Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [19/112] J籀zef Folcik Managerem Roku 2010
J籀zef Folcik, dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzia w Solinie zosta uhonorowany tytuem „Manager Roku 2010”. Uroczyste wrczenie statuetki z rk wojewody podkarpackiego Magorzaty Chomycz, przewodniczcej sejmiku wojew籀dzkiego Teresy Kubas - Hul i czonka zarzdu wojew籀dztwa podkarpackiego Sawomira Miklicza odbyo si 14 grudnia br. w Dworze Kombornia.


Konkurs jest organizowany przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy wsp籀pracy z wojewod podkarpackim oraz marszakiem wojew籀dztwa podkarpackiego. Statuetki i wyr籀髒nienia otrzymay w tym roku najaktywniejsze gospodarczo przedsibiorstwa z terenu wojew籀dztwa podkarpackiego. Kapitua konkursu przyznaa r籀wnie髒 presti髒owy tytu Managera Roku. W wyborze tym brano pod uwag m.in.: kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery oraz osignicia zawodowe kandydat籀w na managera roku, wyniki ekonomiczne prowadzonej firmy, jej potencja rozwojowy, a tak髒e pozycj na rynku. W tegorocznej edycji konkursu kapitua przyznaa ten zaszczytny tytu dyrektorowi PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzia w Solinie, J籀zefowi Folcikowi. – To dla mnie ogromne wyr籀髒nienie, ale te髒 potwierdzenie tego, 髒e warto by zaanga髒owanym w swoj prac, warto kierowa si spoeczn odpowiedzialnoci biznesu i zasadami fair play, a osigane sukcesy s nie tylko moim osobistym zadowoleniem, ale s r籀wnie髒 dostrzegane przez innych. Ten tytu jest r籀wnie髒 nagrod i wyr籀髒nieniem dla wszystkich moich wsp籀pracownik籀w, kt籀rzy ci髒ko pracuj na dobre wyniki finansowe firmy, jej rozw籀j i osigane sukcesy – powiedzia J籀zef Folcik, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddzia w Solinie.


J籀zef Folcik jest mgr in髒. Ekonomii i Zarzdzania oraz absolwentem podyplomowych studi籀w menad髒erskich. Obecnie jest dyrektorem Oddziau Polskiej Grupy Energetycznej Energia Odnawialna w Solinie. Wczeniej by m.in.: prezesem Sp籀dzielni Usug Przemysowo-Budowlanych w Hoczwi, dyrektorem generalnym Urzdu Wojew籀dzkiego w Kronie, prezesem zarzdu Rafinerii Jaso S.A. p籀驕niejszej LOTOS Jaso S.A. i wiceprezesem AUTOSAN S.A.
J籀zef Folcik jest autorem wielu analiz, raport籀w i koncepcji przygotowywanych dla krajowego sektora energetycznego, projekt籀w prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przyjtych przez Ministerstwo Skarbu Pastwa i skutecznie realizowanych po dzie dzisiejszy przez wiele firm. Jego odnoszone sukcesy w poszczeg籀lnych firmach byy doceniane i wielokrotnie nagradzane przez niezale髒ne organizacje krajowe.
Uwielbia trudne wyzwania, zmiany na lepsze i konsekwencj w dziaaniu.

[19/112] J籀zef Folcik Managerem Roku 2010Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio