a si nie mam zamiaru. Cieszy mnie natomiast to, ze przybywa nam nowych czytelnik籀w, kt籀rzy podzielaj nasz punkt widzenia. Jest to o tyle wa髒ne, 髒e ich spostrze髒enia i sugestie czy uwagi maj niemay wpyw na ksztat i profil gazety. Czyli kr籀tko m籀wic czytelnicy niejako bezwiednie staj si wsp籀autorami pisma o co gazecie zawsze chodzio. By okres kiedy „Pooniny” starano si zaszufladkowa do jakiej bli髒ej nieokrelonej niszy pism lokalnych co miao skutkowa wyeliminowaniem jej z lokalnego rynku prasowego. Z satysfakcj musz odnotowa, 髒e zabiegi te okazay si bezskuteczne. Jedyna w tej czci Podkarpacia prywatna gazeta ma si cakiem dobrze, prognozowane perspektywy s coraz lepsze i co najwa髒niejsze siga po ni coraz wicej czytelnik籀w. Dop籀ki oni bd o los gazety jestem spokojny.

Andrzej Kotowicz

[19/112] Min kolejny rokImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio