Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/46] Ustrzyki zn籀w z biurem poselskim
Powiksz zdjcie
Po raz pierwszy wasne biuro poselskie otworzy w Ustrzykach Dolny pose PSL Wadysaw Wrona. Mieli je te髒 pose Witol Firak z SLd oraz Marian Kawa tak髒e z SLD. Dzi nie s ju髒 oni posami , a tym samym przestay istnie ich biura. Jednak Tak si zo髒yo , 髒e w Ustrzykach zn籀w powstao biuro poselski i to na dodatek niezwykle wysokiego szczebla. Jest to bowiem biuro poselskie PiS, kt籀re ma by obsugiwane przez posa, a w chwili obecnej szefa klubu parlamentarnego PiS Marka Kuchciskiego oraz senatora PiS Stanisawa Piotrowicza. Jak powiedzia w dniu otwarcia Marek Kuchciski biuro to su髒y ma nie tylko czonkom i zwolennikom PiS ale caej bieszczadzkiej spoecznoci. Pose Kuchciski zo髒y te髒 obietnic , 髒e przynajmniej raz w miesicu bdzie mia tu dy髒ur kt籀ry z parlamentarzyst籀w PiS. Nowoci tego biura jest te髒 to i髒 bdzie tu mo髒na zasign porad prawnych i pracowniczych u du髒urujcego tutaj raz w miesicu prawnika z NSZZ Solidarno. Biuro bdzie czynne we wtorki i pitki w godzinach od 16- 18. Mieci si ono w budynku zakupionym przez starostwo od PAN , na pierwszym pietrze.

W trakcie otwarcia biura pose Marek Kuchciski odpowiedzia na kilka pyta Naszych Poonin: WS- Jakie s szans na otworzenie w Ustrzykach Sdu Rejonowego i Prokuratury.
MK- Wiem o tym , 髒e miejscowe wadze usilnie si o to staraj. Rozmawiaem o tym tak髒e w trakcie tej wizyty. Przeszkod jest jednakto, 髒e ka髒dy z resort籀w musi poczyni ciecia w wydatkach administracyjnych w wysokoci 10%. Atutem Ustrzyk jest natomiast to i髒 le髒 blisko granicy i jest na tym terenie du髒e przyjcie graniczne, ponadto s powiatem i ja osobicie nie chcia bym by na terenie wojew籀dztwa Podkarpackiego , kt籀rykolwiek powiat odbieg w jaki spos籀b od reszty. To 髒e w pobliskim Lesku jest Sd Rejonowy i Prokuratura nie ma nic do znaczenia.
WS- Gdzie i kiedy powstanie pierwsze przejcie turystyczne na cianie wschodnie 驍urawin – Boberka, czy Woosate.
MK- Rozmawiaem z wojewod Podkarpackim i wiem 髒e Pani wojewoda chce zmieni umow dyplomatyczna i przypieszy realizacje tego przejcia. Ma to nastpi miedzy innymi poprzez wpisanie tego przejcia w program strategiczny wojew籀dztwa. S du髒e szans by w okresie najbli髒szych trzech lat przejcie zostao otwarte.
WS- Czy szpital w Ustrzykach zostanie wcignity w krajow sie szpitali.
MK- Niestety jak na razie nie mog nic powiedzie na ten temat. Natomiast mog zapewni wszystkich pracownik籀w su髒by i ochrony zdrowia , 髒e ju髒 niebawem otrzymaj oni znaczce podwy髒ki pac.
WS- Dw籀ch pos籀w PiS zo髒yo propozycje likwidacji powiat籀w i utworzenia 36 wojew籀dztw.
MK- To nie by wniosek, a jedynie gos w dyskusji. Takie rozmowy odbywaj si w ka髒dym klubie . Dyskusja taka na razie nie jest prowadzona oficjalnie i o zmianach w tej chwili nie ma mowy.
WS- Czy jest mo髒liwa likwidacja administracyjna ap籀wkarstwa na przejciach granicznych.
MK- Jak wiem dotyczy to g籀wnie su髒b po stronie ukraiskiej. Zwracamy na to uwag, ale nie mo髒na tego zaatwi administracyjnie. Do tego potrzebna jest zmiana mentalnoci u ludzi, ale na to potrzeba pokole. Dlatego jestem gorcym zwolennikiem wprowadzenia Ukrainy do UE co pewno by ukr籀cio taki proceder. Moga by te髒 zapobiega temu wsp籀lna odprawa, wtedy jedni patrzyli by na rce drugim, ale to te髒 nie jest atwe do zaatwienia. Bo choby komu ma przypa zarekwirowany w czasie wsp籀lnej odprawy towar, szczeg籀lnie rzeczy ogromnej wartoci jak choby dziea sztuki.
WS- Dzikuj za rozmow.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 6/46] Ustrzyki zn籀w z biurem poselskimImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio