Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16, 17/92, 93] O sukcesach, pora髒kach minionego roku, witach i najbli髒szej rodzinieWiesaw Stebnicki - Koczy si 2009 rok, przysza wic pora na podsumowania. Jaki by miniony rok dla burmistrza dla miasta?

Henryk Suuja - Myl, 髒e miniony rok nale髒y uzna za udany. By to bowiem rok, w kt籀rym udao si pozyska sporo rodk籀w na inwestycje. Z grubsza liczc byo tego okoo 11 milion籀w z. I tak finalizowalimy w tym roku inwestycje zwizane z termoizolacj szk籀, docieplonych zostao 10 szk籀. W kilku obiektach wyremontowano dachy, wymieniono stolark. Pienidze na ten cel pochodziy z tzw. Funduszy Norweskich, a byo tych pienidzy przez dwa lata okoo 2,8 mln z. Ale pienidze na owiat pochodziy te髒 ze rodk籀w wasnych w kwocie 2,5 mln z. Spor inwestycj jest remont dawnej przychodni zdrowia, kt籀ra su髒y bdzie przedszkolakom. Inwestycja ta kosztowao do tej pory okoo 2 mln. Kto zna ten budynek z dawnych czas籀w to pewnie by go nie pozna. Warto wspomnie jeszcze o remoncie ogrodzenia w Wojtk籀wce, remoncie szkoy w obozewie. Dugo by tu wymienia te drobniejsze inwestycje.
Pr籀cz owiaty niezwykle istotn rzecz s remonty dr籀g. W tym roku przeznaczylimy na popraw stanu dr籀g blisko 1,5 mln z. Te pienidze poszy na drogi w gminie. Natomiast w miecie du髒o si pod tym wzgldem zmienio. Praktycznie w centrum Ustrzyk nie ma ulicy , kt籀ra nie bya by remontowana, wymieni tylko ul. Korczaka, Stokow, Witosa, Besk, Wincentego Pola. Warto tych rob籀t przekroczya 4 mln z. Dodatkowym utrudnieniem byo to, 髒e nie chcielimy by te prace byy prowadzone w rodku sezonu turystycznego, a wic czas na te roboty zosta znacznie skr籀cony.

Wiesaw Stebnicki - A co nas czeka w przyszym roku?

Henryk Suuja - Niewtpliwym sukcesem jest to, 髒e wikszo rodk籀w na inwestycje miasto pozyskuje z zewntrz. Rok 2009 by niezy, ale rok 2010 bdzie jeszcze lepszy, na inwestycje wydamy okoo 21 mln z.. Rozpocznie si realizacja dw籀ch sztandarowych inwestycji. Pierwsza to budowa wodocigu D驕winiacz- Stakowa, druga to budowa hali sportowej. Po budowie sortowni odpad籀w s to najwiksze inwestycje w miecie i gminie. Wodocig bdzie kosztowa ponad 6 mln z, za hala sportowa okoo 16 mln. Kontynuowa si bdzie rozbudow basenu otwartego, kt籀ra dziki oszczdnociom przetargowym bdzie miaa nieco wikszy zasig. W przyszym roku za 4 mln z wybudowany zostanie basen odkryty ze zje髒d髒alniami, pla髒a. Piersi kapicy si w basenie odkrytym wejd do niego w 2011 roku, ale dziki solarom podgrzewajcym wod w basenie sezon kpielowy znacznie si wydu髒y.

Wiesaw Stebnicki - W miecie drogi zostay wyremontowane, jest jednak jeszcze jedna ulica w opakanym stanie, to ulica Wiejska na Zabociu.

Henryk Suuja - To faktycznie najgorsza chyba ulica w Ustrzykach, ale mam dobr wiadomo dla ludzi kt籀rzy przy niej mieszkaj. Ot籀髒 w przyszym roku ruszy jej kompleksowa przebudowa, pozyskalimy cz rodk籀w na jej remont, cz pienidzy damy z bud髒etu miasta. W tej chwili jestemy na etapie przygotowywania przetargu.

Wiesaw Stebnicki - A inwestycje w kulturze, sporcie?

Henryk Suuja - Tu warto wspomnie o sporej inwestycji zwizanej z remontem i rozbudow wietlicy w Ropience, kt籀ra ruszy w przyszym roku i na kt籀r przeznaczamy 900 tys. z. Z Funduszy Norweski dostalimy 1,2 mln z. za te pienidze powstanie midzy innymi trasa rowerowa do jazdy ekstremalnej na Laworcie.

Wiesaw Stebnicki - To byy sukcesy, a pora髒ki?

Henryk Suuja - Jeli chodzi o skadane projekty to tylko jeden nie dosta dofinansowania. Trudno wic m籀wi o pora髒ce, ale po prostu szkoda ka髒dej zot籀wki z zewntrz. Natomiast za pora髒k mo髒na uzna to i髒 nie znale驕limy kupca na stary basen i na Tr籀jc. Jakie byy tego przyczyny, trudno powiedzie, prawdopodobnie zaprocentowaa tutaj dekoniunktura na rynku nieruchomoci. Nie zaamujemy jednak rk. Przygotowujemy now wycen basenu, zastanawiamy si te髒 z naszymi partnerami w Tr籀jcy co dalej z tym orodkiem.

Wiesaw Stebnicki - Skoro idzie nie驕le, to czy burmistrz planuje ponowny start w przyszorocznych wyborach.

Henryk Suuja - Ja nie nale髒 do ludzi napalonych. Siedz ju髒 na tym fotelu dziewi lat i wydaje mi si, 髒e ludzie ju髒 troch mnie poznali. Z drugiej jednak strony myl czasami, 髒e mo髒e warto by kto inny spr籀bowa i posmakowa tego czym jest ta praca. Niedawno wr籀ciem z forum miast narciarskich w Szklarskiej Porbie. Znale驕limy si w gronie takich miast jak Zakopane, Karpacz, Wisa, Szklarska Porba, Szczyrk, Krynica. Na tym forum mnie powierzono sprawy zwizane ze sprawami finansowymi. To pokazao, 髒e tak髒e inni mog si czego od nas nauczy. To spotkanie dao mi du髒 satysfakcj. S jeszcze do zaatwienia sprawy zwizane z remontami dr籀g przy dworcu, w caej wschodniej czci miasta. Chcemy zrobi deptak na ulicy Wyzwolenia, wyremontowa kadk nad torami. Nie ukrywam, 髒e chciabym to wszystko pospina, doprowadzi do szczliwego finau. Ale chciabym si jeszcze nad tym dobrze zastanowi. O wygldzie miasta decyduj te髒 prywatni waciciele posesji, budynk籀w. Robi wiele by miasto wygldao estetycznie, ale apeluj do nich o dalsze dziaania w tej kwestii.

Wiesaw Stebnicki - Co o burmistrzowaniu i starcie w wyborach myli rodzina?

Henryk Suuja - Nie wiem czy warto o tym pisa, ale rodzina jest zdecydowanie przeciwna. Rodzina wie najlepiej co znaczy wstawanie o pierwszej w nocy, wielokrotne wyjazdy su髒bowe w Polsk. Odwiedzenie cho raz na jaki czas wszystkich soectw w gminie, a jest ich 26. Zebrania i rozmowy z lud驕mi. Ciesz si, 髒e na du髒o lepsze zmienia si klimat tych spotka, za co uczestnikom chwaa.

Wiesaw Stebnicki - Ludzie zajmujcy mniej eksponowane stanowiska maj wita, Sylwestra dla siebie. Burmistrz od lat skada 髒yczenia w ustrzyckim rynku. Jak wygldaj wita u burmistrza?

Henryk Suuja - Sylwestra do p籀nocy jestem w domu, w 100% trze驕wy. A p籀驕niej spotkanie w rynku. wita spdzamy rodzinnie. Moi rodzice nie 髒yj w zwizku z tym wigilie spdzimy u teci籀w w Wokowyi skd pochodzi moja 髒ona. Natomiast pozostae dni wit to spotkania z moim rodzestwem i ich rodzinami. wita tradycyjne. Mnie ciesz szczeg籀lnie bo osobici nie przepadam za wdlinami, potrawami mcznymi, zajadam si wic do oporu wigilijn ryb. Zreszt kto mnie zna to m籀wi, 髒e ze mn to si ani nie naje, ani nie napije. Ja po prostu nie jestem wybredny co do kuchni. Prawd m籀wic to jedna z nielicznych w roku okazji do takich spotka, do rozm籀w. Zjad wszystkie cztery c籀rki. Najstarsza Kamila, skoczya ekonomi i mieszka w Rzeszowie, Druga Magda skoczya chemi na Uniwersytecie Warszawskim mieszka i pracuje w stolicy, Ania skoczya in髒ynieri rodowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie i tam mieszka. Najmodsza o nietypowym imieniu Karlina to druga chemiczka w rodzinie bo studiuje technologi chemiczn na Politechnice Rzeszowskiej.

Wiesaw Stebnicki - W zwizku z tym, 髒e wita tu髒 tu髒 chciabym 髒yczy burmistrzowi by byy one cieple, spokojne i szczliwe, a w nowym roku by te 21 mln z. na inwestycje wydano jak na Szkot籀w przystao oszczdnie i z korzyci dla miasta.

Henryk Suuja - Chciabym 髒yczy ka髒dej jednej rodzinie w miecie, gminie by przyszy rok by rokiem nadziei. Niech zdrowie towarzyszy ka髒demu. Wicej wyrozumiaoci, umiechu i 髒eby nikomu nie brako na te podstawowe rzeczy, kt籀re decyduj o funkcjonowaniu rodziny.

[Nr 16, 17/92, 93] O sukcesach, pora髒kach minionego roku, witach i najbli髒szej rodzinieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio