Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [13/106] Aktualnoci leskie
1. W dniach 7-8 sierpnia na terenie Zespou Szk籀 Drzewnych, odbya si tradycyjne ju髒 15-ta impreza „Agrobieszczady”, kt籀ra cieszya si jak zwykle du髒ym zainteresowaniem leszczan i przyjezdnych. W czasie imprezy zainaugurowaa dziaalno „Fundacja im. Dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla szpitala w Lesku”.
Fundacja miaa osobny namiot oznaczony swoim logo, w kt籀rym leskie pielgniarki baday chtnym cinienie i poziom cukru, a tak髒e rozdaway r籀髒ne foldery dotyczce leskiej struktury zdrowia. Korzystajcy z usug medycznych skadali datki do specjalnych puszek z przeznaczeniem na rzecz szpitala. Na pocztek zebrano przeszo 1.700 zo, kt籀re bd przeznaczone na zakup inkubatora otwartego SRN-10 wraz z dodatkowym wyposa髒eniem. Inkubator ten zapewnia optymalny mikroklimat dla wczeniak籀w i noworodk籀w w pierwszych dniach 髒ycia. Stosowany on jest w salach porodowych, oddziaach poo髒niczych, neonatologicznych i oddziaach I.O.M.
Apelujemy do wszystkich mieszkac籀w Leska i caych Bieszczad籀w, przedsibiorc籀w i instytucji pastwowych oraz samorzdowych i prywatnych, a tak髒e parafii katolickich, prawosawnych, grekokatolickich i r籀髒nych zbor籀w religijnych istniejcych na terenie Bieszczad籀w, kt籀rych los nowo narodzonych dzieci z problemami zdrowotnymi nie jest obojtny o pomoc finansow. Datki na ten cel prosimy przekazywa na konto Fundacji:
68 8642 1012 2003 1210 9685 0001

2. Zgodnie z wczeniejsz zapowiedzi, Urzd Miasta i Gminy przystpi do remontu dr籀g w dzielnicy Posada, a mianowicie; ul Kwiatowa poczynajc od pocztku do jej koca na caej dugoci, przy czym ulica bdzie wyposa髒ona w chodnik. Wybudowano now ulic czc ul. Pisudskiego z magazynem materia籀w i sprztu budowlanego RCMB. Na razie ulica ta nie jest pokryta asfaltem. W dalszej kolejnoci planuje si uporzdkowanie wszystkich ulic w tej dzielnicy przemysowo- magazynowej.

Jan Lewicki

[13/106] Aktualnoci leskie



Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio